10

Belangenbehartiging Met ons team van vrijwilligers is in 2017 weer gewerkt aan de ‘wandelbaarheid’ van Nederland in verschillende dossiers. De vrijwilligersteams zijn in 2017 in diverse provincies versterkt met extra mensen. Eén van de dossiers waar we ons al jarenlang voor inzetten, vroeg dit jaar extra inzet. De vrijwilligers van Wandelnet hebben samen met vrijwilligers van de Fietsersbond, ANWB, NOC*NSF en Fietsplatform gekeken naar alle 127 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) en het belang daarvan voor fietsers, voetgangers en andere recreanten. ProRail wil deze overgangen namelijk opheffen, beveiligen of ongelijkvloers maken. Opheffen betekent dat je niet meer op deze plekken het spoor kunt oversteken en vaak kilometers moet omlopen. Omdat de onbewaakte spoorwegovergangen vaak op de mooiste plekjes liggen hebben Wandelnet en haar partnerorganisaties een rapport opgesteld voor ProRail. Het resultaat is een volledige ‘Inventarisatie recreatief belang NABO’s’. Uit de analyse bleek dat bij 85 van de 127 NABO’s recreatief belang aanwezig is (67%). Naast het behouden en initiëren van recreatieve verbindingen over het spoor, adviseren we Rijkswaterstaat en provincies om ‘versnippering’ van gebieden tegen te gaan. In 2017 hebben we concreet geadviseerd bij de opwaardering van de N65 en de N35. Daarnaast zijn we betrokken bij grote nationale programma’s zoals het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het ‘vervanging en renovatie’-programma van Rijkswaterstaat. Belangrijk is dat we een verbreding van onze taak als belangenbehartiger hebben ingezet: van wandelen naar lopen. Dit betekent dat we opkomen voor het belang van lopen in de meest brede zin 10 van het woord. In het kader van ons pleidooi om een veilige en aantrekkelijke infrastructuur voor lopen te creëren, zijn we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het idee voor een ‘Loopagenda’ gestart. Belangrijk doel van deze agenda is dat we het onderwerp ‘lopen’ letterlijk agenderen bij verschillende overheden en het belang hiervan onderstrepen. Wandel naar je Werk-dag Eén van de praktische manieren waarop we lopen extra onder de aandacht willen brengen is de Wandel naar je Werk-dag. Op 6 april 2017 organiseerden we de tweede editie. En met succes! Honderden mensen liepen op deze eerste donderdag van april (een deel van de afstand) naar hun werk. Gedurende de hele dag werd Twitter overladen met de leukste loopfoto’s. Met de Wandel naar je Werk-dag wil Wandelnet lopen als gezonde en duurzame manier van verplaatsing onder de aandacht brengen. Ruim 67 organisaties werden partner van de Wandel naar je Werk-dag. Onder deze organisaties bevonden zich onder andere ProRail, de provincie Utrecht en de EO. Wandel naar je Werk-dag 2017

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication