Productiviteit

Als leerlingen een moeilijke, aandacht vragende test moeten uitvoeren, kunnen ze dat sneller in de tuin bij de school dan in het klaslokaal. Voor kinderen met ADHD werkt een verblijf in een groene omgeving gunstig op het concentratievermogen. Kinderen kunnen meer zelfbeheersing opbrengen. Een groener schoolplein en een groenere buitenruimte daarom heen gaan gepaard met een betere cognitieve ontwikkeling, zeker als het gaat om concentratievermogen en werkgeheugen. Arbeidsproductiviteit Planten in het zicht werken het beste voor een hogere productiviteit. Vooral creatieve taken worden beter uitgevoerd in de aanwezigheid van planten. Creativiteit is in de huidige samenleving van innovatie steeds belangrijker. Groene plekken in de binnen- of buitenruimte zijn hiervoor zeer geschikt. Net als voor informeel en effectief vergaderen. 1 plant per persoon is al voldoende om de prestaties met 20 à 40% te verbeteren voor meer complexe taken. 127

151 Online Touch Productiviteit Home


You need flash player to view this online publication