76

De Sint Piterkerk, beeldbepalend voor Grou De beeldbepalende Sint Piterkerk in het hart van Grou is tussen 1120 en 1140 gebouwd. Toen de Rjochte Grou nog in verbinding stond met de Middelzee en het gebied nauwelijks bewoonbaar was door het moerassige veen en het hoge waterpeil. In een tijd dat het gebied eerst moest worden opgehoogd met klei voordat er veilig op gebouwd en gewoond kon worden. Dat gold ook voor de Sint Piter en omliggende bebouwing en verklaart het hoogteverschil tussen het gebied rondom de kerk en de rest van het dorp. Voor de bouw werden grote rode tufstenen gebruikt die vanuit Noord-Duitsland werden aangevoerd. Nu nog het mooist zichtbaar in de ronde buitenmuur aan de oostkant. In het begin van de 13e eeuw is de kerk een stukje verhoogd. De tufsteen was toen al vervangen door baksteen. Dit is het duidelijkst te zien aan de noordzijde. De kerk is gebouwd als Rooms Katholieke kerk. Na de reformatie in de zestiende eeuw is de kerk en kerkgemeenschap protestants geworden. De toren is rond 1430 los van de kerk gebouwd en rond 1520 “vastgezet” aan de kerk. Na de Tachtigjarige Oorlog is tussen 1648 en 1700 veel veranderd aan de kerk. Bijvoorbeeld de ramen in de zuidelijke muur die vervangen zijn door grote gotische ramen. Rechtspraak In Grou werd ook recht gesproken. Alleen gebeurde dit niet altijd op de daarvoor bedoelde plaatsen. Vaak was de herberg ‘het toneel’ van de rechtspraak en dat pikten de Friese Staten niet. Grietman Carel van Roorda werd hierop aangesproken en dat was de reden

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication