41

O Een groene omgeving heeft een positieve invloed op het concentratievermogen van leerlingen, studenten en medewerkers. Toetsen en taken worden beter gemaakt. Op een groen schoolplein worden kinderen uitgedaagd tot bewegen en meer gevarieerd spel. Ze leren ontdekken en hun fantasie gebruiken. Jonge leerlingen vinden school leuker, hebben meer vrienden en worden minder vaak gepest. Een groene omgeving kan ingezet worden voor tal van educatieve doeleinden. Groene binnen- of buitenruimten kunnen goed gebruikt worden als een extra leslokaal. Groen draagt bij aan een gezonder klimaat zowel binnen als buiten de school. Ook heeft een groen schoolplein of schoolgebouw tal van positieve effecten op de omgeving. Mindmap In de mindmap Onderwijs is de school als vertrekpunt genomen. Dit kan basisonderwijs, maar ook voortgezet of hoger onderwijs zijn. De verschillende thema’s kunnen een wens maar ook een vraag van de school zijn zoals een plek om te spelen, een plek voor natuureducatie of voedselproductie maar ook een betere luchtkwaliteit. Een aantal thema’s, die met foto’s zijn verbeeld, worden hieronder kort beschreven. Onder de groene bijbehorende themabladen is meer informatie met voorbeelden te vinden. TIP Bevorder het gebruik van de groene ruimten door activiteiten en het integreren in lesprogramma’s. 33

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication