29

VAN DE PENNINGMEESTER Om onze vereniging financieel gezond te houden zijn er het afgelopen jaar door het bestuur meerdere initiatieven aangegrepen om de kas op peil te houden. De vereniging loopt een groot deel van de inkomsten mis omdat er afgelopen jaar géén festivals hebben plaatsgevonden waarop leden vrijwillig aan het werk konden gaan. Ook is er geen verloting geweest tijdens de opkomst en bleven inkomsten in de kantine achter. Vaste kosten zoals de huur van de hal en verzekeringen lopen gewoon door. Hier lees je welke initiatieven het bestuur vorig jaar heeft aangegrepen om niet in de rode cijfers te komen. Direct na de Carnaval 2020 was er gelukkig nog de collecte voor Jantje Beton. Er kon nog gewoon gecollecteerd worden in Groot Driene en dit hebben een groot aantal leden dan ook samen opgepakt. De opbrengst voor onze vereniging bedroeg € 441,88. Rabobank Centraal Twente lanceerde in april vorig jaar samen haar lokale ledenraad een Rabobank Coöperatief Fonds voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank is als coöperatieve bank al sinds jaar en dag nauw betrokken bij lokale organisaties en ook voor hen zijn ze er nu in deze voor iedereen lastige periode als gevolg van de coronacrisis. Na het overleggen van de nodige cijfers en onderbouwing werd onze aanvraag ten behoeve van onze vereniging gehonoreerd. De commissie had besloten dat wij een bijdrage ontvingen van € 1.500,00. Dit gaf onze vereniging wat lucht in de beginperiode van de crisis. Na de zomer werd de Grote Clubactie opgestart met op zaterdag 19 september een gezamenlijke meeloop dag. Een aantal leden verzamelden bij de loods en na een kopje koffie met een krentebol van Bakker Wouda ging iedereen loten verkopen. De loten konden tot december verkocht worden en de opbrengst was dan ook €474,50. Rabo ClubSupport kwam in september ook weer op gang. Via de rabobankapp konden leden van de Rabobank de vereniging ondersteunen door te stemmen. Een hoop leden hebben op onze vereniging gestemd en de opbrengst was dan ook € 427,59. Hengelose verenigingen en stichtingen, die financiële problemen hebben door de coronacrisis, konden vanaf half oktober subsidie aanvragen. Hiervoor is het herstelfonds Duurzame Wederopbloei Hengelo opgezet. De gemeenteraad heeft hiervoor 500.000 euro beschikbaar gesteld. Ook onze vereniging heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente omdat we door Corona nu veel minder inkomsten hebben. Voor deze aanvraag moesten ook alle cijfers en onderbouwingen gemeente worden bij de aangeleverd. Hiervoor werd door het bestuur de hulp ingeroepen van oud penningmeesters Stefan Achterkamp en Patrick Prickartz om alle cijfers over de afgelopen jaren op de juiste manier aan te leveren. In totaal kwamen 128 aanvragen binnen bij de gemeente. Dat kon zijn voor compensatie van extra uitgaven, voor inkomstenderving of voor beide. Van deze aanvragen zijn er 12 afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden, bijvoorbeeld omdat de aanvraag van een bedrijf kwam. In december kwam het verlosende woord dat de subsidie aan onze vereniging werd toegekend. De gemeente keerde € 4500,00 aan subsidie uit van het herstelfonds aan onze vereniging. Door alle genomen initiatieven hoeft onze vereniging zich geen zorgen te maken over dit door Corona verloren carnavals seizoen en kunnen we komend seizoen met financieel vertrouwen tegemoet zien. H.C.V. de Weidemennekes 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication