89

In een situatie met 75 tot 100% verhard oppervlak in de bebouwde omgeving neemt de hoeveelheid afstromend hemelwater over het grondoppervlak naar open water toe tot meer dan 55%. De hoeveelheid neerslag die lokaal wordt gebufferd, neemt af. Er infiltreert in totaal nog maar 15%. Ook neemt de totale verdamping of evapotranspiratie af (hoeveelheid waterdamp ten gevolge van verdamping vanuit bodem, nat bladerdek, bladeren zelf en het oppervlaktewater). In een groene omgeving stroomt slechts 10% van het hemelwater af naar open water; vrijwel alles verdwijnt door bodeminfiltratie en verdamping. Compensatie van het te verharden oppervlak met 10% open water is duidelijk onvoldoende voor een duurzame waterhuishouding. Droogte en hitte Er komen steeds meer lange periodes waarin het droog is, met meer dagen met extreem hoge temperaturen. In een versteende omgeving wordt het dan nog eens tot wel 8 graden extra warm. Dit noemen we het stedelijk hitte-eilandeffect. Het leidt tot allerlei schade door droogte, bijvoorbeeld voor planten, gewassen en funderingen van gebouwen. Ook veroorzaakt dit hittestress bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht, zwangeren en baby’s. Op warme dagen kunnen zij moeilijker hun temperatuur regelen. Gewenst water In een groene omgeving is het koeler door schaduw en verdamping. Het water kan beter in de bodem infiltreren, waardoor het grondwater wordt aangevuld wat weer leidt tot minder droogte.  Zie verder tabblad Temperatuur. 66

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication