68

De oude waterwegen en havens van Grou Grou is voor een groot deel omringd door water. Geen wonder dat water hier altijd een belangrijke rol heeft gespeeld en nog speelt. Nu is de watersport van grote betekenis voor het dorp, terwijl vroeger het vervoer over water de manier was om Grou te bereiken. Ook in het dorp waren tal van haventjes en waterwegen voor het vervoer in het dorp. Deze zijn grotendeels verdwenen of verkleind, nadat de auto zijn intrede had gedaan. Het is moeilijk voor te stellen dat in Grou alle verkeer over het water ging. Het dorp was slechts over één slechte weg bereikbaar, maar via het water had het hele goede verbindingen met alle belangrijke steden en dorpen. Een schouw was hier het ideale vervoermiddel. Het enige wat overgebleven is van de watertjes en haventjes, zijn de namen hiervan. 1. De Hellingshaven We beginnen bij de passantenhaven die de naam Hellingshaven heeft gekregen. De naam herinnert aan de scheepshelling van Ernst Wester. Later verplaatste hij zijn helling naar de overkant van het vaarwater De Grou (1918). Op de plaats van de oude helling kwam de machinefabriek van Van der Made en De Vries (later Volma en Stork). De haven liep vroeger helemaal door tot vlak bij de Sint Piter kerk. 2. De Hôfsgrêft De Hôfsgrêft is het straatje dat begint naast de kerk (vroeger kerkhof) en uitkomt bij de Nieuwe Kade. De boeren uit de wijde omgeving kwamen met Kaartje van Grou uit 1718 met alle vaarwateren rondom, van Schotanus à Sterringa hun bootjes naar de kerk. Deze gracht is al rond 1880 gedempt. 3. De Waachshaven De Waachshaven dankt haar naam aan de haven die vanuit De Grou het dorp inliep. Op het Halbertsma’s Plein heeft heel lang een waag gestaan. De boeren brachten hun zuivelproducten varend naar de waag. En de kooplieden voerden deze producten ook weer varend af, o.a. naar Engeland. De Waachshaven had haar functie aan het einde van de 19e eeuw verloren. Fryslân kreeg toen haar zuivelfabrieken en de melk ging rechtstreeks naar de fabriek en werd daar tot boter en kaas verwerkt. De waag was dus niet meer nodig. In 1889 werd De Waachshaven gedempt. In de huizen op de foto linksboven op deze pagina, woonde de gegoede stand. Deze huizen zijn allen voorzien van een fraaie dakkapel. ^ Tussen het grote huis rechts en de twee pakhuizen met puntdaken links liep vanaf De Grou de Hôfsgrêft richting kerk. De Nieuwe Kade was toen nog niet aangelegd. Deze werd in 1920 aangelegd. 4. De Gedempte Haven (vroeger de Ald Haven) De straat loopt grotendeels parallel met de Hoofdstraat en buigt dan af naar de Pikmar. Dit laatste stuk werd de Boerewâl genoemd. 68

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication