29

Watersport Geen eigen boot en toch het water op? Beschik je zelf niet over een boot, maar wil je toch graag het waterrijke gebied rond Grou ont dekken? Dat kan! Bij verschillende watersportbedrijven in Grou kun je een sloep of zeilboot huren, maar ook kano’s of grotere schepen voor meerdere dagen. Wie graag wil leren zeilen, kan terecht bij de Grouster zeilscholen. Of misschien wil je wel suppen. Staand peddelen op een surfboard; de nieuwe rage op watersportgebied. Liever niet zelf aan het roer? Laat je dan varen door aan boord te stappen van een rondvaartboot, praam of skûtsje. Watersport als team-building of personeelsuitje Watersport biedt een prachtige kans voor teambuilding, bedrijfstraining of het organiseren van je personeelsuitje. Zeker in combinatie met echte Friese tradities zoals fierljeppen en kaatsen. Of wat te denken van een tochtje aan boord van de lokale beroepsvisser. Leeg samen met hem de netten voor een voortreffelijke culinaire afsluiter van de dag. Het kan allemaal in Grou! Vraag de lokale ondernemers naar de mogelijkheden. Je vindt hun contactgegevens achterin dit magazine of loop even langs het InformatiePunt Grou. Net in eigen boat en lykwols wol it wetter op? Hast sels net in boat, mar wolst wol graach it wetterrike gebiet om Grou hinne ûntdekke? Dat kin! By ûnderskate wettersportbedriuwen yn Grou kinst in sloep of sylboat hiere, mar ek kano ’s of gruttere skippen foar meardere dagen. Wa ’t graach silen leare wol, kin terjochte by de Grouster sylskoallen. Of miskien wolst wol suppe. Steand peddelje op in surfboard; de nije rage op wettersportgebiet. Sels leaver net oan it roer? Lit dy dan farre en stap op foar in boattocht of op in pream of skûtsje. Wettersport as teambuilding of personeelsútstapke Wettersport biedt in prachtige kâns foar teambuilding, bedriuwstraining of it organisearen fan dyn personeelsútstapke. Wis yn kombinaasje mei echte Fryske tradysjes lykas fierljeppen en keatsen. Of wat te tinken fan in tochtsje oan board fan de lokale beropsfisker. Leegje tegearre mei him de netten foar in skoandere kulinêre ôfsluter fan de dei. It kin allegear yn GroU! Freegje de lokale ûndernimmers nei de mooglikheden. Fynst har kontaktgegevens achteryn dit magazine of rin even by it InformatiePunt Grou lâns. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication