0

Parel-VO Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Overijssel o n p Acht schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden hebben gezamenlijk bovenschoolse leerateliers opgezet. Doel Doel van de leerateliers is over de grenzen van je eigen school kijken. Een platform creëren waarbij verschillende scholen, startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen en te werken aan toekomstige docentcompetenties. Subdoelen • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren. • De mobiliteit van docenten bevorderen om problemen van de krimpregio´s op te vangen. • Startende leraren binden aan de regio. Samenwerkende organisaties: • CSG Liudger – Drachten, Burgum en Waskemeer • CSG Bogerman – Sneek, Balk en Koudum • CSG Comenius – Leeuwarden • Bornego College – Heerenveen en Joure • CSG A.M. van Schurman – Franeker • OSG Sevenwolden – Heerenveen • Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de Regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld • NHL Stenden – Leeuwarden • Rijksuniversiteit Groningen – Groningen Juni 2019 r O n p e A b k r i a r j e g t s t i n e p v k T D l a s e P a k h a a l

Parel-VO Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Overijssel o n p Wat leveren de bovenschoolse leerateliers op? • Rode draad is dat er met elkaar een gemeenschappelijk en mogelijk regiospecifiek nieuw beroepsbeeld wordt ontwikkeld. • Zowel zittende als startende leraren worden opgeleid voor nieuwe onderwijsconcepten en onderwijscompetenties. • Nieuwe inzichten van aankomende docenten worden gedeeld. Studenten onderwijskunde onderzoeken bijvoorbeeld een casus uit de praktijk van zittende docenten. En studenten digitale didactiek onderzoeken vragen van docenten over innovatieve ideeën en moderne lesmethoden. • Zittende docenten delen hun kennis. Zij zetten bijvoorbeeld een workshop voor starters op: ‘Hoe overleef ik mijn eerste schooljaar’. • Er is een gezamenlijk project gestart waarbij onderwerpen als keuzewerktijd en flexibele roosters op de agenda staan. • Er zijn inmiddels 4 ateliers georganiseerd waar bijna 100 deelnemers op af kwamen: docenten, studenten en stagiaires. Hoe organiseer je een bovenschools leeratelier? • De schoolbesturen nemen het eerste initiatief. • Een schoolbestuur stelt een (betaalde) projectleider aan als spin in het web die de verschillende partijen benadert en informeert. • De projectleider regelt de locaties en bespreekt de inhoudelijke programma’s per atelier. De lerarenopleidingen denken mee, proberen contacten tot stand te brengen en faciliteren. • Ook leraren worden bij de organisatie betrokken als ze aan een leeratelier willen bijdragen. • De projectleider nodigt de verschillende partijen uit, verzorgt de inleidingen van de bijeenkomsten en verstuurt achteraf nieuwsbrieven. • Vertegenwoordigers van alle organisaties komen 5 keer per jaar bijeen om kennis te delen. Het project ontvangt cofinanciering vanuit de stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Juni 2019 r O n p e A b k r i a r j e g t s t i n e p v k T D l a s e P a k h a a l

Parel-VO Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Overijssel o n p Tips • Neem als schoolbestuur het initiatief. Zorg voor een betaalde projectleider of stel een team samen vanuit verschillende schoolbesturen. • Organiseer de leerateliers voordat de formaties van het nieuwe schooljaar geregeld zijn. • Zorg voor commitment bij de schoolbesturen en voor ambassadeurs in verschillende schoolgemeenschappen, mensen die enthousiast zijn over het project en anderen inspireren. • Betrek zittende docenten, maar ook studenten en stagiaires bij de leerateliers. • Zorg voor inspirerende locaties om samen te komen, kijk ook eens buiten de scholen daarvoor. Nodig ook gastsprekers uit. • Geef de leerateliers geen verplicht karakter, het moet leuk zijn om erheen te komen. Praktijkverhaal Lees ook het interview met Marcella Veenstra-Van Gijssel projectleider van de bovenschoolse leerateliers en docente Nederlands aan het CSG Comenius en Willeke Smits, docent Engels aan het Kei College in Heerenveen en deelnemer van de bovenschoolse leerateliers > Lees het praktijkverhaal www.voion.nl Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O’ers, mr’en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Juni 2019 VOiON • WWW.VOiON.NL • E-MAiL: iNFO@VOiON.NL r O n p e A b k r i a r j e g t s t i n e p v k T D l a s e P a k h a a l

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication