0

Nieuws Bidden is een voorrecht Door Kezia Schoonveld “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen, het geheim van Christus, waarvoor ik gevangenzit.” (Kolossenzen 4:2,3) In het kerndocument van WEC Internationaal, dat iedereen die zich bij WEC wil aansluiten moet ondertekenen, staat: “Gebed is een prioriteit en een integraal onderdeel van alles wat we doen.” Zending kan niet zonder gebed. Door gebed kwam Nebukadnezar en komen ook hedendaagse dictators tot bekering. Paulus kwam tot berouw evenals hedendaagse vervolgers. En koninkrijken zoals Babylon, het IJzeren uiteen. Gordijn en anderen vallen Het is niet zo dat we voor God werken en zijn zegen erover vragen. Bidden is het werk zelf, waaruit al het andere werk voortvloeit. Bij WEC komt dit tot uiting doordat we op ons kantoor drie keer per week een uur met elkaar bidden voor onze zendingswerkers. Ook ruimen we bij vergaderingen ruim tijd in voor gebed, om samen Gods wil en leiding te zoeken. Dit gebeurt ook op de zendingsvelden zelf. We vragen onze achterban om met ons mee te bidden. Vroeger gebeurde dit door middel van een nieuwsbrief. Vandaag hebben de meeste zendelingen ook een Whatsapp-groep waarin ze regelmatig actuele dank- en gebedspunten sturen. Waarvoor bidden we dan? Paulus vroeg de gemeente in Kolosse voor hem te bidden, dat God een deur zou openen voor het evangelie. Dat is nog steeds een zeer actueel gebedspunt. Sinds corona is het vaak nog moeilijker om een land binnen te komen. Dus bidden we regelmatig voor visa, zodat de zendingswerker naar het land van roeping kan gaan. De regels om in een land te verblijven verschillen per land, maar het kost vaak veel tijd en geld en een gunstig gezinde ambtenaar om dit voor elkaar te krijgen. Ook bidden we vaak voor open harten. Dat mensen die het evangelie horen, open staan om het te ontvangen. Dat geestelijke bolwerken worden neergehaald. Dat er na het zaaien, zaad mag ontkiemen en tot een oogst mag leiden. En als er dan mensen tot geloof komen, bidden we dat ze mogen groeien in geloof, dat er een geloofsgemeenschap zal ontstaan en dat ze mogen volharden in een vijandige omgeving. Regelmatig bidden we dat God nieuwe mensen roept om de zending in te gaan. Nog steeds zijn er vele volken nog niet bereikt met het evangelie. In hun omgeving hebben ze niemand die hun kan vertellen over de verlossing door Jezus Christus. Die nieuwe zendingswerkers hebben ook middelen nodig om uit te kunnen gaan: een achterban die voor hen bidt en hen financieel ondersteunt. Keer op keer hebben we de vervulling van deze noden persoonlijk en als organisatie mogen meemaken. Wat een voorrecht is dat! Thema: ‘Zending en gebed’ www.wec-nederland.nl 4 • Okt. - Dec. 2022 • Jaargang 60

De impact van de Kairos Cursus Sinds 2016 is Herman Spronk (74) één van de leiders van de Kairos cursus. Deze cursus is ontworpen om christenen uit te dagen discipelschap in praktijk te brengen en zich met name te richten op de minst bereikte volken. Ver weg maar ook dichtbij. Levens veranderend 50 jaar zendingservaring en blijvende passie voor de onbereikten leidden tot zijn rol bij de Kairos cursus. Een rol waar hij geen moment spijt van heeft gehad. “Ik vind het heel bijzonder om te zien dat deelnemers geïnspireerd worden om hun bakens te verzetten. Mensen die al best actief waren in hun eigen gemeente worden geroepen om zich onder andere voor vluchtelingenwerk of straatevangelisatie in te zetten. Sommigen weten zich juist bevestigd in hun huidige rol. Van kerken die een Kairos cursus hebben georganiseerd, krijgen we regelmatig te horen dat deelnemers zich actiever binnen of buiten de kerk zijn gaan inzetten.” De cursus, ooit begonnen op de Filippijnen, heeft sinds haar start op Nederlandse bodem (in 2010) rond de 1000 deelnemers aangetrokken. Volgens Herman zou iedere kerk in Nederland de cursus moeten organiseren: “We kunnen van mening zijn dat zending best hoog op onze kerkelijke agenda staat, maar het wordt een heel ander verhaal als je gelooft dat de Bijbel zelf haar oorsprong vindt in Gods zendingshart. Zending is de basis van Gods kerk. De vraag is: wat doen we hiermee?” Kairos en gebed Wat hebben de Kairos cursus en gebed met elkaar te maken? “Alles”, zegt Herman. “Binnen gebed tot gezien de cursus wordt als middel strategiebepaling. Jezus is daarbij het ultieme voorbeeld. Hij nam de tijd om te bidden. Op de vraag van de discpelen of Hij zich niet tot de wachtende menigte moest moest richten, antwoordde Hij dat Hij naar andere plaatsen gaan (Markus 1: 35-38). Zo kan gebed tot verandering van strategie leiden. Bidden komt ruimschoots aan bod de cursus. Bijna iedere les eindigt met een gebed voor een onbereikt volk. En door de Kairos cursus zijn er zelfs bidstonden voor de onbereikten ontstaan!” Herziening De afgelopen jaren veel voorbereiding van en deelnemers gevraagd. Herman heeft de cursus medewerkers is blij dat er aan een herziening van het cursusmateriaal wordt gewerkt met als doel een compactere lesstof. Optionele achtergrondinformatie blijft beschikbaar voor deelnemers die zich graag meer in thema’s willen verdiepen. Herman: “Mijn droom is dat met de herziene versie de cursus zich exponentieel vermenigvuldigt, zodat nog meer mensen de cursus gaan volgen. Hierdoor is er meer kans voor de minst bereikten – in onze buurt of ver weg – om met het evangelie in aanraking te komen.” Voor meer informatie over de Kairos cursus: www.kairoscursus.nl Volken - De Punoi in Laos De Punoi zijn een Tibetaans-Birmaans volk van zo’n 41.000 mensen. De Punoi migreerden ooit vanuit het zuiden van China naar het noorden van Laos. Hun religie bestaat uit een mix van animisme en voorouderverering. Er zijn geen Punoi christenen. Laos is een van de armste landen in Zuidoost-Azië. Malaria, griep, dysenterie, longontsteking en ondervoeding vormen grote gezondheidsproblemen. De kindersterfte is hoog en de levensverwachting laag. Veel van de elite ontvluchtte het land in 1975, waaronder de meeste artsen, wat een ernstig probleem voor de nieuwe regering opleverde. Opgeleide medische dorpswerkers, die vaak alleen traditionele geneeskrachtige kruiden gebruiken, bieden nu het grootste deel van de eerstelijnsgezondheidszorg in het land, maar dat is ontoereikend voor de nood die er is. Bid je mee dat God mensen roept om het evangelie te delen met de Punoi? Bid dat dit resulteert in honger naar God en dat het Levende Water hun dorst mag lessen. Bron: https://joshuaproject.net/ Thema: ‘Zending en gebed’ www.wec-nederland.nl

P.U.S.H: Pray until something happensDoor Bettie Schep “Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1Tess. 5: 17,18) Vraag aan oudere zendelingen over hun werk en wat zij hebben meegemaakt. Misschien dat ze dan zeggen: “Ik weet niet of ik wel genoeg te vertellen heb.” Maar als ze eenmaal beginnen komen de meest bijzondere verhalen naar boven. Ik sprak met drie ‘veteranen’ over de rol van gebed in hun leven en bediening. Emmy Spronk (86) heeft jarenlang met haar gezin in Burkina Faso en later in Nederland gewoond. Emmy vertelt dat ze op de Bijbelschool in Wales leerde vol te houden in gebed totdat er antwoord kwam. De school heeft voor veel uitdagingen gestaan, maar altijd voorzag God in de nood. Soms kwam er zoveel binnen dat ervan uitgedeeld kon worden aan anderen. Op een dag mochten benodigde materialen voor een nieuwe Bijbelschool in Burkina Faso niet worden ingevoerd. Er werd veel en indringend voor gebeden. God verhoorde het gebed: de boeken konden alsnog ingevoerd worden. Emmy vertelt ook over een uitbraak van mazelen, toen nog een dodelijke ziekte. Twee van hun dochters werden ziek en één van hen was er zeer ernstig aan toe. De dokter kon echter niet komen. Na gebed door de Janny Riemersma (76) werd bijna 50 jaar geleden uitgezonden naar Indonesië. Haar reis met God bracht haar daarna nog naar een aantal voormalige Sovjetlanden en Nederland. Ze getuigt dat God haar vaak leidde door Bijbelteksten als antwoord op gebed. Hij gaf richting en bemoediging en beschermde tijdens grote gevaren: “In het eerste jaar in het oerwoud in Indonesië voer ik samen met een collega in een boot naar een dorp om er het evangelie te brengen. In een bocht sloeg de boot om en zonk. Wij zwommen naar de kant. We dachten dat we ver uit de Jeanette Zwart (83) heeft 30 jaar in Ghana gewerkt en er onder andere vertaalwerk gedaan. Ze vertelt over de hulp die ze kreeg bij het op schrift stellen van een nieuwe taal. God had voor ze naar Ghana vertrok een assistent beloofd. Die kreeg ze in de vorm van een scholier die met haar meegroeide in haar werk. Als ze niet wisten hoe ze iets moesten vertalen, gingen ze bidden. En altijd kwam God met een oplossing. Soms voorzag God zelfs voordat de nood bekend was. Er kwam een gift binnen van tweeduizend Nederlandse guldens. Maar waarvoor was deze bedoeld? Jeanette geloofde dat de Heer het wel duidelijk zou maken. Korte tijd later hadden Jeanette en metgezel autopech. Nadat ze gebeden hadden, stopte er iemand die hen herkende van de kerk. Deze persoon hielp hen naar een garage en daar kon de auto gerepareerd worden. De kosten tweeduizend gulden! Bemoedigende verhalen, vol van Gods trouw. Over de bouw van zijn Koninkrijk. Om door te geven en Hem de eer te geven. Wil je meebidden voor onze WEC-zendelingen? Geef je dan op voor de maandelijkse gebedskalender, met elke dag nieuwe dank- en gebedspunten. Ga naar: https://www.wec-nederland.nl/go/wec-nederland/gebed/. Thema: ‘Zending en gebed’ www.wec-nederland.nl waren precies studenten van de Bijbelschool genas ze wonderbaarlijk. richting waren en wilden weglopen van de rivier. Op dat moment kwamen mannen uit een nabijgelegen dorp naar ons toe varen. Ze hadden de motor van de boot gehoord en zagen spullen voorbijdrijven. Dit zagen wij als antwoord op gebed.” Soms kwam verhoring pas na een lange tijd: mensen kwamen tot geloof en kerken werden gesticht. Janny heeft de waarde van een team van bidders altijd ervaren.

Nieuwe gezichten bij WEC Jon In juli organiseerden we op ons kantoor een TREK oriëntatieweek. TREK is het korte-termijn zendingspro-gramma van WEC. Jon DiNovo (USA) en Michaël Gouman (NL) werden in een paar dagen bijgepraat over alle ‘ins en outs’ van WEC. Wat gaan deze nieuwe gezichten de komende tijd bij WEC doen? Gods weg bewandelen Het maakt Jon (24) niet uit op welke plek hij God mag dienen: “Ik zie het als mijn levensdoel om de Heer te dienen en mij in te zetten voor Zijn kerk, waar dat ook zal zijn. Terugkijkend op de afgelopen periode ben ik vooral bemoedigd, omdat God steeds heeft voorzien in wat ik nodig had. Hij leidde mij naar de juiste plek op de juiste tijd.” Jon nam eerder deel aan korte-termijn zendingsreizen naar Haïti en Guatemala. Zijn verlangen om de kerk te dienen groeide tijdens deze reizen. Europa is het continent dat God op zijn hart legde. Een verdere zoektocht bracht hem op het spoor van WEC. Het project ‘Reaching Rotterdam’ is de plek waar Jon zich de komende tijd gaat inzetten: “Ik hoop mee te helpen de stad te bereiken met de liefde van Jezus en uitgedaagd te worden in de omgang met verschillende culturen zowel binnen als buiten de kerk. Het lijkt me gaaf om programma’s op te zetten voor hen die we proberen te bereiken, als ook het starten van discipelschapsgroepen. Reaching Rotterdam is nieuw terrein voor mij. Ik geloof dat het niet altijd eenvoudig zal zijn. Maar de samenwerking in het brengen van het evangelie van Jezus zal het zeker de moeite waard maken!” Geroepen voor zending Vanaf het begin van zijn lerarenopleiding had Michaël (25) het verlangen om onderwijs te geven aan kinderen van zendelingen. nu kan hij dat handen en voeten geven: “Tegen het einde van mijn opleiding ben ik gaan onderzoeken welke mogelijkheden er waren. oen ik op gesprek bij WEC Michaël Dit verlangen is gebleven en kwam, kreeg ik vrij snel een concreet voorstel. Een paar dagen later las ik een magazine waar op de voorpagina met grote letters het door WEC voorgestelde land vermeld stond. Dat vond ik heel bijzonder. Het liet me duidelijk zien dat het Gods plan is om mij komend jaar voor verschillende gezinnen in het buitenland in te mogen zetten.” Michaël hoopt dat hij het komende jaar tot een zegen mag zijn voor de mensen die op zijn pad komen, allereerst natuurlijk voor de gezinnen waar hij nauw bij betrokken zal zijn. Maar ook dat zij voor hem tot zegen zullen zijn: “Ik verwacht veel nieuwe ervaringen op te doen, zoals het omgaan met mensen van andere culturen en het leren van een nieuwe taal. En ik hoop dat dit avontuur mij zal laten groeien in afhankelijkheid van God en mij dichter bij Hem zal brengen.” Naast lesgeven aan de kinderen van zendelingen zal Michaël ook actief zijn op een internationale school. Wij wensen Jon en Michaël van harte Gods zegen toe! Thema: ‘Zending en gebed’ www.wec-nederland.nl

WEC Nederland gebedsdag Zaterdag 15 oktober a.s. Van 10.00 tot 15.00 uur. Locatie: Luctor et Emergo in Oldebroek Aanmelden via onze website: www.wec-nederland.nl In 2023 bestaat WEC Nederland 75 jaar! Hieraan willen we op verschillende manieren aandacht besteden. Wees welkom op één van onze jubileumvieringen: 11 maart 2023: ‘De Fontein’ in Emmeloord 15 april 2023: ‘MTC Cornerstone’ in Beugen 7 oktober 2023: Omgeving Rotterdam Thema: ‘Zending en gebed’ www.wec-nederland.nl

Getuigen van Gods werk Van links naar rechts: Eline, Lukas, Wilbert, Sterre, Evelien en Hilbert Vlak voor de zomervakantie kwamen vijf jonge mensen terug van hun TREK avontuur in het buitenland. Ieder met een indrukwekkend getuigenis over Gods werk in zijn of haar leven. Hilbert de Vos (30), Lukas Hamstra (22) en Eline Hamstra (23) gingen naar Bourofaye Christian School (BCS) in Senegal. Hilbert en Lukas voor één jaar en Eline voor drie maanden. Als keukenmanager had Hilbert de verantwoordelijkheid om 80 kinderen en schoolmedewerkers van eten te voorzien. Het was een leerzame periode: “Leven in een multiculturele setting deed mij beseffen hoe bijzonder het is om ondanks onze verschillen één te zijn in Christus. Dwars door de uitdagingen is mijn vertrouwen in God gegroeid. Zijn liefde heb ik mogen doorgeven aan de kinderen en ook aan de medewerkers in de keuken.” Lukas verzorgde onder andere de IT- en wiskundelessen voor een aantal groepen. “Ik ben echt van de kinderen gaan houden. God liet mij Zijn liefde voor hen ervaren. Het begin vond ik best spannend, maar ik heb geleerd dat het niet om mijn kwaliteiten gaat, maar dat God me capabel maakt voor wat Hij mij te doen geeft. Ik mocht nieuwe dingen leren zoals leiding geven in de zondagsschool en Gods Woord doorgeven tijdens vieringen.” Eline had de zorg voor een groep kinderen wanneer ze niet op school waren. Dat betekende na schooltijd samen spelletjes doen, in de avond de kinderen naar bed brengen en in de ochtend op tijd wekken. Ook organiseerde Eline verschillende Late Night feestavonden en bereidde samen met de kinderen een musical voor. “God heeft mij geholpen om geduldig te zijn. Ik ben nogal perfectionistisch en dat gaat niet goed samen met kinderen. Ze voelden zich al snel veilig bij mij, ondanks dat ik er maar voor drie maanden was. Dat was een bijzondere ervaring!” Colofon No. 4, Okt. - Dec. 2022. jaargang 60. WEC Nieuws is een kwartaaluitgave van St. WEC Nederland Waalstraat 40 8303 DH Emmeloord Directie: Silvian en Thamar Hamstra en Kezia Schoonveld Redactie: Bettie Schep, Kezia Schoonveld en Sido Wattel (eindredactie) Wilbert (28) en Sterre (25) Hamberg gingen voor drie maanden naar Melusi, een project van WEC in Zuid-Afrika. Hun hoogtepunt was een driedaags tienerevent. “Voor dit event werd er gerekend op 500 tieners, uiteindelijk kwamen er 900! Het was een wonder dat er ondanks dit hogere aantal tieners toch voldoende eten was.” Naast het werken met tieners was het echtpaar betrokken bij de daklozen die bij Melusi verbleven. In de dagelijkse gesprekken met deze daklozen mochten ze iets laten zien van Gods liefde en een luisterend oor bieden. Evelien van der Jagt (23) gaf een jaar les aan de kinderen van Nederlandse zendingsgezinnen in Cambodja. Ook hielp ze als vrijwilliger bij een internationale school. Evelien heeft geleerd om flexibel te zijn: “Vooral in het begin was het steeds schakelen tussen online en fysiek onderwijs vanwege de lockdowns. De armoede die ik gezien heb, maakte grote indruk op mij. Wat mij aansprak was de manier waarop de Cambodjanen samenleven in communities. Relaties zijn heel belangrijk.” Giften met aangegeven bestemming worden, zonder aftrek van onkosten, aan het betreffende zendelingenproject overgemaakt. Het is mogelijk St. WEC Nederland testamentair te gedenken. Bankrekening St. WEC Nederland: IBAN NL 98 ABNA 0426 839 536. Incassant nummer is NL12ZZZ564954390000. ANBI registratie St. WEC Nederland: no. 852153958. Telefoon: (0527) 616 521 Mail: info@wec-nederland.org Internet: www.wec-nederland.nl Facebook: WECNederland LinkedIN: WEC Nederland Thema: ‘Zending en gebed’ www.wec-nederland.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication