102

10. Literatuur Berg, D. van den, Scheeren, J., & Arslan, Z. (2017). Anders organiseren, minder tekort? CAOP in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Den Haag. Berg, D. van den, & Scheeren, J. (2017). Anders organiseren van onderwijs en de gevolgen voor de taken en inzet van personeel, in: F. Cörvers en M. van der Meer (red.) (2017). Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs. CAOP, Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en Tilburg University: Den Haag en Tilburg. Berg, D. van den, & Scheeren, J. (2018). Anders werken, anders leren? Arbeidsmarktplatform PO: Den Haag. Berg, D. van den & Van der Aa, R. (2018). Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs. Voion: Den Haag. Boogaard, M., Blok, H., Eck, E. van, & Schoonenboom, J. (2004). Ander onderwijs, minder leraren. SCOKohnstamm Instituut: Amsterdam. Boogaard, M., Glaudé, M., Schenke, W., Weijers, D., & Snoek, M. (2018). Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs. Kohnstamm Instituut: Amsterdam. Eck, E. van & Glaudé, M. (2007). Het Zuiderzeemodel op de Achtbaan. Eindrapportage monitor 2003-2006. SCO-Kohnstamm Instituut: Amsterdam. Eck, E. van, Heemskerk, I. & Pater, C. (2015). Effecten van flexibilisering en gepersonaliseerd leren. Oberon en Kohnstamm Instituut in opdracht van de Onderwijsraad: Utrecht en Amsterdam. Kemper, R. & Van den Berg, D. (2013). Gezamenlijke taken, verbindende professionals. Een onderzoek naar professionalisering van brede schoolwerk en VVE in het primair onderwijs. Arbeidsmarktplatform PO: Den Haag. Kemper, R., Schwartz, H., & Amsing, M. (2017). Vervlechting van onderwijs en opvang in kindcentra: kansen voor arbeidsflexibiliteit?, in: F. Cörvers en M. van der Meer (red.) (2017). Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs. CAOP, Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt en Tilburg University: Den Haag en Tilburg. Neeleman, A. (2019). The scope of school autonomy in practice: An empirically based classification of school interventions. Journal of Educational Change,20(1), 31-55. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 102

103 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication