17

Betalen voor DigiD kost pensioenfondsen twee miljoen Pensioenfondsen zijn rond de twee miljoen euro aan extra kosten kwijt nu ze vanaf 1 januari moeten gaan betalen voor het gebruik van DigiD. Dat heeft de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen, berekend. Tot nu toe werd dat gebruik betaald door het rijk maar de regering heeft besloten dat de rekening voortaan naar de gebruikers gaat. Daarbij gaat het dan niet om de burger zelf maar om de diensten bij wie je via DigiD inlogt, inclusief de belastingdienst en de pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft inmiddels een boze brief gestuurd aan Bas Eenhoorn die als ‘commissaris’ verantwoordelijk is voor de digitale communicatie met de overheid. De federatie noemt het kabinetsbesluit ‘bestuurlijk onfatsoen’. ‘’De gang van zaken leidt tot problemen voor de pensioenfondsen die de wettelijke communicatie nu via de Berichtenbox van MijnOverheid sturen. Zij worden voor het blok gezet nu de overeenkomst met de huidige digitale dienst van de overheid wordt opgezegd. Ze krijgen de keuze tussen een nieuwe overeenkomst, met daarin extra lasten voor de deelnemers, of het einde van toegang tot DigiD en de Berichtenbox. De Pensioenfederatie vindt dat hier sprake is van bestuurlijk onfatsoen en vindt dat alleen al daarom aan pensioenfondsen pas vanaf 2019 kosten in rekening kunnen worden gebracht voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid.’’ verzekeraars wordt gevolgd, moet (medio november) nog blijken. Tenslotte is bij de formatie afgesproken dat de sociale partners – opnieuw – meer tijd krijgen om met een eigen voorstel te komen voor de hervorming van het pensioenstelsel. Daarmee schuift het kabinet besluiten over de pensioenhervorming weer verder naar voren. Voor de verkiezingen leek politiek Den Haag nog overtuigd van de noodzaak van spoedig ingrijpen in het stelsel. Eerder deze maand klapten de onderhandelingen tussen de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de hervorming van de arbeidsmarkt. Maar op het pensioendossier praten werkgevers en werknemers nog wel door. Omdat werkgevers en werknemers na meer dan een jaar praten er nog altijd niet in zijn geslaagd met een advies voor de hervorming van het pensioenstelsel te komen, werd er rekening mee gehouden dat de partijen in het regeerakkoord het initiatief naar zich toe zouden trekken. De formerende partijen willen daar echter, zo lijkt het, toch nog niet aan. Hoewel wel richtinggevende uitgangspunten worden genoemd zoals invoeren individuele potjes en afschaffen van doorsneepremie. Ruud Peys 17 Overheid moet niet-indexatie niet gaan compenseren Rutte II heeft in de Miljoenennota aangegeven dat het de nietindexatie van de pensioenen niet wil compenseren vanuit de staatskas. ‘’Dikwijls wordt in de richting van de overheid gekeken om een achteruitgang van de koopkracht van ouderen bij niet-indexatie door pensioenfondsen te compenseren. De vraag is in hoeverre dit altijd in de eerste plaats de taak van de overheid moet zijn. De overheid bepaalt de spelregels voor de pensioenfondsen. Het niet-indexeren is het gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten en van beleggingsbeslissingen van de betreffende pensioenfondsen. Het standaard «repareren» van de koopkracht door de overheid is niet gratis, maar betekent herverdeling tussen groepen. Bovendien treft uitblijvende indexatie niet alleen de huidige gepensioneerden, maar ook de uitkeringen van toekomstige gepensioneerden. Deze laatste groep wordt dubbel geraakt als de overheid uitblijvende indexatie compenseert voor gepensioneerden: niet alleen betaalt deze groep de koopkrachtreparatie van huidige gepensioneerden, maar ook valt hun toekomstige koopkracht lager uit. Daarnaast haalt deze overheidsingreep de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun investeringsbeleid weg bij de pensioenfondsen.’’

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication