84

2e bachdag KampioenschappenGWS Zeilen bunker september 1 1 Openluchtspel ‘Freerk Siekmans, fisker en fûgelflapper’ Wilhelminapark – 20.00 uur Museum COP BB-bunker Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging, 11.00 – 15.30 uur 6 t/m 9 7 5 Frisia cupwedstrijden Pikmar – 19.00 uur. kwvfrisia.nl Grouster Merke, dorpsfeest. Zie voor programma www.fffgrou.nl Bezichtiging Sint Piterkerk 13.30 – 17.00 uur 7 Skipkesilen vanaf het strandje bij het Marit Bouwmeester Zeilcentrum strijden meer dan 60 Skipkes om de podiumplaatsen. www.kwvfrisia.nl 7, 8 Hardzeildagen Merkewedstrijden op Pikmar en Wide Ie. www.kwvfrisia.nl 14 Open Monumentendag o.a. vanuit museum Hert fan Fryslân een rondleiding in het monumentale Raadhuis – 11.00 en 14.00 uur. www.museumhertfanfryslan.nl. 14 14, 15 20 Bezichtiging Sint Piterkerk 13.30 – 17.00 uur GWS-kampioenschappen en Valken-evenement voor GWS Schouwen – 12-voetsjollen – Valken – Lasers/Piko’s – 16 m2 – Larken – Optimisten – Randmeren. Pikmar en Wide Ie. grouwsterwatersport.nl 21, 21 21 Jiergearkomste (20.00 oere) Krite Grou mei nei it skoft (21.00 oere) film fan de revu ‘Bylden fan de bruorren Halbertsma’, opfierd yn 2000. Hotel Oostergoo, 20.00 oere. Info: www.kritegrou.nl Jeugdzeilen GWS www.grouwsterwatersport.nl/jeugdzeilen Karpervissen voor jong en oud in het Nij Djip vanaf 14.00 uur. Info:  hsvidaarderdeel 5, 6 6 6 28 BACH-dag | vanaf het middaguur, verspreid over het dorp, klinkt de muziek van Bach op de meest uiteenlopende locaties en in verrassende samenstellingen. Met als afsluiting het Bach-concert in de Sint Piterkerk. Info: www.sintpiterconcerten.nl of www.carlvisser.nl 29 Laatste vaardag Pontjesfietsroute De 8 van Grou (Gastvrij Grou en De Snoekcbears), www.de8vangrou.nl oktober SplashSailing Tour Vaarwelkom, Pikmar en Wide Ie. WV De Meeuwen i.s.m. KWV Frisia Frisian SUP Marathon start in Grou en finish in Leeuwarden Museum COP BB-bunker Grou | Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging, 11.00 – 15.30 uur 12 Grouster Zeilmarathon prestatietocht van 42 km met open zeilboten. Info: grousterzeilmarathon.nl 19 Roofvisdag voor de jeugd Frisia terrein. Info  hvsidaarderadeel 19 Museum COP BB-bunker Grou Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging, 11.00 – 15.30 uur. ‘Naoorlogse Militaire Legervoertuigen’ staan op het terrein bij de bunker en kunnen worden bezichtigd. ww.museumbeschermingbevolking.nl of  CopBBGrou. 20 Museum COP BB-bunker Grou | Burstumerdyk 1, open voor bezichtiging, 11.00 – 15.30 uur. 24 Bernefoarstelling Hymp Hamp Jeugdteater oer Tante Jellebel. Krite Grou, Hotel Oostergoo - 14.00 oere. www.kritegrou.nl 25 J&M Teaterwurk spilet ‘De man fan dyn libben’ Krite Grou, Hotel Oostergoo - 20.00 oere. www.kritegrou.nl 84

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication