22

Vriendendag 2022 Het bestuur heeft regelmatig bij het Museum aangeklopt met de vraag of de Vriendendag in Blerick kon plaats vinden. Daar werd hard gewerkt aan de herinrichting van het complex en natuurlijk ook aan de restauratie van de 252. Alles kwam in de vertraging, maar toen de corona perikelen achter de rug waren kwam het Museum met het aanbod de Vriendendag 2022 te laten plaats vinden in Blerick. Een gesprek met Martijn Bijvoet en Thijs de Visscher over de organisatie. Bij de opening van de tentoonstelling ‘Expeditie Posttrein’ ontmoetten Martijn Bijvoet en Thijs de Visscher elkaar. Martijn is lid van het bestuur van de Vereniging en Thijs is (heel) actief in het depot Blerick. Al langer speelde bij Thijs het idee een Vriendenbezoek aan Blerick te organiseren. Al pratend kwamen ze eigenlijk tot de conclusie samen op te trekken bij het uitwerken van de plannen. Wat wel centraal stond was het bezoek van de Vrienden aan het ‘project 252’, de restauratie van het treinstel mat’36. Bekend was dat het bestuur in de ledenvergadering op 2 juli aangekondigd had een subsidie van 50.000 euro beschikbaar te stellen. En een bezoek aan Blerick zou zo dus meer glans kunnen krijgen. Martijn: “En toen zijn we maar begonnen met elkaar te bellen, zo is het eigenlijk verder gegaan na dat gesprek in Utrecht. Eigenlijk was het een olievlek die steeds groter werd”. Dat kwam ook toen de suggestie uit het Museum kwam om de Vriendendag te combineren met het jaarlijkse uitje van de museumvrijwilligers. Thijs: “Het kon een mooie combinatie worden, de vrijwilligers met een historische bus naar Blerick en de Vrienden traditioneel met de trein”. Martijn vult dat aspect aan: “Wij wel met de trein, maar het museummaterieel kon nog even niet de baan op en we moesten dus naar een alternatief zoeken. In eerste instantie dacht ik aan de Plan U van de Stichting 2454crew maar we schrokken van de te verwachten (brandstof)kosten. Het werd de Plan V. Ook historisch”. Thijs voldaan: “En nu staat het hier in Blerick klaar om iedereen te ontvangen. We hebben de looproute zorgvuldig bekeken, hij is niet zomaar even bedacht. We wilden wel zoveel mogelijk materieel open zetten, dat kon niet bij alles wat er staat. Dat had ook te maken met de veiligheid van de bezoekers. Er staan veel stellingen en daar wil je geen mensen tussen hebben”. Martijn vult glimlachend aan: “En er liggen voldoende kleine spullen in zekere zin onbewaakt en we wilden ook voorkomen dat de verleiding hier en daar te groot zou worden”. Thijs vertelt over het mooie decor van brandende frontseinen. “Dat is eigenlijk heel klein begonnen. De DM90 en de 1600 waren geen probleem, die waren makkelijk te regelen. Maar toen kwam we op het idee om ook de lampen in de kop van de mat’46 te laten branden. En ja, dan heeft iemand nog wel een uurtje over om zo de lampen in de kop aan te sluiten. In de neus van de 1700 zaten ook geen lampen. Zeker toen dat frontstuk zou worden gebruikt als bar was er eigenlijk geen keus: ook lampen aan”. Martijn: ”Bijna overal is de verlichting dus aan. Ook in de 1200 hebben we cabineverlichting aangebracht. Die frontseinen geeft je het gevoel dat je een werkplaats in komt”. Thijs ziet het al voor zich: “Vanavond gaat de verlichting in de hal uit en blijven alleen de frontseinen over, dan is er nog meer sfeer”. Op de vraag waar hij als organisator in Blerick nou het meest trots op is antwoordt Thijs: “Dat de mensen zeggen dat ze een mooie dag hebben gehad. En dat we het allemaal zo netjes hebben geregeld in de loods. Niet voor maar 95% maar echt alles in orde. Niemand mag vallen, de rommel in de hoekjes netjes opgeruimd”. Ons gesprek vindt plaats in de luxe eerste klas afdeling van de historische DE3. Ook in dit treinstel is (bescheiden) verlichting aangebracht. Daar is over nagedacht. Toch? Thijs: ”Jazeker, de verlichting komt van een modelspoorclub uit Venlo, die hebben hier een event gehad en de lampen hebben we geleend. Komt nu dus goed van pas”. Martijn is ook trots op de inzet van de vrijwilligers in Blerick. En ja, er was frequent telefonisch overleg met Thijs. ”Als thuis de telefoon ging zei mijn vrouw vaak gekscherend: Thijs belt weer….. .Maar wat Thijs en zijn mannen en vrouwen hier hebben gepresteerd verdient alle lof”. Natuurlijk krijgen we het over het ‘Project 252’, toch de grote blikvanger in Blerick op dit moment. Het publiek heeft vandaag kunnen zien wat er in korte tijd gepresteerd is. Een rijtuig compleet volgebouwd met interieur. Thijs: “We hebben nu ook betaalde krachten die met het treinstel bezig

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication