Particulier

P Wonen in een veilige en gezonde leefomgeving vinden mensen belangrijk. De aandacht voor duurzaamheid neemt toe onder tuinbezitters. Een levende tuin draagt bij aan duurzame thema’s. Daarnaast zijn er nog tal van andere positieve effecten van groen op onze leefomgeving. Van veel van deze voordelen van groen is de particulier zich niet bewust. Vaak ook niet van het feit dat met het toepassen van groen euro’s kunnen worden bespaard en zelfs verdiend. Of dat de aanpassingen om te komen tot een meer levende tuin gemakkelijk kunnen zijn. Groener Een groene tuin vraagt niet per se meer onderhoud en is ook niet duurder dan een tegeltuin. Veel tuinbezitters zijn zich daarvan niet bewust. Ze willen best groener, maar het ontbreekt ze vaak aan kennis van ontwerp, aanleg of planten. En dan wordt toch gekozen voor een bekend standaardplaatje en standaardbeplanting. Met inspiratie uit deze handleiding kan de ontwerper of hovenier komen tot alternatieven die passen bij de wensen en levensstijl van de tuineigenaar én bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving. De groene professional is bij uitstek de deskundige om een omgeving te vergroenen. Mindmap In de mindmap Particulier is de tuinbezitter als vertrekpunt genomen. De verschillende thema’s kunnen een wens maar ook een vraag voor de tuinbezitter zijn zoals een plek voor rust en ontspanning, plukbloemen uit eigen tuin, minder wateroverlast of een betere luchtkwaliteit. De foto’s bij de thema’s met voordelen van de levende tuin worden hieronder kort beschreven. Onder de bijbehorende groene themabladen is nog veel meer informatie met bijpassende voorbeelden te vinden. 21

23 Online Touch Particulier Home


You need flash player to view this online publication