0

BOUWEN IN VERTROUWEN Jister 1, 9001 XX Grou | T 0566 62 20 88 | M 06 53 414 848 | www.dijkstrabouw.nl GROU MAGAZINE 2018 32

Evenementen 2018 Voor actuele informatie zie www.grou.nl en www.degrouster.nl verderop meer info JANUARI 1 6 7 7 8 14 Nieuwjaarsduik, strandje Wilhelminastraat www.nieuwjaarsduikgrou.nl Haak mee aan “De grootste gehaakte deken van de wereld” voor LF2018, Haakcafé MFC Friesma State van 10.00 – 12.00 uur De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur K-klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten, Zeilcentrum aanvang 12.00 uur, www.kwvfrisia.nl Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Klinke & daverje. Opening Halbertsmajaar Grou2018: lezing door Halbertsma-biografe Alpita de Jong over de gebroeders Halbertsma, rijkelijk voorzien van muziek door het trio Hein Jaap Hilarides, met moderne liederen uit de Rimen en Teltsjes, Sint Piterkerk aanvang 15.00 uur, nazit in de Treemter tot 18.00 uur. www.klinkeendaverje.frl 15 18 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Stifting Grou, Klaas Stelma vertelt over de geschiedenis van de Sint Piterkerk en Hepke Hiemstra over de geschiedenis van Grou. HR Oostergoo aanvang 19.30 uur 6 JAN Haakcafé 29 25 26 19,20 Kritetoaniel Grou speelt het toneelstuk “Chez Cherard”, een komedie met een Franse slag. Restaurant Oan ’t Wetter, aanvang 20.00 uur 21 22 23 K-klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten, Zeilcentrum aanvang 12.00 uur, www.kwvfrisia.nl Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur IVN de Lege Midden, jaarvergadering voor leden - 19.30 uur en vanaf 20.45 uur een lezing m.m.v. Ian Borwell. Naast vogels en fietsen is fotografie een hobby van dhr. Borwell. Hij fotografeert o.a. vogels, landschappen en vlinders. Catechisatielokaal Kerkstraat 3. Info 0566 840503 UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur Opening Leeuwarden-Fryslân 2018. Iedereen wordt uitgenodigd een verhaal te vertellen a.d.h.v. een voorwerp, waarvan je vindt dat het mee moet de toekomst in. Museum Hert fan Fryslân, Stationsweg 1 en het Mineralogisch museum, Leechlân 22 van 19.00 – 22.00 uur Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 26 JAN LWD-Fryslân 2018 EVENEMENTEN 2018 33

4 FEB 17 FEB K-klasse Aankomst Sint Piter FEBRUARI 3 4 4 5 9 Haak mee aan “De grootste gehaakte deken van de wereld” voor LF2018, Haakcafé MFC Friesma State van 10.00 – 12.00 uur 16,17 Sint Pitermearke ”It Lân fan Neat”, HR Oostergoo aanvang 19.30 uur 17 De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur K-klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten, Zeilcentrum aanvang 12.00 uur, www.kwvfrisia.nl Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Pubavond, lezing “Seaquest”, het gezin Huib Jan de Graaf heeft met het zeilschip de Seaquest 4 jaar over de wereld gevaren. In een boeiend verhaal met prachtige beelden neemt De Graaf je mee in alles wat ze hebben beleefd. Zeilcentrum aanvang 20.00 uur, www.kwvfrisia.nl 9 9 Sint Piterbeurs, met spelletjes voor jong en oud, een verloting en het draaiend rad met mooie prijzen, HR Oostergoo, van 9.30 – 17.30 uur Opzetactie Swarte Pyt, groep 1 t/m 4 mogen hun schoentje brengen bij HR Oostergoo van 15.00 – 17.30 uur, waar Swarte Pyt tot 16.30 uur aanwezig zal zijn. 9 12 14 16 Sint Piter Bingo! HR Oostergoo aanvang 20.00 uur Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Swarte Pyt in de Sporthal, een spelletjesmiddag voor groep 1 t/m 6 met leuke prijsjes, aanvang 14.00 uur – 15.30 uur Ledenvergadering HSV, met als gast top roofvisser Bertus Rozemeijer, MFC Friesma State aanvang 19.30 uur GROU MAGAZINE 2018 34 18 18 18 19 19 21 21 Aankomst Sint Piter, Nieuwe Kade 10.30 uur ontvangst op het Halbertsma’s Plein en daarna in optocht door het dorp m.m.v. Apollo, Strûs-Yn, gezellig koffiedrinken voor (oud-)Grousters in HR Oostergoo, aanvang 11.30 uur Op bezoek bij Sint Piter, de allerkleinsten tot 4 jaar kunnen kennismaken met Sint Piter en Swarte Pyt in de Sint Piterkerk, vanaf 16.00 uur Koopzondag (met spelletjes en de slaapkamer van Sint Piter) – vanaf 12.00 uur Sint Piterkerkdienst, Sint Piterkerk aanvang 9.30 uur K-klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten, Zeilcentrum aanvang 12.00 uur, www.kwvfrisia.nl Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Sint Pitermearke ”It Lân fan Neat” HR Oostergoo aanvang 19.30 uur Sint Pitermearke “It Lân fan Neat” familievoorstelling, HR Oostergoo aanvang 14.00 uur Uitzwaaien van Sint Piter, op It Grien wordt om 17.30 uur afscheid genomen van Sint Piter en Swarte Pyt, daarna vertrekken ze weer vanaf de Nieuwe Kade 22,23 Sint Pitermearke ”It Lân fan Neat” en 24 HR Oostergoo aanvang 19.30 uur 22 26 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur verderop meer info UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur

10 & 11 MAART Merenloop 17 & 18 MAART Mingd Koar Grou MAART 1 12 Stifting Grou: “De nuvere wrâld fan Gabe Skroar” Eddy v.d. Noord fan de Stichting Gabe Skroar fertelt oer de kulturele ynfloed fan de Halbertsma’s. Tjalling Halbertsma oer syn tiid yn Grou en dêrnei en oer de famylje Halbertsma. HR Oostergoo - 19.30 oere 3 4 4 5 9 9 Haak mee aan “De grootste gehaakte deken van de wereld” voor LF2018, Haakcafé MFC Friesma State van 10.00 – 12.00 uur De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur K-klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten, Zeilcentrum aanvang 12.00 uur, www.kwvfrisia.nl Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Vogelwacht Grou: filmavond, MFC Friesma State aanvang 20.00 uur Pubavond, lezing “De krachten van de Waddenzee”, Hans Boogert neemt je mee in zijn prachtige interessante verhaal met schitterende beelden. Zeilcentrum aanvang 20.00 uur, www.kwvfrisia.nl 10 Merenloop, Wandeltocht van 18 of 28km. www.merenloop.nl 11 11 48e Merenloop, Kidsrun, hardlopen 5-10-14 km. www.merenloop.nl Noord Nederlandse Kampioenschappen Micro Magic, in de kom nabij Zeilcentrum, van 11.00 – 15.30 uur, www.kwvfrisia.nl 17 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Gezellige muziekochtend voor kinderen van 4-7 jaar met de thema’s lente, groeien en nieuw leven. De Boei van 9.30-10.30 uur. Opgave vóór 16 maart bij Janke Ybema 06 48164745. Organisatie Jeugdcommissie Sint Piterkerk. 17,18 Mingd Koar Grou o.l.v. Hans Algra, Passieconcert met Love Unknown van Malcolm Archer, vocale solisten en orgel. Sint Piterkerk, zaterdag van 19.30-22.00 uur en zondag van 14.00-16.30 uur. www.grousterkoar.nl 18 K-klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten, Zeilcentrum aanvang 12.00 uur, www.kwvfrisia.nl 19,26 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 29 UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur 31 Museum Hert fan Fryslân, opening grote LF2018 expositie Joost Halbertsma, wereldburger uit Grou APRIL 2 7 De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Haak mee aan “De grootste gehaakte deken van de wereld” voor LF2018, Haakcafé MFC Friesma State van 10.00 – 12.00 uur verderop meer info EVENEMENTEN 2018 35

20 t/m 22 APRIL 27 APRIL Opening Watersportseizoen Vrolijke Vrijmarkt 9 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 21 9 t/m Nationale museumweek. Informeer naar 15 de activiteiten in de Grouster musea. 14,15 De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur 14,15 Voorjaarsconcert Muziekclub THC Oostergoo Op zaterdagavond 14 april om 20.00 uur en zondagochtend 15 april om 11.00 uur. Toegang gratis. Info: www.muziekgroepthcoostergoo.nl 14,15 Voorjaarswedstrijden voor alle Open Klassen op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl 16 20 20 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Suteltocht met GWS schouwen, vanaf de Nieuwe Kade, organisatie GWS Aankomst Zeilkoningin en hofdame op het Grouster Skûtsje aan de Nieuwe Kade bij HR Oostergoo en opening van het Watersportseizoen. Zie voor het programma www.grouaktief.nl 20,21 Feestelijke Opening Watersportseizoen Grou, en 22 activiteiten en feestelijkheden, zie voor het programma www.grouaktief.nl 20,21 Voorjaarskermis tijdens Opening Watersportseizoen en 22 Drie dagen lang kermis in het centrum van Grou. 28 23 6 27 27 22 “Kin wol, kin net” demo zeilwedstrijden met GWS schouwen, Nieuwe Kade SUPAway Grou organiseert de Grouster SUP en Sloep Tour & Lunch door NP De Alde Feanen. Start om 10.00 uur bij het Zeilcentrum. Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur Start vaarseizoen pontjes fietsroute De 8 van Grou. Kijk voor de vaartijden op www.de8vangrou.nl Vrolijke Vrijmarkt op Koningsdag van 10.00 - 15.00 uur rond de Sint Piterkerk, organisatie buurtvereniging “Om ‘e Toer”. Theetuin aanwezig. 20e Roeisloepenrace Grou, 4de lustrum, jubileumwedstrijd over een afstand van ruim 20 km met deelnemende teams uit alle windstreken. Waterhostel Oer ’t Hout aanvang 12.00 uur. www.roeiracegrou.nl 29 30 Kofferbak Sale, Aquaverium van 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân. Kofferbak Sale Grou Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur verderop meer info GROU MAGAZINE 2018 36

12 MEI 14 JUNI Halbertsma-ontbijt Frisia Cupwedstrijden MEI 4 Nationale Dodenherdenking. Om 19.30 uur kranslegging bij het monument aan de Stationsweg. Aansluitend stille tocht naar de begraafplaats met bloemlegging bij de graven van gevallen Grousters. De stille tocht eindigt om 20.45 uur in de Sint Piterkerk met een herdenkingsdienst. 5 6 7 12 Haak mee aan “De grootste gehaakte deken van de wereld” voor LF2018, Haakcafé MFC Friesma State van 10.00 – 12.00 uur De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Klinke & daverje, Halbertsma-ontbijt met verrassende belevingen en culturele intermezzo’s. Starteiland in de Pikmar, overtocht tussen 05.00 en 05.30 uur www.klinkeendaverje.frl 12,13 Nationale Molendag 14 17 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl 19,20 GWS Pinksterdriedaagse, hardzeilen met en 21 GWS Schouwen – 12 Voetsjollen – Valken – Lasers/ Piko’s – 16m2 op Pikmar en Wide Ie 24 26 Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl Open dag Bezoekerscentrum Earnewâld 12.00 – 16.00 uur EVENEMENTEN 2018 37 – Larken – Optimisten – Randmeren e.a. 3 25,26 Vier De Alde Feanen - Fête de la Nature en 27 Een groot aantal ondernemers in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud. Het programma is te vinden op www.np-aldefeanen.nl en op vierdealdefeanen. 26,27 Verhalenvertellers aan het woord, bij de fietspontjes Gastvrij Grou Hellingshaven, de Burd en de Snoekcbears in de Grêft, van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. www.klinkeendaverje.frl 27 28 31 JUNI 2 2 3 Kofferbak Sale, Aquaverium van 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân. Kofferbak Sale Grou Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl Haakcafé MFC Friesma State van 10.00 - 12.00 uur Friese Kampioenschappen vissen junioren. De jeugd vist dit jaar weer in de wateren op het Industrieterrein bij Grou. Opgave via www.sportvisserij.frl De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Zeilwedstrijden oude klassieke schepen op Pikmar en Wide Ie. Oud Hout. Friesche Competitie Rond- en Platbodems, met deelname van Tjotters - Friesche Jachten - Boeiers - GWS Schouwen. www.kzvoostergoo.nl

o.a. 7 JUNI Gabe Skroar 9 JUNI Slootjesdag 4 7 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Klinke & daverje, première Gabe Skroar, tragikomisch locatietheater, met in de hoofdrol Freark Smink, aanvang 21.00 uur. Voor speeldata en informatie www.klinkeendaverje.frl 7 Frisia cupwedstrijden, Pikmar 19.30 uur www.kwvfrisia.nl 8,9,10 Open Nederlandse Kampioenschap Hansa Klasse. Hansa’s zijn boten die geschikt zijn voor mensen met een beperking (Alles is Mooglik), op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl 9 Slootjesdag voor 5 tot 10 jaar, 10.00 - 12.00 uur. Ontdek de wondere waterwereld met IVN De Lege Midden. Beleef- en avonturentuin ter hoogte van Súdfinne10. Opgave 06 23904769 9 11 12 13 14 15 Klinke & Daverje, Gabe Skroar, tragikomisch locatietheater, met in de hoofdrol Freark Smink, aanvang 21.00 uur Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Klinke & daverje, Gabe Skroar, tragikomisch locatietheater, met in de hoofdrol Freark Smink, aanvang 21.00 uur Nationale Buitenspeeldag. speeltuinengrou. Lekker rennen, vliegen en spelen. De TV uit en het buitenspelen aan. Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl Open Tuinavond van Volkstuinvereniging Grouw op het complex aan de Molesingel (naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie). Bekijk de 45 tuinen van verschillende grootte, waarop door de leden allerlei groenten- en fruitsoorten worden geteeld. Van 19.00 – 21.00 uur. GROU MAGAZINE 2018 15,16 Klinke & daverje, Gabe Skroar, tragikomisch locatietheater, met in de hoofdrol Freark Smink, aanvang 21.00 uur 18 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 19,20 Klinke & daverje, Gabe Skroar, tragikomisch locatietheater, met in de hoofdrol Freark Smink, aanvang 21.00 uur 21 Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl 22,23 Klinke & daverje, Gabe Skroar, tragikomisch locatietheater, met in de hoofdrol Freark Smink, aanvang 21.00 uur 25 28 JULI 1 1 4 5 7 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl Kofferbak Sale, Aquaverium 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân Kofferbak Sale Grou De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur verderop meer info 38 Grou 2018

24 JULI 27 JULI Markol Opstapdag Skûtsjewike 7,8 11 12 171ste Open wedstrijden en 58ste Nationale Princenhoftocht op Pikmar en Wide Ie, KZV Oostergoo i.s.m. WV De Meeuwen Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl 14,18 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur 18,19 De Bunker Commandopost Grou, Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 13.00 – 16.00 uur 19 20 21 23 24 Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl De Bunker Commandopost Grou, Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 13.00 – 16.00 uur Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur Orgelconcert, organist Carl Visser bespeelt het Van Dam orgel in de Sint Piterkerk, aanvang 20.00 uur, informatie www.carlvisser.nl Opstapdag met de MS “Markol”, vaarevenement voor mensen met een beperking. De mogelijkheid wordt geboden om samen met nog 1 persoon kosteloos mee te varen, van 13.00 - 16.30 uur. Markolsteiger a.d. Oedsmawei. Opgave info@msmarkol of 06 38143728 25 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur 25,26 De Bunker Commandopost Grou, en 27 Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 13.00 – 16.00 uur 31 30 30 27 t/m Skûtsjewike Grou, nautische activiteiten. 5/8 Fietsen, varen, zeilen en genieten. skutsjewike 28 28 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur Splashtival, veel muziek en leuke activiteiten. Bij Zeilcentrum, Wilhelminastraat. Info: splashtivalgrou, aanvang 13.00 uur 28,29 Regenboogevenement op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl 29 PrikMar, foodfestival met foodtrucks op het festivalterrein bij het Zeilcentrum. Van 12.00 – 22.00 uur Orgelconcert, een gast-organist bespeelt het Van Dam-orgel in de Sint Piterkerk, aanvang 20.00 uur, informatie www.carlvisser.nl Nautische fiets- en vaartocht. Een verrassende route van 25 km voor het hele gezin met een varende oversteek. Start tussen 16.00 en 19.00 uur op het Halbertsma’s Plein Matchracen, wedstrijdzeilen tussen twee gelijkwaardige boten om de fel begeerde Skûtsjewike KWV Frisia Matchrace-bokaal, aanvang 18.00 uur, www.kwvfrisia.nl 31 Terrassenavond, met straattheater en muziek, vanaf 20.00 uur AUGUSTUS 1 1 EVENEMENTEN 2018 39 Sloepentocht, een tocht met muziek, acts, gekkigheid en cabaret. Afvaart Suderkade om 19.15 uur Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur

JULI & AUG 4 AUG Orgelconcerten Start SKS Skûtsjesilen 1,2,3 De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 13.00 – 16.00 uur 2 Praamzeilen voor teams. Deelname voor bedrijven, vriendengroepen, buren enz. Aanvang 15.00 uur. Na afloop een heerlijk buffet in de tent op het Halbertma’s Plein . 2 3 3 4 4 Muzikale praamvaartocht. Een vaartocht met pramen met een muzikale omlijsting op en rond de Pikmar. Aanvang 19.00 uur The first European Sports for All Games, met diverse watersportactiviteiten, www.esfag2018.eu Opening van het SKS Skûtsjesilen 2018 met ’s avonds de loting op het Halbertsma’s Plein. Optreden van Shantykoor De Pikbroeken ’s avonds in centrum Grou. Start SKS Skûtsjesilen in Grou, om 14.00 uur op de Pikmar, www.skutsjesilen.nl Prijsuitreiking Skûtsjesilen met aansluitend feest op het Halbertsma’s Plein. 4 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur 5 5 5 6 8 Schippersdienst, 10.00 uur in de Doopsgezinde Vermaning, kerkdienst met een maritiem karakter. Simmerdei, feestelijke afsluiting van de Skûtsjewike met kraampjes en muziek. Van 11.00-17.00 uur. www.grouaktief.nl De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Orgelconcert, een gast-organist bespeelt het Van Dam-orgel in de Sint Piterkerk, aanvang 20.00 uur, informatie www.carlvisser.nl Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur GROU MAGAZINE 2018 40 6 8,9,10 De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 13.00 – 16.00 uur 11 13 15 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur Orgelconcert, gast-organist Kees Nottrot bespeelt het Van Dam-orgel in de Sint Piterkerk, aanvang 20.00 uur, informatie www.carlvisser.nl Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur 15,16 De Bunker Commandopost Grou, en 17 Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 13.00 – 16.00 uur 18,22 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde en 25 Vermaning, 13.30 - 17.00 uur 25,26 Friese competitie Rond- en Platbodems - Tjotters - Friese Jachten - Boeiers - GWS Schouwen, op de Wide Ie bij De Veenhoop, www.kzvoostergoo.nl 29 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning, 13.30 - 17.00 uur SEPTEMBER 1 2 5 Bezichtiging Sint Piterkerk, 13.30 - 17.00 uur De Bunker Commandopost Grou, Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Merketimmerjen voor kinderen. speeltuinengrou. Bouw een coole hut of wat je ook maar wilt. Frisia cupwedstrijden, Pikmar aanvang 19.30 uur, www.kwvfrisia.nl verderop meer info

7 t/m 10 SEPT FFF Merke 13 OKT Zeilmarathon 7 - 10 Grouster Merke, dorpsfeest van Grou. Zie voor programma www.fffgrou.nl OKTOBER 1,6 8 8 8,9 Bezichtiging Sint Piterkerk, 13.30 - 17.00 uur Skipkesilen, www.kwvfrisia.nl 158e Hardzeildagen - merkewedstrijden op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl 8,9 Open Monumentendag, Museum Hert fan Fryslân en het Raadhuis open voor publiek. 15,16 De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur 15,16 GWS kampioenschappen en Valken-evenement voor GWS Schouwen - 12 Voetsjollen - Valken - Lasers/ Piko ‘s - 16m2 – Larken - Optimisten - Randmeren, op Pikmar en Wide Ie www.grouwsterwatersport.nl 27 29 UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur BACH-dag, op verschillende locaties in Grou kun je kennis maken met de muziek van J.S. Bach, o.a. m.m.v. het kamermuziekensemble Het Consort 3.0. Vanaf 12.00 uur met ’s avonds een Bach-concert als afsluiting. Een Bach-hap nuttigen, koffiedrinken en proeverijen bij de Horeca op diverse locaties. sintpiterconcerten@gmail.com 30 30 Kofferbak Sale, Aquaverium 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân. Kofferbak Sale Grou Laatste vaardag pontjes fietsroute De 8 van Grou. Info www.de8vangrou.nl 6,7 7 8 13 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur SplashSailing Tour, Vaarwelkom op Pikmar en Wide Ie, WV De Meeuwen i.s.m. KWV Frisia De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 5e Grouster Zeilmarathon, prestatietocht van 50 km met open zeilboten. Info www.grousterzeilmarathon.nl 20,21 Regio Finale van de 16m2 klasse op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl 15,22 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 25 27 29 UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur Spokentocht. Griezelen in Grou! Durf jij het aan? Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur NOVEMBER 3 4 4 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Klinke & daverje, RUR met Gabe Skroar, Tjalling Halbertsma en Ruerdsje Halbertsma. Het Theehuis, aanvang 11.00 uur. www.klinkeendaverje.frl speeltuinengrou EVENEMENTEN 2018 41

8 & 9 DEC Proef Grou 23 DEC Kerst Sing In 5,12 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 10,17 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 17 19 25 Klaverjasclub “Oan ‘e Mar” organiseert haar jaarlijkse klaverjastoernooi. Nadere informatie jvoosten@wxs.nl, tel. 06 5393771 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Sint Piterkerk, Requiem van Mozart, uitgevoerd door gerenommeerde solisten, begeleid door Carl Visser op orgel. De muzikale leiding is in handen van Gerben v.d. Veen. Aanvang 16.00 uur. Reserveren sintpiterconcerten@gmail.com 26 29 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur DECEMBER 1 Klinke & daverje, brassband Apollo en popkoor Sjonge Jonge “in concert”. Een gezamenlijk optreden met de werken van de Halbertsma’s als inspiratiebron. www.klinkeendaverje.frl 1 2 3 8,9 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur De Bunker Commandopost Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging van 11.00 – 15.30 uur Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur Proef Grou, Halbertsma’s Plein, vanaf 15.00 uur GROU MAGAZINE 2018 23 27 Kerst Sing In, Sint Piterkerk, van 19.30 – 22.00 uur. Samen zingen met het koor "Damesakkoord" en er zijn activiteiten rond de kerk voor een goed doel. UVV organiseert een Bingo voor 55+, restaurant MFC Friesma State, aanvang 14.30 uur BRIDGE EN KLAVERJASSEN Half september 2018 – half april 2019 • Klaverjascompetitie klaverjasclub “Oan’e Mar” op donderdagavond in De Bierhalle. Aanvang 20.00 uur. Nieuwe deelnemers welkom. • Bridgedrives bridgeclub “BC Grou” op maandagavond in het Aquaverium. Er worden 4 competities gespeeld van 6 of 7 avonden. Aanvang 20.00 uur. Nieuwe deelnemers welkom. Oktober 2018 Bridge voor beginners en een opfriscursus. Bridgeclub “BC Grou”. Informatie: jvoosten@wxs.nl, tel. 06-53938771. Half september 2018 – half april 2019 Bridgedrives bridgeclub BZRT te Grou op woensdagmiddag in het Aquaverium te Grou. Aanvang 13.30 uur. Er worden 4 competities gespeeld van 6 en/of 7 ronden. Er wordt gespeeld in een A en B lijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Inlichtingen: G.de Vries, Jetsma 12, 9001 NG, Grou, tel.: 0566 622796. 42

Exposities 2018 MUSEUM HERT FAN FRYSLÂN 2018 Stationsweg 1, Grou. Voor openingstijden en info www.museumhertfanfryslân.nl 31 maart t/m 30 november: “Wereldburger uit Grou” Joost Hiddes Halbertsma en zijn internationale interesses. Een tentoonstelling over de opmerkelijke Europese contacten van deze “Wereldburger uit Grou”. Joost Halbertsma was dominee en taalgeleerde. Hij maakte naam als geleerde op het gebied van oude talen en moderne dialecten. Hij verdiepte zich in vele zaken. Tresoar en het Fries Museum danken hun bestaan aan Joost Halbertsma. Speciaal voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool is een educatief programma ontwikkeld. Een bezoek aan de expositie in het museum Hert fan Fryslân maakt onderdeel uit van het lesprogramma. MINERALOGISCH MUSEUM GROU Leechlân 22, Grou. Voor openingstijden en info www.mineralengrou.nl Wie durft? Mineralogisch Museum Grou organiseert de expositie KUNSTSTUKJES met als thema Divers Dromen Durven. Wij nodigen je uit een kunstwerk te maken dat aansluit op dit thema. Schilderijen, textiele werken, sculpturen, alles is mogelijk. Durf je dit aan? Stuur dan een berichtje naar museum@mineralengrou.nl voor nadere informatie. De indientermijn loopt tot uiterlijk 30 maart en de publieksprijs wordt eind september uitgereikt. EVENEMENTEN 2018 43 Informatie bij het InformatiePunt Grou, Halbertsma’s Plein. maart t/m december: De Halbertsma’s in de “Etalage”, prachtige foto’s en illustraties uit de privécollectie van de Halbertsma ’s in de etalages van de Grouster winkeliers en horeca. HET PAND GROU Hoofdstraat 25, Grou. Voor openingstijden en info www.hetpandgrou.nl Het Pand Grou in de Hoofdstraat exposeert wisselende tentoonstellingen van schilderijen, beelden, protex kunst, keramiek, foto’s, sieraden, glaskunst en mooie en exclusieve hebbedingen. Deze worden ingebracht door kunstenaars uit Grou en omgeving. KLINKE & DAVERJE april t/m september: "Om 'e toer" Gabe Skroar en de Lapekoer, de Noarger rún, Sibbel fan de Ryp, de gelagkamer in het Hof van Brussel en de Deagraver. Prachtige verhalen uit de “Lapekoer fan Gabe Skroar”, mooi in beeld gebracht in de tuin rondom de Sint Piterkerk, met audiotour.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication