15

‘’Je moet wel de email adressen vinden’’ Helma van den Berg, gepensioneerd, maar nog altijd actief als journalist en tekstschrijver, stuurde die voorbeeldbrief onlangs aan de fracties in de gemeenteraad van Soest. ‘’In feite heb ik niets anders gedaan dan jullie voorbeeldbrief inzake het seniorenbeleid doorsturen. Via e-mail een fluitje van een cent. Je moet alleen wel de juiste mailadressen van alle fracties hebben en elke kopie voorzien van een andere aanhef (elke fractie bij de eigen naam en/of fractievoorzitter noemen).’’ ‘’Ik heb deze brief rondgemaild vanwege het belang van de inhoud van deze oproep voor 65-plussers, waartoe ik zelf inmiddels ook behoor. landelijk van belang, maar ook lokaal. Eerder heb ik een soortgelijke actie ondernomen met een oproep voor het plaatsen van bankjes langs de openbare weg voor senioren (in 2011) en met een pleidooi voor openbare Wc’s (2015) in Soest. Overigens vergeefs. Op beide rondzendmails heb ik destijds slechts één telefoontje als antwoord gekregen. En ook nu heb ik maar twee reacties ontvangen: die van een wethouder en nadien een telefoontje van een kleine, lokale partij die mij uitnodigde om tijdens een openbaar debat over het seniorenbeleid in Soest aanwezig te zijn en eventueel te willen spreken. Ik heb die uitnodiging aangenomen.’’ Meld een (ex)collega aan als lid van VVG-PGB Wat kunnen uw (ex)collega’s verwachten voor een lidmaatschapsbijdrage van € 0,75 per maand? - Belangenbehartiging binnen Pensioenfonds PGB. Binnen het bestuur van het pensioenfonds worden twee posities ingevuld namens gepensioneerden. - Het Verantwoordingsorgaan houdt toezicht op de gang van zaken bij het pensioenfonds. Drie zetels worden op voordracht van VVG-PGB ingenomen namens de gepensioneerden. - Belangenbehartiging door de Koepel van de Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Het pensioenfonds opereert binnen strikte wettelijke kaders en met streng toezicht van De Nederlandsche Bank. Om zaken ten goede te veranderen in regelgeving is intensieve lobby richting politiek van groot belang. Dat gebeurt, mede namens de VVG, door de KNVG: Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. - Informatievoorziening door het twee maal per jaar uitbrengen van ons fullcolour magazine ExPress. Verder ontvangen zij regelmatig nieuwsbrieven per post of per e-mail en ontvangen zij actuele berichtgeving en achtergrondinformatie via de website (www.vvgpgb.nl) - Jaarlijks een Algemene Ledenvergadering met interessante sprekers. De laatste jaren zorgt VVG-PGB ervoor dat de leden daar met de NS gratis kunnen komen. - Ledenservice. In samenwerking met de koepelorganisaties KNVG en NVOG is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een collectieve ziektekostenverzekering met flinke korting bij VGZ. Vooral degenen die niet (meer) van een collectiviteitskorting gebruik kunnen maken, kunnen zo hun lidmaatschapsgeld dubbel en dwars terugverdienen. Voor wie is de VVG? De naam zegt het al, de VVG is voor gepensioneerden of mensen die op korte termijn met pensioen gaan. Als zij lid worden, wordt het lidmaatschapsgeld van € 0,75 per maand ingehouden door Pensioenfonds PGB en afgedragen aan onze vereniging. Cadeautje Voor u en degenen die zich als lid melden, hebben wij een aardig boekje als welkomstcadeau Uw (ex)collega’s kunnen zich aanmelden via onze website www.vvgpgb.nl of een briefje sturen naar onze ledenadministratie Hunzestraat 18, 7555 WB Hengelo, onder vermelding van ledenwerfactie 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication