93

Om zelf de benodigde grootte van de tank te berekenen kunt u gebruik maken van de rekentools te vinden via: https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/ regenwatergebruik-bij-woningen. Regenwatergebruikssysteem Een andere manier om water op te slaan voor eigen gebruik is door een boven- of ondergrondse opslagtank met hergebruikinstallatie te installeren. Zo kan het regenwater gebruikt worden om bijvoorbeeld het toilet mee te spoelen, de auto te wassen of de tuin te besproeien. De helft van al het drinkwater dat wij dagelijks gebruiken, wordt gebruikt voor de wasmachine, het toilet en de besproeiing van de tuin. Bij voldoende ruimte kunnen goten of greppels (wadi’s) worden aangelegd die het hemelwater tijdelijk opvangen en afvoeren naar een vijver of sloot. Een goot kan water transporteren en bergen. Een greppel of wadi kan water zowel transporteren, bergen als infiltreren. Afkoppelen kan gecombineerd worden met maatregelen voor infiltratie of het creëren van vijvers. Combinatie afkoppelen met goot en vijver. Regenwatergreppel met gevarieerde beplanting. Als de regenpijp wordt afgekoppeld, is het belangrijk dat het regenwater van de woning wordt weggeleid om vochtproblemen in huis te voorkomen. 70

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication