90

Cartesius2 Amsterdam: nieuwe school, nieuw concept ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Omvang: gestart augustus 2016, 300 leerlingen in schooljaar 2018-2019 in de leerjaren 1 t/m 3. Opleidingsaanbod: havo t/m vwo+. Locaties: Amsterdam (Jordaan) Anders organiseren: De school profileert zichzelf als volgt: ‘C2 is een nieuwe, ambitieuze school. Onze aanpak is eigenzinnig en innovatief. We leggen de lat hoog. We zetten sterk in op filosofie, ethiek, onderzoeksmatig werken, kunstzinnige vorming, digitale vaardigheden, Engelse taalvaardigheid en een brede academische vorming op het vlak van liberal arts and sciences.’ Gebouw: In een oud schoolgebouw. Vanaf 2020 zal Cartesius2 verhuizen naar een nog relatief nieuw schoolgebouw op IJburg. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Redenen voor anders organiseren De school is opgericht vanwege de groei van het aantal vo-leerlingen in Amsterdam, en “Een nieuwe school ontwikkelen doe je niet met het onderwijsconcept van 100 jaar geleden.” Belangrijke uitgangspunten waren: interdisciplinair aanbieden van de leerstof, een hoog ambitieniveau voor leerlingen, en leerlingen zélf aan de slag te laten gaan, met ruimte om fouten te maken, opgevangen te worden en daarvan te leren. Achterliggende redenen waren daarbij ook: - vermindering van de gehaastheid in de schooldag – zowel voor leerlingen, als voor leraren - voorkomen dat leerlingen vaardigheden missen doordat zij cijfers kunnen middelen - bereiken van tijdwinst door het combineren van leerdoelen - zorgen voor diepgang en het opdoen van kennis en vaardigheden in context Wijze waarop anders georganiseerd Het anders organiseren heeft betrekking op de hele schoolorganisatie, en geldt dus voor alle leerlingen, leraren, ondersteunend personeel en schoolleiding. Het onderwijs is op veel aspecten anders dan op reguliere scholen: - Het onderwijs wordt gegeven op vwo-niveau, ook voor de leerlingen met een havo/vwo-advies. Leerlingen kunnen de modules afronden op verschillende beheersingsniveaus: basis, gevorderd en expert (volgens de taxonomie van Bloom). Leerlingen moeten alle modules voldoende afronden, maar kunnen niet blijven zitten. - De leerstof in de onderbouw is samengebracht in interdisciplinaire modules. Per periode ronden de leerlingen twee modules helemaal af. - C2 biedt onderwijs met “een sterk liberal arts & sciences-profiel.” Het accent ligt op brede academische en maatschappelijke vorming. Lesstof wordt uitgelegd aan de hand van relevante contexten, er zijn bijvoorbeeld modules over ‘Ideeëngeschiedenis,’ ‘Duurzaamheid’, ‘Identiteit’ en ‘Ethiek’. Er is aandacht voor grote vragen en ideeën van filosofen en wetenschappers en voor het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding. Er is bovendien veel ruimte voor persoonlijke en morele ontwikkeling, onder andere via deelname aan maatschappelijke projecten waarbij leerlingen hun kennis en talenten inzetten voor anderen. - Het lesrooster bestaat uit twee lange lessen per dag. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 90

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication