Water

TIP Wilt u een greppel of wadi beplanten, kies dan voor beplanting die zowel bestand is tegen zeer droge als zeer natte omstandigheden. 4 MAAK GEBRUIK VAN HOOGTEVERSCHILLEN Door gebruik te maken van hoogteverschillen kan het water passief van de ene naar de andere plek stromen. Delen waar het niet wenselijk is dat water blijft staan, worden verhoogd aangelegd. Via afschot kan het water naar onverharde delen, als een lager gelegen gazon of border, stromen waar het regenwater in de bodem kan infiltreren. Wadi’s en geultjes kunnen de afstroom geleiden naar een vijver of sloot en tevens dienen als groeiplaats voor een diversiteit aan planten. Op hellingen is het mogelijk te gaan voor een ‘terrascultuur’. De terrassen worden omrand door lage walletjes of stevige vegetatie. Terrascultuur zorgt voor het vasthouden van hemelwater en voorkomt bodemerosie. Door de hoogteverschillen ontstaan er verschillende gedeelten met meer natte of droge leefomgevingen voor planten en dieren. 5 GA VOOR INFILTRATIE In sommige gemeenten is infiltratie op eigen terrein verplicht en zij geven hiervoor subsidie en/of advies. Regenwater kan via waterpasserende verharding of poreuze materialen infiltreren in de bodem. Een begroeide en goed doorwortelde grond draagt bij aan een betere bodeminfiltratie van de neerslag. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden voor een betere infiltratie in de bodem. 71

95 Online Touch Water Home


You need flash player to view this online publication