39

ONZE VERENIGING BESTUUR Mark Lozeman Marjon de Groot Piet van der Zee Jeroen achterkamp Tom Vondeling Bert Vonk Dave Koopmans voorzitter penningmeester secretaris bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid ERELEDEN Gerrit Corbeek † Wim Meckelenkamp † Annie Wessels † Jan Wessels † DONATEUR Onderstaande bedrijven, instellingen en verenigingen steunen onze vereniging met een vrijwillige bijdrage. Waarvoor natuurlijk onze dank en een eervolle vermelding in ons magazine. Wilt u hier volgend jaar ook bij staan? Stuur dan een e-mail naar info@weidemennekes.nl en we sturen u een donateursformulier op. Jonkman Coating - Hengelo Iemagoo ontwerp & communicatie - Hengelo SENATOREN Willy Paschold Bennie Tanke † Herman Harberink † James Breuring Tom Driessen Raymond Kolk LEDEN VAN VERDIENSTE COLOFON Uitgever: H.C.V. de Weidemennekes Redactie, advertentieverkoop- en aanlevering: Inge de Haan - Patrick Prickartz Volgend jaar ook adverteren? e-mail naar info@weidemennekes.nl Ontwerp & realisatie: Patrick Prickartz - Inge de Haan Oplage: digitaal exemplaar © 2021 H.C.V. De Weidemennekes Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.C.V. De Weidemennekes. Druk- en zetfouten voorbehouden. Thea van der Zee Emiel Meckelenkamp Rien de Wals Joke Oord Jeroen Staal Johan Vossebeld † Tom Driessen Inge de Haan Rob Vonk Winny Staal RAAD VAN ELF Tom Vondeling Vorst van de Raad van Elf Jaap van der Zee Nachtvorst Mark Damhuis Hertog v/d lange verhalen Dave Koopmans Baron van het Beton Dennis Jansen Graaf van de Twentse tuinen H.C.V. de Weidemennekes 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication