9

» De RD 7659 behoorde tot de eerste serie in Nederland gebouwde restauratie/bagagerijtuigen. Tot dat moment waren er weliswaar aparte restauratie- of bagagerijtuigen, maar de combinatie van deze twee functionaliteiten in een rijtuig was nieuw. Later volgde ook bij het type Plan E een dergelijke combinatie. Van de oorspronkelijk uit tien rijtuigen bestaande door Beijnes gebouwde serie rijtuigen werden er acht in 1974 verbouwd tot stuurstandrijtuig die dienst gingen doen in de Beneluxverbinding. Een van de twee over gebleven originele RD’s werd gesloopt. De andere ging na de buitendienststelling bij NS dienst doen bij de Stoom Stichting Nederland maar is al weer vele jaren in bezit van het Spoorwegmuseum. Over het materieeltype Plan D werd op 24 april een presentatie verzorgd in het Museum waarbij ook de RD’s uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Aan het slot van zijn verhaal werd door presentator Peter van der Vlist aangekondigd dat het Museum heeft besloten de RD 7659 weer in originele staat terug te brengen. Ook de Vrienden zullen financieel bijdrage aan dit restauratie project. CASCOREVISIE EN HERSTEL INTERIEUR In 2020 organiseert het Spoorwegmuseum een themajaar rondom het onderwerp ‘Eten en drinken in de Trein’. Behalve een tentoonstelling zullen ook diverse rijtuigen die te maken hebben met dit thema worden gepresenteerd aan een groot en breed publiek. Passend in dit kader wordt nog in 2019 begonnen met de cascorevisie van de RD 7659 bestaande uit het volledige herstel van de buitenzijde van het rijtuig, inclusief het schilderen, draaistelrevisie en het interieurherstel. Het gehele interieur wordt namelijk terug gebracht in de toestand van begin jaren vijftig van de vorige eeuw. De originele meubels zijn helaas niet bewaard gebleven en worden opnieuw vervaardigd. Ook de verdere inrichting van het rijtuig wordt weer ‘ouderwets’: het publiek kan straks de telefooncel en Diederik Brandwagt (foto Jasper Brandwagt) de ruimte voor de informatrice bekijken, afdelingen trouwens die nooit als zodanig dienst gedaan hebben. Ook de voor deze rijtuigen karakteristieke bar komt terug en het gelukkig wel bewaard gebleven fraaie houten sierpaneel wordt terug geplaatst. De vloeren en de verlichting worden hersteld. Soortgenoot van onze RD. Met dank aan Nico Spilt voor het inkleuren van de zwartwit foto uit 1951 RIJTUIG WEER INZETBAAR De RD 7659 zal straks weer als nieuw op de rails te bewonderen zijn. Na de revisie is de RD namelijk weer functioneel inzetbaar op het spoorwegnet. Alleen het keukengedeelte kan niet meer worden gebruikt zoals dat gebeurde in de jaren dat het rijtuig nog gewoon in de binnenlandse sneltreinen en internationale D-treinen naar o.a. Parijs, Wenen en Kopenhagen meereed. De keuken zal optisch compleet en origineel zijn, maar de inrichting voldoet niet meer aan de huidige hygiëne-eisen. Om toch een historisch beeld te kunnen blijven geven is ervoor gekozen om aan het daartoe behorende kolengestookte fornuis niets te veranderen. OOK DE VRIENDEN DRAGEN FINANCIEEL BIJ AAN DE RESTAURATIE Bovenstaande restauratie kan niet plaats vinden zonder de bijdragen van belangrijke sponsoren. Op het moment van afronding van de kopij voor deze Vriendendienst was bekend dat twee sponsoren belangrijke zijn gevonden. Nadere bijzonderheden volgen. Op 24 april kon wel worden aangekondigd dat ook de Vrienden met een substantieel bedrag bijdragen aan dit mooie project. In de bestuursvergadering van 11 april kon voorzitter Richard Weurding aan de afvaardiging van de Museum directie melden dat voor dit fantastische project een bedrag van 30.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Uiteraard zullen de Vrienden op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de werkzaamheden die dus nog dit jaar zullen starten. Dat zal dan behalve in de najaars uitgave van de Vriendendienst ook gebeuren in de maandelijks verschijnende Vriendendienstdigitaal die u ontvangt als wij beschikken over uw emailadres. VRIENDENDIENST - JUNI 2019 N° 23 09

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication