19

MOLENS / Windmills Molen De Twee Vrienden Oude Huijbergsebaan 227, Bergen op Zoom, 0164 683 560 Berg / beltkorenmolen » Mound / knoll flour mill. Open: Zaterdag » Saturday 14.00 – 17.00 (als de blauwe wimpel uithangt). Op afspraak » by appointment. Groepsbezoek mogelijk via VVV Brabantse Wal. Sint Antoniusmolen Halsterseweg 57, Halsteren, 0164 684 237, www.antoniusmolen.nl Ronde, stenen korenmolen op belt. » Round, brick flour mill on knoll. Open: Woensdag t/m zondag » Wednesday through Sunday 13.00 – 17.00 Molen De Vos Rijksweg 51, Heense Molen, 0167 850 917 / 06 557 904 58 Stenen korenmolen Groepen op afspraak » Groups by appointment Molen Johanna Bergsestraat 25b, Huijbergen, 06 125 452 60 Gerestaureerde stenen Bergmolen Molen(museum) De Assumburg » Restored brick flour mill. Open: Zondag » Sunday 12.00 – 17.00. Groepen op afspraak » Groups by appointment Veerweg 1, Nieuw-Vossemeer, 0167 850 917 / 06 557 904 58 Stenen korenmolen Groepen op afspraak » Groups by appointment MONUMENTEN / Monuments Het Markiezenhof Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom, 0164 277 077, www.markiezenhof.nl Rijksmonument het Markiezenhof werd in 1485 gebouwd ter meerdere eer en glorie van de heren, later de markiezen van Bergen op Zoom. In 1514 bereikte het Markiezenhof zijn huidige omvang. » Listed National Heritage Building the Markiezenhof (Marquess’ Court) was built in 1485 in honour of Bergen op Zoom’s Lords and, later on, its Marquesses. In 1514, the Markiezenhof reached its present size. Open: Dinsdag t/m zondag » Tuesday through Sunday 11.00 – 17.00 Lievevrouwepoort / Gevangenpoort Prisoner’s Gate Lievevrouwestraat 60, Bergen op Zoom De enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. Dit oudste monument van de stad deed dienst als verdedigingswerk, maar heeft ook o.a. de functie van gevangenis gekend. » The only medieval city gate in Bergen op Zoom that has survived. This oldest listed building in the city started out as a fortification, but was also used as a prison and for other purposes. Open: 27 april t/m 31 oktober, dinsdag t/m zondag en koopzondag » Tuesday through Sunday and shopping Sunday 13.00 – 16.30 Ravelijn Op den Zoom Korneel Slootmanslaan, Bergen op Zoom 18e eeuws verdedigingswerk van Menno van Coehoorn met gewelven, kazematten, een uitzichtpunt en een drijvende brug. Open: mei t/m oktober, zondag » Sunday 13.30 – 15.00 19 » 18th century fortification by the famous architect Menno van Coehoorn with arched roofs, casemates, a vantage point and a floating bridge. » Brick flour mill. Open: Zaterdag » Saturday 14.00 – 17.00. » Brick flour mill. Open: Zaterdag » Saturday 14.00 – 17.00.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication