79

Evenementen 2019 Voor actuele informatie zie www.grou.nl en www.degrouster.nl verderop meer info Maart 3 7 8 8 Museum COP BB-bunker Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging, 11.00 – 15.30 uur Stifting Grou: âld-Grouster Sander Douma fertelt oer syn bernejierren yn Grou en syn wurk as arsjitekt, Hotel Oostergoo – 19.30 oere Fûgelwacht Grou: filmavond Hotel Oostergoo, aanvang 20.00 uur Pier 21 spilet ‘It wie op in simmerjûn’ mei Jan Arendz en Joke Tjalsma. Krite Grou, OSG Sevenwolden - 20.00 oere. www.kritegrou.nl 9 Merenloop Rabobank Wandeltocht, 18 en 28 km. www.merenloop.nl 9 K-Klasse Wintercup voor radiografischezeiljachten Marit Bouwmeester Zeilcentrum, aanvang 12.00 uur. www.kwvfrisia.nl 10 Merenloop hardlopen, verschillende afstanden 5-10-14 km en Kidsrun. www.merenloop.nl K-Klasse 10 NN Kampioenschap Micro Magic Marit Bouwmeester Zeilcentrum, van 11.00 – 15.30 uur. www.micro-magic.nl 15 Nationale Pannenkoekdag heel Grou bakt. Voor info www.pkngroujirnsum.nl 16 Benefietlezing door zeezeiler Henk de Velde, benefiet-lezing t.b.v. de Hansa-zeilers, Hotel Oostergoo – 20.00 uur 24 K-Klasse Wintercup voor radiografische zeiljachten Marit Bouwmeester Zeilcentrum, aanvang 12.00 uur. www.kwvfrisia.nl 26, 27 31 25 Samlersferiening Mid-Fryslân ruilen van postzegels en ansichtkaarten. Herberg Oer ’t Hout - 19.30 uur Himmelwike PBGrou start grote schoonmaakactie i.s.m. de gemeente Leeuwarden www.pbgrou.nl Jubileumconcert Shantykoor De Pikbroeken De Bierhalle, aanvang 15.00 uur. Roofvisdag Merenloop 79 evenementen

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication