Water

Waterretentie/Polderdak Appartementencomplex De Boel, Amsterdam. In een bufferlaag wordt regenwater opgevangen en opgeslagen voor hergebruik. Sensoren meten en regelen het waterniveau en de afvloeiing. 10 GA VOOR GROENE DAKEN Groene daken, met name op grote gebrouwen, dragen prima bij aan het tijdelijk vasthouden van water en een vertraagde afvoer naar het riool. Extensieve groene daken zoals sedumdaken, zijn vanwege de lage kosten en het lage gewicht ook zeer geschikt voor bestaande bebouwing, uitbouwen en tuinhuisjes. Ze kunnen op bijna alle type daken worden toegepast. Een intensief natuurdak of biodiversiteitsdak heeft een hoger gewicht, is kostbaarder in aanleg maar kan ongeveer 2 keer zoveel regenwater opslaan. Een intensief natuurdak heeft, net zoals een tuin, wel onderhoud nodig. Denk aan water geven, snoeien en onkruid wieden.  Zie verder tabblad Biodiversiteit. Daarnaast zijn er de zogenaamde waterretentie- of ‘Polderdaken’. Deze kunnen tot 5 maal zoveel regenwater vasthouden. Bij een retentiedak ligt het groene dak (beplanting en substraat) op een laag kratten waarin veel regenwater kan worden geborgen. Het Polderdak is een retentiedak met een besturingssysteem dat gekoppeld is aan de weersverwachtingen. Voor de bui laat de Smart-klep de waterberging op het dak leeglopen. Hierdoor is er minder regenwaterschade bij hoosbuien en wordt regenwater gebruikt voor de dakbeplanting. 77

101 Online Touch Water Home


You need flash player to view this online publication