41

10 Mattemburgh 10 Mattemburgh Landgoed Mattemburgh ligt ten zuiden van Bergen op Zoom en is eigendom van Brabants Landschap. Mattemburgh wordt gerekend tot de vijf gaafst bewaard gebleven stijltuinen van ons land. Het oudste bosreservaat van ons land, waar al ruim 100 jaar doelbewust geen onderhoud meer plaatsvindt, maakt onderdeel uit van het landgoed. Op het landgoed zijn twee tuinstijlen. Rond de villa uit 1847 ligt een tuin in Engelse Landschapsstijl. Kronkelende paden, slingervijvers, verrassende doorkijkjes, een Chinees bruggetje en klassieke standbeelden. Hoogtepunt van deze tuin, letterlijk en figuurlijk, vormt een theekoepel op een kunstmatige verhoging. Onder de koepel bevindt zich een voormalige ijskelder, die nu dienst doet als winterverblijfplaats voor vleermuizen. De Franse tuin is heel anders van stijl. De bomen en heggen zijn strak geschoren. Twee rijen van reusachtige kuipen, met daarin citroen- en sinaasappelboompjes, sommige van wel 100 jaar oud, leiden naar restaurant Orangerie Mattemburgh. Wandelen: Er zijn 2 wandelroutes uitgezet door het bosgebied. De Franse Tuin is vrij toegankelijk, voor toegangstijden Engelse Tuin, zie pagina 17. Vertrek: Beukendreef in Hoogerheide Mattemburgh country estate is located to the south of Bergen op Zoom and owned by Brabants Landschap. Mattemburgh is regarded to be one of the five best preserved formal gardens of our country. It includes the oldest forest nature reserve of the Netherlands. No maintenance is executed, which is a well-considered decision. You will find two different garden styles at the estate. The villa that was built in 1847 is surrounded by a garden in English Landscape style. It features winding paths, meandering ponds, unexpected vistas, a Chinese bridge and classical statues. A tea house on an artificial rise is the summit of these gardens, in a truly literal and metaphorical sense. Below the rise you will find a former icehouse which now serves as a hibernation room for bats. The French garden has a totally different style. Trees and hedges are neatly trimmed. Two rows of giant tubs are filled with lemon and orange trees – some of them over 100 years old – and lead to restaurant the Orangery. Hiking: The French Garden is open to the public, opening hours for the English garden, check page 17. 11 Het Markiezaatsmeer Tussen het bosrijke heuvelland van de Brabantse Wal en het druk bevaren Schelde-Rijnkanaal ligt het Markiezaatsmeer. Een prachtig zoetwatermoeras in ontwikkeling, ontstaan door de afsluiting van de Oosterschelde met de Markiezaatskade in 1984. Door de aantallen soorten vogels die er broeden of in de trektijd verblijven, wordt dit reusachtige moeras beschouwd als Nederlands belangrijkste ‘wetland’ en is zelfs aangewezen als waardevol Europees erfgoed ‘Natura2000gebied’ . Wandelen: Het Markiezaatsmeer is vanaf bezoekerscentrum de Kraaijenberg gedeeltelijk te betreden. Op de rand van het Markiezaatsmeer starten bij het bezoekerscentrum twee routes; een gele route rond de Kraaijenberg, en een witte route naar de vogelkijkhut die een goed beeld van het moerasgebied geeft. Vertrek: Fianestraat 21 in Bergen op Zoom. 11 Lake Marquisate Lake Marquisate is located amidst the wooded hills of the Brabantse Wal and the Scheldt-Rhine channel with its busy shipping traffic. It is a beautiful fresh water marshland taking shape, as it only developed after the Eastern Scheldt river was closed off by the Markiezaatskade in 1984. Because of 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication