25

Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel De beide koepels van gepensioneerden, KNVG en NVOG, dringen er bij de regeringspartijen en het nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel. Met het afsluiten van brede maatschappelijke akkoorden op het gebied van pensioen, eventueel ook zorg en wonen, kan het kabinet, dat gebaseerd is op de kleinste mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer, zijn draagvlak in de samenleving vergroten. Het uitsluiten van de vertegenwoordigers van de direct betrokkenen bij de mega-pensioenoperatie zal zeker niet leiden tot het gewenste draagvlak. Het kabinet wil samen met de sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel, dat een persoonlijk pensioenvermogen combineert met behoud van collectieve risicodeling. De Nederlandse overheid stelt daarbij de kaders vast en zal ook financieel bijdragen aan het opvangen van de lasten van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de overstap op een nieuwe manier van pensioenopbouw. Zowel de vormgeving van het nieuwe contract als de transitie vraagt om verdere uitwerking. Het nieuwe kabinet zal dit in nauwe samenspraak met sociale partners oppakken. ‘Een dergelijk proces draagt bij aan vertrouwen en een breed maatschappelijk draagvlak’, zo stelt het regeerakkoord. De beide koepels van gepensioneerden wijzen erop, dat daarmee 3 miljoen gepensioneerden buitenspel staan. Het regeerakkoord haalt veel overhoop, stellen de organisaties vast. Een reeks voorgenomen maatregelen grijpt direct in op de inkomens en vermogenspositie van ouderen. De financiële positie van ouderen wordt niet alleen direct beïnvloed door aanpassing van het pensioenstelsel, maar ook door fiscale maatregelen en maatregelen op het gebied van wonen en zorg. KNVG en NVOG zullen het kabinetsbeleid met name ook op de samenhang van die maatregelen beoordelen Van links naar rechts: de heren Thijs Reuder (VVG-PGB) en Bert Coenradie en Rob Heerkens (bestuursleden Pensioenfonds PGB) in gesprek . Een groot aantal mensen had op dat moment reeds meegedaan, echter de enquête was helaas minder door de ouderen ingevuld; de mensen waarvan zij juist graag wilde weten wat hun wensen en behoeften zijn. Daarom heeft ze de vraag neergelegd bij VVG-PGB. Wij wilden hier graag aan meewerken en hebben onze leden uitgenodigd om de enquête in te vullen. Wij realiseerden ons dat dit niet alleen tijd kostte, maar dat het ook een ingewikkeld vraagstuk was. Een aantal leden heeft ons laten weten dat zij het inderdaad lastig vond en de vraagstelling veel te moeilijk. Mevr. v.d. Velden heeft deze leden een persoonlijk antwoord gestuurd. Op dit moment is zij nog druk bezig met het analyseren van de uitkomsten. Zij heeft laten weten dat de enquête door ongeveer 2400 mensen is ingevuld, waarvan 8% ouder dan 75 jaar (dat was voor onze deelname slechts 2%). Mevr. van de Velden is dan ook zeer erkentelijk dat wij als VVG-PGB hier onze medewerking aan hebben verleend en bedankt iedereen die heeft meegedaan dan ook hartelijk voor hun betrokkenheid. Zij zal ons er meer over vertellen zodra zij meer duidelijkheid heeft. Wij komen hier in de volgende ExPress of onze nieuwsbrief op terug. 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication