Water

Als het toepassen van dichte verharding in bepaalde situaties onontkoombaar is, ga dan voor 100% ecologisch voegmateriaal. Maatregelen Om de overlast door zomerse piekbuien en langdurige winterneerslag te beperken, kunnen we een aantal maatregelen nemen. We zien dat gemeenten steeds meer pleiten voor waterberging op eigen terrein, omdat de oplossing om waterschade te voorkomen niet alleen ligt in de openbare ruimte. In de levende tuin worden maatregelen ter voorkoming van wateroverlast zoveel mogelijk gecombineerd met de andere meerwaarden van groen. 1 BEPERK DE OPPERVLAKTE VERHARDING Gebruik alleen verharding daar waar noodzakelijk. Een ideale verhouding voor een levende tuin is maximaal 20% verharding en minimaal 80% groen. Bij tuinen met weinig grondoppervlakte kan het toepassen van gevelgroen en/of dakgroen bijdragen aan deze gewenste verhouding. 2 GA VOOR WATERPASSERENDE VERHARDING OF POREUZE MATERIALEN Verharding kan nodig zijn op het terras, de oprit of parkeerplaats. Ook is soms een verhard tuinpad gewenst. Hiervoor kan waterpasserende verharding worden gebruikt. Afstroom hemelwater (m3 per jaar) 100 De levende tuin voert nog maar 10% van het hemelwater af in vergelijking met een versteende tuin. In de versteende tuin is de afstroom 5% minder bij open voegen dan bij dichte voegen. 25 50 75 0 Versteend (voegen dicht) Versteend (voegen open) Levend 67

91 Online Touch Water Home


You need flash player to view this online publication