68

Talentontwikkeling op PrO Regius College Schagen ……………………………………………………………………………………………………………………………… Omvang: ruim 3.200 leerlingen Opleidingsaanbod:van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Locaties: • Havo/vwo is gehuisvest in één gebouw. • Het vmbo Theoretische Leerweg (mavo) heeft een eigen vestiging. • De leerlingen van Regius College praktijkonderwijs en de onderbouw vmbo Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg zitten samen in één schoolgebouw. • Alle bovenbouwafdelingen van het vmbo Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg zijn ondergebracht in een eigenvestiging. Anders organiseren: Op deze school is sprake van kleinschalig onderwijs. Leerlingen in de bovenbouw worden ingedeeld op uitstroomniveau voor de theorievakken. De praktijkvakken worden in heterogene groepen gegeven. Er wordt gewerkt met themaweken en de begeleidingscyclus en lessen zijn opgebouwd rond het handelingsgericht werken. Gebouw: De school zit in een vrij nieuw gebouw. Als ze het gebouw nu opnieuw zouden mogen tekenen, zouden ze de ruimtes meer met elkaar verbinden. Maar ondanks dat wordt opgemerkt: “Als je dan ziet wat er kan ondanks de beperkingen, dan ligt dat toch in de kracht van de groep mensen die om de leerlingen heen staat en kijkt wat de groep nodig heeft. Er zit veel creativiteit in de groep.” ……………………………………………………………………………………………………………………………… Visie van de school PrO Regius College is gericht op de individuele mogelijkheden van leerlingen en stemt de begeleiding en het onderwijs daarop af. De school gaat uit van de talenten van de leerling. Dus sluit aan bij wat een leerling kan. Deze positieve benadering is het startpunt voor verdere groei. De visie van het Praktijk Onderwijs luidt: • aandacht met resultaat: aanbod gericht op talentontwikkeling, de doelen die gesteld worden zijn passend bij het uitstroomniveau; • het moet van praktische waarde zijn voor de leerlingen; • de leerlingen moeten er wat mee kunnen doen; • het moet in een betekenisvolle context staan in relatie met de wensen en doelen van de leerlingen. Wijze waarop anders georganiseerd Het onderwijs is kleinschalig. Groepen bestaan uit 10 tot 12 leerlingen. In de onderbouw zijn leerlingen ingedeeld in groepen op grond van leeftijd en de te volgen leerroute. In de bovenbouw worden groepen ingedeeld op uitstroomniveau waarin de theorievakken worden gegeven (de praktijkvakken worden in heterogene groepen gegeven waarbij leerlingen van verschillende jaren door of bij elkaar zitten). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 68

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication