20

de kerncollectie vormt een herkenbaar en beeldbepalend onderdeel van de spoor geschiedenis in Nederland en vormt een essentieel onderdeel van de reizigersbeleving. Daarnaast bleek het een essentiële vraag of de deelcollecties wel of niet gebruikt konden worden bij het vertellen van verhalen aan onze museumbezoekers en of zij geschikt zijn om bij te dragen aan de beleving van de spoorweggeschiedenis. Een deel van de collectieonderdelen bleek interessante informatie over de spoorwegen in Nederland te bevatten, maar niet of nauwelijks geschikt voor museaal gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het talrijk aanwezige archiefmateriaal, dat we als ondersteunende collectie hebben aangemerkt. Objecten zonder enige relatie met het Nederlandse spoor zullen ter zijner tijd in aanmerking komen voor afstoting. Met de collectiewaardering als stevig fundament gaat het museum komende jaren aan de slag met het registreren en ontsluiten. Dit project heeft de naam gekregen: de Registratiefabriek. Het einddoel is dat eind 2023 de opgeschoonde kerncollectie is geregistreerd, gedigitaliseerd en online ontsloten. Het is duidelijk dat een grote hoeveelheid objecten moet worden beschreven, gedigitaliseerd en op standplaats geregistreerd. Dit gebeurt niet alleen voor de organisatie zelf, bijvoorbeeld om gemakkelijker tentoonstellingen samen te stellen, maar vooral ook om het museumpubliek beter over de collectie te informeren. Dit registreren begint met een nieuw datasysteem. Het huidige Collectie Management Systeem (CMS) was sterk verouderd. Aan de hand van een gedegen inventarisatie van de wensen en mogelijkheden is er een keuze gemaakt voor een nieuw, toekomstbestendig registratiesysteem. Dit biedt niet alleen de beste mogelijkheden voor registratie en opslag van digitale bestanden, maar ook voor online ontsluiting en op den duur voor zaken als crowdsourcing en linked open data. Daarnaast werd de voormalige dienstwoning van het museum verbouwd tot Registratiefabriek, met werkplekken, opslagruimte voor objecten, inpakmaterialen en twee eenvoudige fotostudio’s. Voordat objecten naar de registratoren worden gebracht, worden ze eerst inhoudelijk door een van de conservatoren bekeken en vervolgens gecontroleerd op doublures. Daarnaast wordt er ook een fysieke controle uitgevoerd naar de Voorbereiding van objecten voor registratie in de Registratiefabriek, september 2021 Registrator collega Marjolein van Harmelen is druk aan de slag in het nieuwe registratiesysteem, september 2021 20

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication