53

zij ook verschillende succes- en knelpunten als het gaat om het anders organiseren van onderwijs. In de gesprekken wijzen zij onder andere op: o Het belang van een goede visie; o voldoende tijd voor het innovatieproces en o draagvlak onder het personeel en personeelsleden die het innovatieproces mee willen helpen ontwikkelen. Wat is de toekomstvisie van de scholen wat betreft anders organiseren? Een andere inrichting van het onderwijs is nooit ‘af’. Scholen spreken dan ook vaak de wens uit om nieuwe organisatievormen te introduceren of de huidige wijze van organiseren verder door te voeren in de organisatie of te intensiveren. Dat geldt overigens niet voor alle scholen: ook zijn er scholen die de huidige situatie op school willen bestendigen. Als scholen gevraagd wordt naar hun plannen voor de komende periode, blijkt dat scholen zich op verschillende aspecten van anders organiseren verder willen ontwikkelen. Enerzijds zien we meer onderwijsinhoudelijke aspecten, anderzijds zien we de nadruk liggen op HRM-aspecten en/of randvoorwaarden zoals het gebouw of ICT. Concreet gaat het om de volgende aspecten: o Intensiveren van persoonlijke leerroutes; o roosters verder flexibiliseren; o inzet van personeel naast de docent, zoals onderwijsassistenten of orthopedagogen; o inzet van ICT intensiveren en o aanpassingen om het schoolgebouw verder aan te laten sluiten bij het schoolconcept. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication