Water

TIP Voor vissen in de vijver zijn pompen vaak onontbeerlijk voor waterzuivering en toediening van zuurstof. Neem energiebesparende maatregelen en gebruik bijvoorbeeld tijdschakelaars. Bedenk dat er specifieke waterplanten zijn die helpen met bijvoorbeeld de zuurstoftoevoer. 6 CREËER VIJVERS Een ‘gewone’ tuinvijver is mooi voor de beleving en voor de biodiversiteit. Er is ook effect op de verkoeling van de omgeving. Bewegend water in de vorm van een waterval of fontein in de vijver verdampt makkelijker en zorgt voor meer verkoeling. Kinderen spelen graag met water. Bewegend water is veiliger dan stilstaand water om mee te spelen vanwege bacterievorming. Verder maskeert klaterend water omgevingslawaai en werkt het rustgevend. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van schoon water en vinden hun woonplaats in en om de vijver. Natuurvijver Voor de waterhuishouding is het beter om een natuurvijver aan te leggen waarbij wisselende waterstanden mogelijk zijn. Groen kan ingezet worden voor het biologisch reinigen van het water. In de vijver zijn zuurstofplanten een voorbeeld. Zij hebben een remmende invloed op algengroei. Glanzend fonteinkruid produceert jaarrond zuurstof. Als helofytenfilters kunnen specifieke plantensoorten worden ingezet. Op natuurlijke wijze worden dan de concentraties van verontreinigende stoffen in het water verlaagd. Veel voorkomende planten die geschikt zijn voor een helofytenfilter zijn de gele lisdodde, kalmoes, riet en de mattenbies. 73

97 Online Touch Water Home


You need flash player to view this online publication