24

Ledenvergadering en vriendenrit op 30 oktober 2021 Dit jaar vond de ledenvergadering weer plaats in de Bedrijfsschool, dit jaar met 86 Vrienden een weer goed gevulde zaal. Voorzitter Richard Weurding opende rond 10:00 uur de vergadering en memoreerde de zowel voor het museum als de vereniging grote impact van de corona perikelen. Het contact met de leden kon dan niet plaats vinden via fysieke bijeenkomsten, dat kon gelukkig wel via de sociale media en de digitale Vriendendiensten. In dit artikel geen uitgebreid verslag van de vergadering, dat moet nog worden gemaakt, wel enkele vermeldenswaardigheden. In 2020 konden 103 nieuwe leden worden ingeschreven. Dit jaar waren er dat tot op vandaag 36. Er werd bericht van overlijden ontvangen betreffende 14 leden. Het bestand telt nu 810 leden, een duidelijke stijging. Zowel het verslag van de vorige ALV als het bestuursverslag 2020 werden goed gekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de 24 financiële situatie van de vereniging met speciale aandacht voor de komst van Bedrijfsvrienden. Uiteraard werd ingegaan op de ontwikkelingen rond het TEE-materieel, nu in eigendom van het Transportmuseum. Toch blijft het bestuur zoeken naar een ‘iconisch project’ waarbij het duidelijk werd dat het museum in dat verband inzet op het in mei 2023 (dan is het 85 jaar geleden dat middennet geëlektrificeerd in dienst kwam)

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication