44

15 De Staartse Heide 16 Moretusbos De Staartse Heide maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het bestaat uit gemengd bos, enkele hoogteverschillen (typerend voor de Brabantse Wal) en heidegebieden. Op de Staartse Heide is een groot stuk bos gekapt. Dit wordt ook wel de grote verbindingszone genoemd. Het verbindt de gebieden Ossendrechtse Duinen en Kleine Meer (van Natuurmonumenten) en Kortenhoeff met elkaar. Het realiseren van deze verbindingszone is tot stand gekomen in samenwerking met het Grenspark. De Staartse Heide is een belangrijk gebied voor de nachtzwaluw. In de toekomst wordt verwacht dat de gladde slang ook voor zal komen. Deze zal waarschijnlijk profiteren van de aanleg van de verbindingszone. Wandelen: Er zijn twee bewegwijzerde wandelroutes: Vos (3,3 km) en Ree (Grensoverschrijdend, 7,6 km). De routes zijn met elkaar te verbinden. 15 Staartse Heide Staartse Heide is part of Border Park Kalmthoutse Heide. It consists of mixed forest, some height differences (which are typical for the Brabantse Wal) and heath lands. A large plot of woodland was felled at Staartse Heide, also known as the ‘large linking zone’. It connects the areas Ossendrechtse Duinen and Kleine Meer (owned by Natuurmonumenten) and Kortenhoeff. Realizing this linking zone was achieved by cooperation with the Border Park. Staartse Heide is an important area for the nightjar. It is expected that the smooth snake will also settle in the area, as this animal will probable benefit from the lay out of the linking zone. Hiking: There are two signposted hiking trails: Vos (Fox, 3.3 km) and Ree (Roe, cross-border, 7.6 km) These trails can be linked up. Het Moretusbos is een juweel van een parkbos op de grens met België. Het bos maakt deel uit van de Brabantse Wal en heeft een rijke cultuurhistorie. Die komt tot uiting in de rechte lanen en sterke verhalen. Wandelen: Bij de ingang via de Canadalaan / Oud Broek vind je een informatiepaneel en start de wandelroute “Het pronkstuk van de jonker”, deze route is ongeveer 3,5 km lang en gemarkeerd met rode plaatjes van de Gloriëtte. Langs de route staan informatieborden bij de belangrijke, cultuurhistorische elementen. Vertrek: Oud Broek in Stabroek – Putte. 16 Moretus woods: Moretusbos is a splendid park wood on the Belgian border. The wood is part of Brabantse Wal and boasts a rich cultural history, which is expressed by the straight avenues and tall stories. Hiking: At the entrance Canadalaan / Oudbroek you will see an information panel and the start of the trail “Het pronkstuk van de jonker” (The squire’s showpiece). This trail is about 3.5 km long and marked with red pictures of the Gloriëtte. Along the trail you will find information signs near sites with an important cultural history. 17 De Stoppelbergen De Stoppelbergen maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide (Grenspark+). Het bestaat uit gemengd bos, diverse hoogteverschillen (typerend voor de Brabantse Wal) en heidegebieden. In het gebied staan veel zeedennen. Ze zijn te herkennen aan de zeer lange naalden en zeer grote dennenappels. De bomen staan altijd scheef en de schors heeft een heel grove structuur. 17 De Stoppelbergen Stoppelbergen is part of Border Park Kalmthoutse Heide (Border Park Plus). It consists of mixed woodlands, various height differences (which are typical for the Brabantse Wal) and heath lands. Many maritime pines grow in the area. They can be recognized by their long needles and extremely large pine-cones. The trees are always crooked and the bask’s structure is very coarse. 44 VVV Brabantse Wal ZIEN EN DOEN / See and discover

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication