18

De Grouster, de online krant van Grou Al 20 jier (foar jo) yn ‘t spier! www.degrouster.nl Sinds 2000 De Boatte Goudsmit G. Riemersma Kleine Buren 4 - 9001 AV Grou Tel. 0566 - 622172 BOUWEN IN VERTROUWEN Jister 1, 9001 XX Grou | T 0566 62 20 88 | M 06 53 414 848 | www.dijkstrabouw.nl 20 JAAR

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication