0

Wandelnet Startpunt voor wandelend Nederland Ruimte voor wandelen Jaarverslag 2015 Foto: Jonathan Andrew

Ruimte voor wandelen 2015 was het Jaar van de Ruimte. Met als thema ‘de inrichting van Nederland in de toekomst’. En daar past de wandelaar natuurlijk helemaal in. Als het aan Wandelnet ligt, krijgen wandelroutes en voorzieningen voor wandelaars minstens evenveel aandacht als die voor het wegverkeer. Op een veilige manier een NS-wandeling maken, het Kustpad lopen of een ommetje maken: er moet genoeg ruimte zijn voor de 10 miljoen wandelaars in Nederland. 2 Foto: Ad Snelderwaard

4 4 5-3 LAW-routes LAW-route in ontwikkeling Nationale Streekpaden Internationale LAW-routes 9-1 Leeuwarden 1-1 Harlingen 4 5-3 Den Helder 5-2 14 Bergen aan Zee Alkmaar 8 2 9 Haarlem Om meerdere redenen was 2015 een bijzonder jaar voor Wandelnet. Zo riep het tijdschrift Op Pad 2015 uit tot ‘Jaar van de LAW’s’. Aan het begin van het jaar verscheen het nieuwe Groot-Frieslandpad dwars door Noord-Nederland. En in maart werd in Dokkum samen met de KWBN de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw Streekpad: het Elfstedenpad. Verder zetten we onze handtekening als deelnemer aan de Romeinse Limes Nederland en verschenen Nivons gloednieuwe gidsen van het Pieterpad deel 1 en het Veluwe Zwerfpad. Ook werden in 2015 wandelroutenetwerk Hof van Delfland (900 km) én de digitale wandelknooppuntenplanner ZuidHolland opgeleverd. En noteerden we al ruim 1100 meldingen op meldpuntwandelen.nl. Politieke ruggensteun voor Wandelnet Op 19 januari werd in de Tweede Kamer de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’ van CDA, SP en PvdA behandeld over betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu was aanwezig toen er vier moties werden aangenomen, waaronder een over onverharde paden. In maart deed de Raad van State de uitspraak in hoger beroep dat de spoorwegovergang Alverna in Heemstede weer open moet. In de toekomst gaan Wandelnet en MENSenSTRAAT samen optrekken bij het behartigen van de belangen van wandelaars en voetgangers. Want hoewel er in 2015 mooie resultaten voor de wandelaar behaald zijn, zien we vele kansen om wandelen nog beter op de kaart te zetten. Amsterdam 5-2 Leiden 3 1-3 Den Haag Hoek van Holland 5-1 GR5 GR5 15 Breda 5-1 Middelburg Bergen op Zoom Sluis GR5A E9 Brugge 11 GR5A Antwerpen GR12 GR5 17 Tilburg 11 E2 11 Thorn Sittard GR5 Maastricht Landelijk routenetwerk Het werk van Wandelnet steunt op 4 pijlers: • Routes en paden • Kennis & expertise Visé GR5 E2 Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen gezond en leuk is. 9-2 7-2 7 E8 12 Rotterdam 6 Dordrecht 1-3 13 5 13 7-2 Eindhoven 7-2 9-2 Venlo 10 Roermond E8 7-1 's-Hertogenbosch 14 10 6 6 7-1 Utrecht 18 4 6 3 Nijmegen 6 Kleef E8 10 2 9 Lelystad Almere Muiden 16 8 3 Amersfoort 13 2 4 Arnhem 16 8 Apeldoorn 3 Vorden 9-2 1 2 Deventer 12 Enschede 8 4 11 Kampen Den Oever Stavoren 8 Enkhuizen Vollenhove 12 Zwolle Ommen 2 Oldenzaal 3 E11 Bentheim 4 10 Fabriceurspad Steenwijk 1-2 9-1 Sneek Drachten 14 6 Assen 6 Emmen Hünenweg 10 14 Groningen Nieuweschans E9 14 Lauwersoog Pieterburen 5-3 Leer • Belangenbehartiging • Verbinding Wandelnet beheert en ontwikkelt 10.000 km Lange-AfstandWandelpaden (LAW’s® ) en Streekpaden. Dit landelijke netwerk is te herkennen aan de wit-rode en geel-rode markeringen. Vier LAW’s maken onderdeel uit van Europese routes: de GR5 (E2), LAW 6 (E8), LAW 5 (E9) en LAW 3 (E11). De Europese merken LAW en Streekpad zijn van grote waarde voor een hoogwaardige doorlopende wandelinfra-structuur en geven meerwaarde aan de aangesloten wandelnetwerken, het wandeltoerisme en de vrijetijdsbesteding. Als wandelexpert en belangenbehartiger wil Wandelnet een zo groot mogelijke groep wandelaars aan zich binden. Daarnaast voeren we in opdracht van overheden en organisaties projecten uit. Zo ontwikkelt Wandelnet in samenwerking met NS al ruim 25 jaar de populaire NSwandelingen. 3

Publicaties In 2015 verschenen twee nieuwe wandelgidsen: het Groot-Frieslandpad en het Veluwe Zwerfpad. Groot-Frieslandpad (LAW 14) Nederland kreeg er na achttien jaar weer een gloednieuw Lange-Afstand-Wandelpad bij: het Groot-Frieslandpad. Tijdens de Fiets en Wandelbeurs werd het eerste gedeelte van deze 129 kilometer lange route, van Bergen aan Zee tot aan Sneek, gepresenteerd. De komende jaren wordt de route verlengd via Drenthe en Groningen tot aan Leer in Duitsland. Als de gehele route gerealiseerd is, verschijnt de gids (zomer 2016). Tot die tijd zijn de etappes te downloaden via www.wandelnet.nl. De route is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de provincies Noord-Holland en Friesland. Initiatiefnemer van de route is vereniging TeVoet. Veluwe Zwerfpad (Streekpad 16) In augustus 2015 verscheen bij Nivon de nieuwe editie van het ‘Veluwe Zwerfpad (Streekpad 16), Wandelen over de eindeloze Veluwe’. De route is verrijkt met een traject door de Renkumse Beekvallei. Daarbij worden het bezoekerscentrum en Nivon natuurvriendenhuis ‘De Bosbeek’ aangedaan. De krakelingvormige route is opnieuw ingedeeld tot een rondwandeling met een paar duidelijke varianten over onder meer de Hoge Veluwe. Ook is de hele route opnieuw gemarkeerd in twee richtingen. 4 Foto: Ad Snelderwaard Foto: Wandelnet/Harold Zijderveld

Vrijwilligers Onze ruim 750 vrijwilligers zijn op diverse terreinen actief. Van het ontwikkelen en in stand houden van routes en het behartigen van belangen in de provincies, tot administratieve ondersteuning en webredactie. Wandelnet heeft in 2015 nieuwe beleidsvrijwilligers aangetrokken voor de vakgebieden ‘natuur en landschap’, ‘beïnvloeding en lobby’ en de Wegenwet. Bij de provinciaal belangenbehartigers hebben wat wisselingen plaatsgevonden, maar het ‘twaalftal’ is weer helemaal compleet. Vanuit Wandelnet verzorgen we jaarlijks verschillende activiteiten voor onze vrijwilligers: informatiebijeenkomsten voor padcoördinatoren en belangenbehartigers, instructietrainingen voor nieuwe vrijwilligers en een medewerkersdag waarop alle vrijwilligers inspiratie opdoen, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 5

Promotie, voorlichting & kennis In 2015 hebben we op wandelnet.nl een nieuwe routezoeker gelanceerd. Door foto’s en karakteristieken van de routes toe te voegen, kunnen onze wandelaars betere keuzes maken. En dat wierp zijn vruchten af: het aantal bezoeker is met maar liefst 15% gestegen naar ruim 1 miljoen per jaar. Daarnaast lanceerden we een mobiele routezoeker en zette de groei op sociale media door. Het aantal fans op Facebook nam met 55% toe en het aantal volgers op Twitter met 58%. En die stijgende lijn zet zich nog steeds door. 3.400 VOLGERS 3.100 FANS Digitale kanalen Onze nieuwsbrief Lopende Zaken is in 2015 vier keer verstuurd naar gemiddeld 15.500 wandelliefhebbers. In deze nieuwsbrief is veel aandacht voor nieuwe routes, wandeltips en leuke acties. Twitter en Facebook zijn voor Wandelnet belangrijke digitale kanalen om wandelaars op de hoogte te houden van alle activiteiten. Eind 2015 telden we bijna 3400 volgers op Twitter en ruim 3100 fans op Facebook, een toename van respectievelijk 58% en 55%. 6 Fiets en Wandelbeurs Jaarlijks neemt Wandelnet deel aan de Fiets en Wandelbeurs, die in 2015 voor de laatste keer plaatsvond in de Amsterdam RAI. Tijdens deze editie presenteerden we een gloednieuwe route: het Groot-Frieslandpad. Directeur Joep Naber verzorgde een lezing over deze route en op de stand van Wandelnet maakten bezoekers kans op de digitale routegids door vragen over het pad goed te beantwoorden. Verder was Wandelnet vertegenwoordigd op het Pelgrimspaviljoen en bij ‘Wandelaars informeren wandelaars’. In totaal waren er 18.950 beursbezoekers. Fiets en Wandelbeurs 2015 18.950 BEURSBEZOEKERS Media Tijdschrift Op Pad riep 2015 uit tot ‘Jaar van de LAW’s’. In zeven edities van Op Pad (ANWB) werd een LAW geportretteerd; de redacteur wandelde een stukje van de route en beoordeelde het traject op basis van het landschap en de kwaliteit van de paden. Het Pelgrimspad deel 2 (traject Gulpen – Maastricht) kwam als beste uit de bus met het cijfer 8,5 voor het landschap en een 10 voor de (onverharde) paden. Foto: Wandelnet/Harold Zijderveld

Het mogelijk verdwijnen van de spoorwegovergang in Heemstede leverde veel publiciteit op; ruim 65 artikelen over dit onderwerp verschenen in regionale dagbladen en huisaan-huiskranten. Samenwerking Vanuit onze projecten dienden zich in 2015 nieuwe partners aan. Zo ondersteunt stichting Vrienden op de Fiets de revitalisering van het Zuiderzeepad. Bij zorgverzekeraar De Friesland namen we deel aan het Groen & Fit Collectief. Voor werving van donateurs werkten we onder meer samen met Wandelkrant TeVoet, Op lemen voeten, Gegarandeerd Onregelmatig, Dutch Film Works, PK Running Shop en Stichting Promotie Westerwolde. Horecaondernemers die aangesloten zijn bij ‘Wandelaars Welkom’ hadden regelmatig leuke aanbiedingen voor ‘onze’ wandelaars, zoals een gratis kopje koffie. De acties met Spoor (tijdschrift NS) en Nivon kregen een vervolg. Wandelportal In 2015 hebben we een nieuwe routezoeker gelanceerd waarbij meer ruimte is voor beleving. De bezoeker kan op basis van foto’s en karakteristieken van de routes betere keuzes maken. Ook is er een mobiele routezoeker gelanceerd, waardoor het mobiel zoeken van Kennis & onderzoek In 2016 verschijnt de Wandelmonitor. Ter voorbereiding daarop heeft Wandelnet in 2015 wandelvragen toegevoegd aan het recreatieonderzoek van TNS NIPO. Dit onderzoek wordt breed landelijk uitgezet, waardoor de gegevens vergeleken kunnen worden met andere vormen van buitenrecreatie. Met deze nieuwe onderzoeksgegevens krijgen we een gedetailleerder beeld van de wandelmarkt, zoals motieven om te wandelen, het gebruik van routenetwerken, uitgaven tijdens het wandelen en kwaliteitsscores van het aanbod. Mobiele routezoeker routes makkelijker is geworden. In het najaar zijn voorbereidingen getroffen om ook routes van derden aan te bieden. Ook het toevoegen van routebeschrijvingen door vrijwilligers en aanbieden van ‘printing on demand’ zijn in gang gezet. De bezoekersaantallen van de wandelportal zijn gemiddeld met 15% gestegen en liggen op ruim 1 miljoen bezoekers per jaar. In het voorjaar van 2015 is een afstudeeronderzoek naar de korteafstandswandelaar afgerond. Hiermee is een goed beeld verkregen van de wandelaar die maximaal 15 kilometer loopt. In het najaar heeft Wandelnet verder gefungeerd als opdrachtgever voor twee hogescholen. Zo is bijgedragen aan een minor van de Hogeschool Zuyd, waarbij studenten een innovatief concept op wandelgebied ontwierpen, gericht op een jongere doelgroep. Hierbij waren ook ondernemers betrokken. Voor de Fontys Hogeschool zijn vier onderzoeken gedaan naar wandelen en jongeren, waarbij ook trendrapporten zijn opgeleverd. 7

Belangenbehartiging Een Stap Vooruit in 2015 In 2014 hebben we veel (lobby)werk verricht. En daar plukten we in 2015 de vruchten van. Het was het jaar van ‘Een Stap Vooruit’: de initiatiefnota van de fracties van SP, PvdA en CDA. Hierin beschreven zij voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. De nota werd in de Tweede Kamer besproken met minister Schultz en aangenomen. In verschillende moties is het wandelbelang verder geborgd, waaronder in de regeling boerenlandpaden en in de CROW-norm om barrièrewerking tegen te gaan. Hindernissen maken plaats voor wandelaar Deze initiatiefnota heeft er ook toe bijgedragen dat Wandelnet, als voorzitter van de Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming, met Rijkswaterstaat afspraken maakt over de doorsnijding van wandelpaden door (auto)wegen. Dit leidt naar verwachting de komende jaren tot betere oplossingen en minder bezwaarschriften. Ook op het terrein van barrièrewerking door het spoor was 2015 een bijzonder jaar. Zo spande Wandelnet samen met de Fietsersbond een zaak aan tegen een belangrijke spoorwegovergang in Heemstede en won deze. Wandelnet zet zich vanuit het recreatief belang ook in voor vele andere onbewaakte overwegen. Jaar van de Ruimte 2015 was tevens het Jaar van de Ruimte. Wandelnet organiseerde hiervoor samen met Rijkswaterstaat een inspiratiebijeenkomst rondom het Pieterpad. In de brochure ‘Ruimte voor lopen’ wordt aandacht besteed aan het belang van wandelen voor de fysieke leefomgeving. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de nationale en provinciale Omgevingsvisies die in de maak zijn in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Dankzij een geslaagde lobby is de definitie van infrastructuur in deze wet uitgebreid met ‘wandel-, fiets- en vaarroutes’. Een mooi resultaat voor het wandelbelang. 8 Foto: Luuk Gijselhart

9

Projecten Groot-Frieslandpad Het Groot-Frieslandpad (129 km) is een nieuwe LAW in Noord-Holland en Friesland. Het traject Bergen aan Zee - Sneek is het eerste deel van het pad. De komende jaren wordt de route verlengd via Drenthe en Groningen tot aan Leer in Duitsland. Elfstedenpad Dit pad langs de elf Friese steden gaat onderdeel uitmaken van het wandelnetwerk Fryslân. Wandelnet werkt samen met de KWBN in opdracht van de provincie Fryslân aan de ontwikkeling van deze wandelroute. Westerwoldepad Het Westerwoldepad in Oost-Groningen is nauw verweven met het Noaberpad. De route is met alle bezienswaardigheden en Wandelaars Welkom-adressen opgenomen op wandelnet.nl. Apeldoorn te Voet In navolging op Utrecht te Voet realiseert Wandelnet voor gemeente Apeldoorn nu ook Apeldoorn te Voet: 10 gemarkeerde routes vanuit de binnenstad naar de stadsrand en het buitengebied. De routes zijn vanaf juni van 2016 te vinden op apeldoorntevoet.nl. Variant Grenslandpad Het Grenslandpad is verrijkt met een extra variant. Wandelaars kunnen nu ook oost Zeeuws-Vlaanderen verkennen. Het nieuwe deel brengt je door een bijzonder landschap van Boekhoute naar Perkpolder of Terneuzen. 10 Foto: Ad Snelderwaard

Lingezegen Wandelen kan al in Park Lingezegen (Arnhem-Nijmegen), maar duidelijke routes ontbreken nog. Wandelnet, Gebruikersraad Park Lingezegen en het gelijknamige projectbureau leggen met wandelpaden verbindingen naar aangrenzende plaatsen en woonwijken. Deze routes staan vanaf medio 2016 op wandelnet.nl. Limes De Romeinse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse rijk van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn, krijgt een langeafstandswandel- en fietsroute. Wandelnet ontwikkelt in samenwerking met de Stichting Romeinse Limes Nederland en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland de komende twee jaar de wandelroute. Wandelnetwerken Zuid-Holland In 2015 heeft Wandelnet in samenwerking met een aantal regio’s uit Zuid-Holland en de provincie een knooppuntenplanner ontwikkeld. Deze is in september tijdens de opening van het netwerk ‘Hof van Delfland’ gelanceerd. Intussen is de planner al door duizenden mensen gebruikt. In december is ook het netwerk van de Achterhoek in de planner opgenomen. Eind 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om de bijbehorende app te lanceren. NS-wandelingen Wandelnet ontwikkelt en beheert, in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen, 46 NS-wandelingen. In 2015 verschenen vanwege het jubileumjaar ’25 jaar NS-wandelingen’ vijf nieuwe routes: Beerschoten (Bilthoven), Mastbos (Breda), Paterswoldsemeer (Groningen), Woldberg (Steenwijk) en Hemelse Berg (Arnhem). De vijf routes die verdwenen uit het NS-pakket zijn nu als ‘OV Stapper’ te downloaden op onze site. De routes blijven onverminderd populair: in 2015 zijn ze samen 358.900 keer gedownload. Over de grens Nederland beschikt over maar liefst 2.000 km Europese wandelroutes. Op de conferentie van de Europese Wandelorganisatie ERA in Bratislava (Slowakije) zette Wandelnet stappen naar verdere ontsluiting van dat Europese wandelnetwerk. Daarnaast doen we mee aan het Europese project ‘Wandelfit’ en denken we na over kwaliteitswegen. Wandelnet werkt samen met Grote Routepaden, de belangenbehartiger voor wandelen en fietsen in Vlaanderen, door het uitwisselen van routes, kennis en promotie. Zo wordt wandelen in Europa steeds leuker! 11

12 PROVINCIES Al 35 jaar draagt Wandelnet zorg voor het opzetten en beheren van wandelroutes in alle twaalf provincies van ons land: vanuit een provinciale verantwoordelijkheid, met een interprovinciale blik, met het oog op wandelplezier en ter versterking van de vrijetijdseconomie. Daarbij zetten we alle middelen in om wandelen de plek te geven die het verdient. Denk aan onze online databank met wandelroutes, belangenbehartiging, de routeplanner en onze ruim 750 vrijwilligers. Hierbij werken we nauw samen met de provincies die ook een financiële bijdrage leveren. We maken afspraken over de aansluiting van wandelroutes en de bewegwijzering van Lange-Afstand-Wandelpaden en overige wandelroutes of –netwerken. We lossen knelpunten op wandelroutes op en vergroten de toegankelijkheid voor de wandelaar. We behartigen de belangen van wandelend Nederland waarbij we standpuntbepalingen formuleren over thema’s als infrastructuur, gezondheid en welzijn. En we adviseren overheden over het oplossen van tijdelijke of permanente barrières. In 2015 hebben we daarbij onze samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) versterkt. Samen bouwen we aan de wandelcommunity van de toekomst. Dit alles doen we vanuit de overtuiging dat wandelen bijdraagt aan gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving. Wandelen per provincie In onderstaande tabel ziet u per provincie hoeveel kilometer aan wandelroutes we hier hebben ontwikkeld en beheren, hoeveel wandelingen er gemaakt worden, wat er besteed wordt door wandelaars en hoeveel vrijwilligers er in elke provincie actief zijn. 12 Foto: Luuk Gijselhart

Provincie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Bezoek site p/maand 3.000 2.500 2.250 6.500 LAW km’s Streekpad km’s 399 553 189 821 12 198 300 274 Aantal NS routes 1 1 1 9 Vrijwilligers Aantal wandelingen 14.430.000 44 42 79 19.240.000 19.240.000 33.670.000 Besteding (€) 38 25.541.100 34.054.800 34.054.800 59.595.900 Namen wandelroutes Nederlands Kustpad deel 3, Noaberpad en het Pieterpad Friese Woudenpad, Groot Frieslandpad Oost, Nederlands Kustpad deel 3, Waddenwandelen en het Zuiderzeepad Drenthepad, Noaberpad en het Pieterpad Friese Woudenpad, Hanzestedenpad, Havezatenpad, Maarten van Rossumpad, Marskramerpad, Noaberpad, Overijssels Pieterpad, Trekvogelpad, Twentepad en het Zuiderzeepad Gelderland 11.500 840 875 10 114 57.720.000 102.164.400 Graafschapspad, Grote Rivierenpad, Hanzestedenpad, Maarten van Rossumpad, Marskramerpad, Noaberpad, Pieterpad, Scholtenpad, Streekpad Nijmegen, Trekvogelpad, Veluwe Zwerfpad en het Zuiderzeepad Flevoland Utrecht 1.500 9.000 194 224 - 300 0 9 12 84 9.620.000 28.860.000 17.027.000 51.082.200 Pionierspad Floris V-pad, Groene Hartpad, Marskramerpad, Trekvogelpad, Utrechtpad, Utrecht te Voet, Waterliniepad en het Zuiderzeepad NoordHolland 18.500 693 286 10 80 72.150.000 127.705.500 Floris V-pad, Groot Frieslandpad West, Nederlands Kustpad deel 2, Pelgrimspad 1, Stelling van Amsterdam, Trekvogelpad, Waddenwandelen, Waterliniepad en het Zuiderzeepad ZuidHolland Zeeland Brabant 14.500 707 151 5 76 91.390.000 161.760.300 Floris V-pad, Groene Hartpad, Grote Rivierenpad, Marskramerpad, Nederlands Kustpad deel 2, Pelgrimspad 1 en het Waterliniepad 1.100 11.000 232 648 198 509 0 5 17 112 9.620.000 72.150.000 17.027.400 127.705.500 Grenslandpad, Nederlands Kustpad deel 1 en het Oosterscheldepad Brabants Vennenpad, Brabantse Wal, Grenslandpad, Hertogenpad, Maarten van Rossumpad, Maas- en Peelliniepad en Pelgrimspad 1 en 2 Limburg 4.000 371 313 5 52 43.290.000 76.623.300 Grenslandpad, Hertogenpad, Krijtlandpad, MaasNiederrheinpad, Pelgrimspad 2, Pieterpad en het Maasen Peelliniepad Totaal 85.350 5.871 3.416 56 750 471.380.000 834.432.200 13

Financiën De staat van baten en lasten over 2014 sluit met een voordelig saldo van € 52.970. Dit resultaat is per saldo ten gunste van de algemene reserve gebracht. Lasten 2015 2014 Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten (incl. digitaliseringskosten) Kosten vaste activa Dir. kosten projecten Dotatie voorz. dub. debiteuren 519.754 18.920 114.072 7.984 259.875 0 517.433 18.725 134.440 11.884 187.068 5.000 Baten 2015 2014 ILG-bijdrage Voorz. onderhoud paden Bijdrage provincies Bijdrage I&M Bijdragen gemeenten/overig Bijdrage organisaties 0 30.850 377.020 54.845 44.499 10.076 Verkoop gidsen/digitale produkten 183.173 Opbrengst NS-project (incl. GPS) Donaties/sponsoring 80.679 Overige eigen inkomsten Voordelig/Nadelig saldo Totaal 41.091 973.575 915.641 Totaal 973.575 915.641 47.580 30.850 365.326 0 15.000 11.790 125.542 86.805 167.675 149.624 24.758 83.124 Donateurs Wandelnet streeft naar een sterke en duurzame band met haar donateurs. Om die reden hebben we een loyaliteitsprogramma ontwikkeld met daarin aanbiedingen exclusief voor onze donateurs. In 2015 werd het aantal van 8.000 donateurs en ambassadeurs bereikt. Wandelnet ontving van haar betrokken achterban in 2015 € 164.817, -. 14 Foto: Luuk Gijselhart

Bureau Wandelnet Medewerkers Bureau Bureau In 2015 werkten op het bureau tien vaste medewerkers aan het landelijk wandelnetwerk en belangenbehartiging voor alle wandelaars. Hierbij werden zij ondersteund door meer dan 750 vrijwilligers. Vooruitlopend op de voorgenomen samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) zijn in december nieuwe statuten gepasseerd. Onderdeel hiervan is het opheffen van de Vergadering Aangesloten Organisaties, die met goedkeuring van haar leden op 10 november 2015 is voltrokken. Het voornemen is om te komen tot de oprichting van een Raad van Advies. Bestuur Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De samenstelling is ongewijzigd. Ongeveer zeven keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Joep Naber Sonja Velthuizen Harold Zijderveld Marga Klein Roelien Appelo Ankie van Dijk Martine Werensteijn Jon Rietman Henk van Geerenstein Femke van Hamond Bestuur Arie de Jong Rob Franssen Chris Bransz Harry Benschop Carry Abbenhues Sonja Pol 15 voorzitter secretaris penningmeester directeur bureaumanager coördinator LAW-zaken medewerker administratie & GIS coördinator NS-wandeltochten coördinator belangenbehartiging medewerker beleid & kennismanagement GIS-medewerker medewerker uitgeverij en marketing medewerker communicatie en PR Foto: Ad Snelderwaard

Wandelnet Startpunt voor wandelend Nederland Jaarverslag 2015 is een uitgave van Stichting Wandelnet Ontwerp en vormgeving: Concreet geeft vorm Eindredactie: Jeske Krens Postbus 846 3800 AV Amersfoort t. 033 465 36 60 info@wandelnet.nl www.wandelnet.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication