0

KerkContact Informatieblad van de Protestantse Gemeente Westervoort jaargang 5 – nummer 1 5 april – 12 september 2020

Pasen vieren PASEN VIEREN ook vandaag op weg uit het donker naar licht, door de nacht heen, wanhoop achter je laten, naar de nieuwe dag, je richten op tekenen van hoop! PASEN VIEREN de nieuwe PAASKAARS brandt, aangestoken door een vonkje vuur onttrokken aan de stoot van twee harde, dode stenen, of toch niet…? VLAM VAN HOOP! PASEN VIEREN de haan kraait, de waker, bij het eerste licht, als teken van hoop. licht uit het donker nieuwe morgen uit de nacht. Het LICHT is ons voorgegaan! Het licht is ons voorgegaan En straalt als een lopend vuur! Het wijst ons de weg, Hoe wij in vrede kunnen gaan! LAAT HET NOOIT MEER DOVEN… Käti van Bergen 2

Hoe gaan wij als Protestantse Gemeente Westervoort om met het Coronavirus? Alle kerkelijke activiteiten worden afgelast t/m 12 april 2020 Maandag 16 maart zijn in het moderamen een aantal nieuwe beslissingen genomen in het kader van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Kerkelijke activiteiten, zoals kerkdiensten, Paalman Eethuis, vergaderingen, etc. zijn afgelast t/m 12 april a.s. Dit betekent dat deze weken het kerkenwerk stil ligt. Deze maatregelen kunnen zomaar verlengd worden, maar dat is nu nog onzeker. We houden u op de hoogte d.m.v. de wekelijkse gemeentebrief, want digitaal zijn er veel mogelijkheden tegenwoordig. Ons streven is dat vanaf heden korte diensten, met medewerking van musici, op film worden opgenomen en via een link in de gemeentebrief te zien zullen zijn. Rosemarie zal deze week al in de wekelijkse gemeentebrief met een overdenking te zien zijn. We bekijken of dit ook kan met andere predikanten die op het rooster staan. Het zijn verkorte kerkdiensten van max. een half uur. Op deze manier zijn we toch met elkaar verbonden en is er contact met de kerk in deze moeilijke tijden. De Stille Week en de Paasdienst gaan dus ook niet door. De bedoeling is dat Rosemarie donderdag 09 april t/m zaterdag 11 april de overdenkingen ook op film zal uitzenden via de gemeentebrief. We hopen op deze manier het gemis van de kerkdiensten een beetje goed te maken. Mocht u hierover vragen hebben dan mag u altijd bellen of mailen met de scriba Frieda van Geest: 06-42525243 of scriba@prot-gem-westervoort.nl. Ook kunt natuurlijk altijd onze predikant Rosemarie van der Hucht bellen of mailen: 06-33609556 of rvdhucht@ziggo.nl. 3

4

Laten we op God vertrouwen, Hem onze zorgen vertellen. Hij zal ons helpen.’ (Psalm 62:9) ‘Voorlopig is deze crisis nog niet voorbij’, zo zei minister-president Rutten maandag 16 maart. Een crisis die angst kan oproepen bij veel mensen. Tegelijk hoor je en zie je ook prachtige initiatieven, waarin mensen elkaar helpen en bemoedigen. Mensen bieden spontaan aan om ouderen te helpen bij het doen van boodschappen. Een bijzonder initiatief is genomen door de Raad van kerken. In de komende weken zullen elke woensdag in het hele land de kerkklokken luiden van 19.00-19.15 uur. Deze ‘klokken van troost en hoop’ willen mensen verbinden met elkaar, ook hen die in een isolement zijn vanwege het virus. Een bijzonder initiatief. Zoals klokgelui eeuwenlang een oproep was tot gebed in kloosters, dorpen en steden, zo wil dit klokgelui oproepen tot gebed voor wie ziek zijn door het coronavirus, alsook voor hen die in de zorg werken. Tegelijk zag ik vandaag ook een oproep langs komen op WhatsApp om a.s. woensdag om 20.00 uur te applaudisseren voor de mensen die werken in de zorg: de zorghelden. Als een hart onder de riem voor alle zorgmedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Ook een hartverwarmend initiatief. Psalm 62 vertelt hoe een crisis een mens aan het wankelen kan brengen. Psalm 62 vertelt ook hoe een mens in een crisis nieuwe houvast kan vinden bij God. Dat wat je bijna omver duwt, kan soms heel groot lijken. Maar als je bij God rust zoekt, ervaar je soms hoe je vastgehouden wordt. Wanneer je je als mens verbindt met anderen, of dat nu is door samen te bidden, of kerkklokken te luiden of samen te applaudisseren voor zorghelden, dan kan je daarin iets ervaren van troost en hoop, iets van Gods trouw. Laten we elkaar blijven zoeken en steunen. Rosemarie van der Hucht 5

Kerkdiensten in de komende weken De komende zondagen zullen de reguliere kerkdiensten vervallen. Plan is dat er elke zondag via de gemeentebrief een kerkdienst te bekijken is die in onze kerk wordt gehouden, zonder kerkgangers, maar mèt een predikant en musici. Een korte eenvoudige kerkdienst van ongeveer een half uur. Een aantal mensen zijn deze week druk bezig om het technisch mogelijk te maken dat er elke zondag een kerkdienst te beluisteren en bekijken is. We hopen dat we elkaar op deze manier toch in de 40-dagentijd kunnen inspireren en bemoedigen. Ook in de Stille Week en op Eerste Paasdag zullen er korte kerkdiensten via de gemeentebrief te beluisteren en te bekijken zijn. Kerkdiensten De diensten beginnen om 10.00 uur. Van harte welkom! Datum Voorganger 19 april 26 april* 3 mei 4 mei 10 mei* Bijzonderheden Bestemming collecte Barbara Elenbaas Jeugdkerk Collecte voor jaarproject: stichting Bio Vakantieoord Collecte: ‘Stille hulp’ Leen den Besten Mirjam Verschure Collecte: ‘Stille hulp’ Dodenherdenking In de Rooms Katholiek Kerk Zangdienst 17 mei 21 mei 24 mei* Rosemarie vd Hucht Voorganger Duiven Florie vd Hoek 6 mmv Zanggroep Nieuw Liedboek Collecte voor jaarproject: Stichting Bio Vakantieoord Jeugdkerk Collecte: eigen diaconie algemeen Hemelvaartsdag Collecte voor Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda

31 mei Openluchtdienst in Horsterpark 7 juni* 14 juni 21 juni* 28 juni 5 juli* 12 juli 19 juli* 26 juli 2 augustus* 9 augustus Alex Brinkman Rosemarie vd Hucht Keimpe Dijk Pinksteren Collecte voor Kerk in Actie: steun in de rug voor een jonge open kerk - Marokko Collecte voor jaarproject: Stichting Bio Vakantieoord Heilig Avondmaal Collecte: eigen diaconie algemeen Jeugdkerk Collecte: ‘Stille hulp’ Mirjam Verschoof Collecte: bloemengroet gemeenteleden Dirk Engelage Leen den Besten Rob van de Wetering Collecte voor Kerk in Actie: vakantiepret voor kinderen in armoede Collecte voor jaarproject: stichting Bio Vakantieoord Collecte: ‘Stille hulp’ Melania Hadnagy Collecte: kerstviering voor ouderen in onze gemeente Mirjam Verschure Collecte voor jaarproject: stichting Bio Vakantieoord Collecte: ‘Stille hulp’ Joop Mol 16 augustus* Rosemarie vd Hucht 23 augustus Hester Pieters 30 augustus* Joanne Vrijhof 6 september Erik de Waard *) Na de dienst koffie/thee/limonade drinken in het Paalmanhuis. Heilig Avondmaal Collecte voor Kerk in Actie: kerk als hulp, hoop en verzoening - Rwanda Collecte: kerstviering voor ouderen in onze gemeente Collecte: bloemengroet gemeenteleden Collecte voor jaarproject: stichting Bio Vakantieoord 7

Paasoverdenking De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. (Psalm 118) Toen ik twee jaar geleden in Israël was, bezochten we het museum Nazareth Village, een soort openluchtmuseum van de bijbelse tijd. De gids, een goed onderlegde priester, liet ons o.a. een gebouw zien met een hoeksteen. Hij verwees naar de tekst uit Psalm 118, die in het Nieuwe Testament door Jezus wordt geciteerd. Een steen die niet past in het standaard rijtje, die een andere vorm heeft dan de rest, kan aanvankelijk belanden bij de stenen waar je niets mee kan. Maar bij nader inzien kan juist deze steen, die zo anders gevormd is, een belangrijke plaats innemen in een gebouw. Als een dragende steen, een steen die het gebouw zijn stevigheid geeft en die kan zorgen dat het gebouw niet uit elkaar valt. Nazareth Village Zoals een steen met een afwijkend formaat of vorm geen waarde lijkt te hebben voor bouwvakkers of metselaars, maar bij nader inzien een belangrijke plaats kan krijgen bij de bouw van een huis, zo werd Jezus verworpen door mensen. Zijn woorden leken te haaks op wat men wou horen, ze pasten mensen niet. Maar wat eerst werd 8

afgewezen door mensen, zou God een ereplaats geven. God zou zijn Zoon doen opstaan uit de dood en hem zo het fundament maken van de nieuwe mens, de nieuwe schepping. Het goede nieuws van Pasen. In deze dagen waarin het coronavirus de hele wereld in zijn greep lijkt te krijgen, ontdekken we stapsgewijs nieuwe en belangrijke waarden, die we misschien in al onze welvaart vergeten waren. Nu we veelal aan huis gekluisterd zijn, niet op (vlieg)vakantie kunnen, restaurants en bioscopen dicht zijn, ontdekken we beetje bij beetje de waarde van een leven samen met anderen. Kinderen spelen weer spelletjes samen; volwassenen hebben tijd voor een goed gesprek. We herontdekken weer hoe we elkaar nodig hebben, elkaar moed en vertrouwen kunnen geven. We herontdekken de waarde van een gesprek. We herontdekken misschien ook de waarde van het geloof: dat God oog heeft voor de zwakke en mensen opricht en nieuw leven geeft. We mogen misschien ervaren dat het Pasen kan zijn heel dicht bij huis, in ons eigen leven, als we ontdekken dat er een stevig fundament is in ons leven, het fundament van liefde, gelegd door de Opgestane. Rosemarie van der Hucht Een stevig fundament Het fundament van de liefde Gelegd door de Opgestane 9

Activiteiten in de gemeente Koffieochtenden Elke 2e dinsdag van de maand bent u van harte welkom voor een kopje koffie in Het Paalmanhuis! Aan het aantal belangstellenden merken wij dat men het prettig vindt zo’n ongedwongen moment aan het begin van de week. Kom ook een keer, en ervaar het zelf. Niet alleen leden van de PKN zijn welkom maar álle inwoners van Westervoort. De eerstvolgende data zijn: 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september. Plaats: Het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort. Zanggroep nieuw liedboek De zanggroep Nieuw liedboek komt nog één keer bij elkaar voor de vakantieperiode en wel op 8 mei voor de dienst van 10 mei. Een mooie gelegenheid om eens te komen kijken en luisteren of het iets voor u is om ook mee te zingen. Na de vakantie kunt u dan beslissen of u vaker aan deze mooie aanvulling van de erediensten mee wilt doen. Data volgen t.z.t. Onder het genot van een kopje koffie maakt men tevens gezellig contact met elkaar. Het koor oefent van 19.30 tot 21.00 uur onder de enthousiaste leiding van Marius de Boer in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 61. 10

Passage: Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Elke 2e woensdag van de maand is er een verenigingsavond. Deze wordt gehouden in Het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 in Westervoort en begint om 20.00 uur. Het zijn afwisselende avonden, soms educatief, soms creatief. Dit seizoen staat er nog één avond gepland: 13 mei Afsluiting van het seizoen Het programma van het nieuwe seizoen is nog niet bekend, maar houdt u de publicaties in de gaten. Wij hopen u op een van de avonden te ontmoeten. Ook gasten zijn tegen een kleine vergoeding welkom. Meer informatie: Elly Kuijvenhoven, tel. 3118553, e-mail: ekuijvenhoven@upcmail.nl. Diensten in de Meridiaan, Wilgenpas en Haemerstaete In de woonzorgcentra in Westervoort worden regelmatig (meditatieve) diensten gehouden voor de bewoners. Maar ook anderen zijn van harte welkom om deze kleinschalige diensten bij te wonen. Datum Do. 16 april 15.00 uur Di. 21 april 15.00 uur Di. 19 mei 15.00 uur Wo. 10 juni 14.30 uur Di. 16 juni 15.00 uur Do. 16 juli 15.00 uur Voorganger Ds. Rosemarie vd Hucht Maarten Smits Ds. Rosemarie vd Hucht Ds. Rosemarie vd Hucht Thanh Ta Gezam. Ziekenzalving Thanh Ta Waar? Haemerstaete Wilgenpas Wilgenpas Meridiaan Wilgenpas Haemerstaete 11

Programma werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 29 april De Joodse gemeenschap in Zevenaar Een geboren en getogen Zevenaarder doet verslag van zijn onderzoek naar de plaatselijke Joodse gemeenschap, o.m. tijdens de Duitse bezetting. Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar. Aanvang: 20.00 uur. Leiding: Willem Franck. Kosten: € 3,-. Contactpersoon: Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78. 9 mei Pelgrimswandeling Om 10.30 uur vertrek vanaf de SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven. Wandeling: Lathum via pontje en Giesbeek, terug naar Lathum. Thema: Water. Leiding: ds. Jolande van Baardewijk. Bijdrage in de benzinekosten: € 3,-. Eigen lunchpakket meenemen. Contactpersoon: Henk Bonnink, tel. (026) 311 45 22, e-mail habonnink@live.nl. 5 juni Live muziek: Thijs van Leer In de Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum. Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie). Aanmelding en kosten: toegangskaarten à € 10,- (inclusief koffie vooraf en pauzedrankje), te bestellen via e-mail vvlk@chello.nl, telefonisch (0313) 631915, of te koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt. Themavespers Drie kwartier durende vespervieringen met verschillende thema’s. Iedere laatste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) in de SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven. Aanvang 18.30 uur. Vrije toegang. Walk of peace Deze activiteit is verplaatst naar volgend seizoen. 12

Concertagenda 2020 van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk De Vriendenstichting is opgericht om onze kerk te behouden voor Westervoort en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud. In 2021 staat weer een renovatie gepland, dus is er weer veel geld nodig! U steunt de Vriendenstichting al voor € 25,per jaar door vriend te worden. U kunt zich aanmelden bij Frieda van Geest, 026-3117557 of door te mailen naar scriba@prot-gemwestervoort.nl. Tevens wil de Stichting zorgen dat het monument een locatie wordt voor alle inwoners van Westervoort. Sinds juni 2017 zijn er al 11 succesvolle concerten gegeven en voor 2020 is weer een nieuwe concertagenda samengesteld. Zie ook later de publicaties in de kranten met de meest recente informatie. Concertagenda 2020 • Zondagmiddag 19 april: Bevrijdingsconcert Double 2 (à la de Andrew Sisters) • Zondagmiddag 28 juni: Popkoor Repeat • Zondagmiddag 18 oktober: Vrouwenkoor Colours • Zondagmiddag 13 december: Popkoor A Sign of Friendship Noteer deze data in uw agenda, zodat u geen enkel concert hoeft te missen! Zie voor meer informatie www.vriendenwerenfriedkerk.nl of mail naar mailons@vriendenwerenfried.nl. U kunt uw kaarten reserveren op de website! 13

Bevrijdingsconcert in de Protestantse Kerk op zondagmiddag 19 april 2020! Komt dat zien! 14

Bevrijdingsconcert met Double2 Dit jaar wordt de 75-jarige bevrijding in Westervoort uitgebreid gevierd. Ook de Vriendenstichting verleent hieraan haar medewerking door het organiseren van een echt bevrijdingsconcert. Dit concert is mede mogelijk gemaakt door een subsidieverlening van de provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Hiervoor heeft de Vriendenstichting Double2 gecontracteerd! Een sprankelende 4-womenformatie uit Hengelo, die songs zingen uit de oorlogstijd à la de Andrews Sisters of -bekend uit de jaren 80- van de Star Sisters, waarvan Patrica Paay deel uitmaakte. Oude tijden herleven bij songs als ‘Bei mir bist du schön’, ‘Rum and Coca Cola’ en ‘Boogie woogie Bugle Boy’. Ook de prachtige songs van Vera Lynn zoals ‘We’ll meet again’ passeren de revue. Doordat de dames met draadloze microfoons door het publiek lopen, is er sprake van veel interactie met het publiek. Double2 trad als Andrews Sisters o.a vorig jaar september nog op, samen met een groot orkest en koor, in de Eusebiuskerk bij Operation Marketgarden. Het concert vindt plaats in onze kerk te Westervoort op zondagmiddag 19 april 2020, aanvang 15.00 uur. De deur is open vanaf 14.30 uur, er is gelegenheid om uw gratis kopje koffie of thee te gebruiken. In de pauze is tegen betaling wijn en fris te verkrijgen. Entree is € 10,- aan de deur. In de voorverkoop bij Cigo of op de website (vriendenwerenfriedkerk.nl) kosten de kaartjes € 7,50. Voor vrienden en gezinsleden € 6,-. De Nederlandse Andrews Sisters hopen het enthousiasme, de bevlogenheid en vooral het plezier op u over te brengen met deze prachtige liedjes uit lang vervlogen tijden. Zij verheugen zich op het optreden in Westervoort en hopen u allemaal te ontmoeten! Dus zet de datum vast in uw agenda, want het wordt een heel speciaal en bijzonder concert! 15

Interview met Leo Uittenbogaard Ik ben een doener! Nu Arjen Hiemstra is vertrokken als predikant, is de Protestantse Gemeente Westervoort op zoek naar een opvolger. Daartoe is een beroepingscommissie in het leven geroepen, die zich daarop toelegt. Een van de leden is Leo Uittenbogaard, die we kennen van zijn functie als diaken, maar ook van zijn inzet bij het Vakantiebureau, en van de toneelstukjes tijdens het Paalmaneethuis. We stellen hem aan u voor. Hoe ben je in Westervoort terecht gekomen? Je bent nu met pensioen, wat is je beroep geweest? Ik kom uit Oosterhout N-Br, wij, Ellie en ik, zijn vanwege het oppassen op de kleinkinderen naar Westervoort verhuisd. Wij hebben de oppas om de veertien dagen. Ik ben 40 jaar in dienst geweest bij de ANWB, als wegenwacht. Ik heb 20 jaar mensen op de snelwegen geholpen met pech en 20 jaar in de meldkamer gewerkt. Ik ben nog steeds vrijwilliger bij de ANWB-Alarmcentrale, waar ik auto’s en mensen ophaal door heel Europa die niet in staat zijn zelf terug naar huis te rijden, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval of overlijden van een partner. 16

Ben je gelovig opgevoed? Welke functies heb je gehad binnen de kerk? Ik ben best wel streng opgevoed, ik heb een Calvinistische opvoeding gehad. In Oosterhout ben ik 8 jaar ouderling geweest, hier in Westervoort 6 jaar diaken. Je bent lid van de beroepingscommissie. Hoe vind je iemand die past bij de gemeente? De beroepingscommissie bestaat uit zeven personen. We zijn pas van start gegaan, dus ik kan hierover nog niet veel vertellen. We plaatsen advertenties en aan de gemeenteleden vragen we of zij namen weten van predikanten die beroepbaar zijn. Als hierop gereageerd wordt dan zullen we een selectie moeten gaan maken door eerst de predikant te gaan beluisteren. Het functieprofiel komt op de website: www.werenfried.nl. Een beginnend predikant? Of toch liever een oude rot in het vak? Mijn voorkeur gaat uit naar een predikant met ervaring. Vrouw of man maakt niet uit. Wanneer? Daar is nog geen enkel zicht op. Je hebt je sterk gemaakt voor het Vakantiebureau. Vertel eens… Het Vakantiebureau verzorgt vakanties voor ouderen die zorg nodig hebben, en voor thuis wonende dementerenden en hun mantelzorgers, we ontlasten hen. De gasten maken gezellige uitstapjes, ontmoeten nieuwe mensen, genieten van heerlijke maaltijden en van de prachtige omgeving van het hotel. Tijdens de vaarvakantie varen we door Nederland. De vele vrijwilligers geven de gasten alle aandacht. Het Vakantiebureau is sinds enkele jaren gevestigd in Nieuw Hydepark te Doorn, tevens opleidingscentrum voor predikanten. Ik heb 9 jaar als vrijwilliger bij het Vakantiebureau gewerkt en ging zo’n 4 weken per jaar met ouderen op vakantie als assistent en daarna als weekcoördinator. Mijn laatste vakantie was in augustus 2019 met de Prins Willem Alexander, een hospitaalschip. Als de boot in Arnhem ligt, gaan wij op zondagmiddag met de gasten die aan boord zijn, in hun rolstoel, een wandeling maken door Arnhem. Het was geweldig dankbaar werk, maar ik ben ermee gestopt en werk nu voor ‘Graag Gedaan’ hier in Westervoort, ja nog steeds actief! 17

Het Paalmaneethuis is al weer 10 jaar bezig. Je vrolijkt de avond op met toneelstukjes en grappen. Leuk dat je dat doet! Hoe kom je aan die stukken? Ellie en ik vinden dat leuk om te doen, zo’n momentje tussen de maaltijden door. Wij hebben deze stukjes van het Vakantiebureau. Deze acht mensen verdienen een grote pluim, want zij doen dit al voor de 25e keer met veel liefde, enthousiasme en plezier. Hoop dat ze dit blijven voortzetten. We hebben al lang geen voorzitter van de kerkenraad. Wat zijn jouw gedachten daarover? Het is lastig om optimaal te functioneren als je geen voorzitter hebt. Gedurende mijn tijd in de kerkenraad zaten we ook een lange periode zonder voorzitter. We hadden toen afgesproken om de beurt het voorzitterschap waar te nemen. Maar dat werkt niet naar behoren. En mij ligt het helemaal niet. Heb ook een hekel aan vergaderen, ik ben een doener. Wat zou je de jeugd mee willen geven t.a.v. de kerk en het geloof? Ik vind de kerk niet aantrekkelijk voor onze jeugd. Ik zou ze willen zeggen: “Ga shoppen en zoek een plaats waar je je gehoord en thuis voelt.” Vanuit JOP (Jong Protestant) wordt ook gezegd dat als de jeugd niet naar de kerk komt, de kerk naar de jeugd moet gaan. In mijn periode als diaken ben ik 3 jaar op rij met het jeugdkamp mee geweest. Onze jongeren zijn wel degelijk met het geloof bezig, maar wel op hun eigen manier. Dat moeten wij als ouderen respecteren. Wil je tot slot nog iets kwijt? Dit is je kans. Ten eerste: ALS ELKE VRIJWILLIGER EEN STER KREEG, WERD HET NOOIT MEER DONKER. En ook: VRIJWILLIGERS WORDEN NIET BETAALD, NIET OMDAT ZE WAARDELOOS ZIJN, MAAR OMDAT ZE ONBETAALBAAR ZIJN. Miriam Harten 18

Protestantse Gemeenten in de Liemers kiezen gezamenlijk voor partnerproject ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ in Ghana, Afrika Op donderdag 19 september 2019 heeft een afvaardiging van de diaconieën/werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen voor een gezamenlijk partnerproject. Na een aantal vruchtbare bijeenkomsten werd er die avond besloten om voor het Afrikaanse land Ghana te gaan. Nadat Jaantje Vink (consulente van Kerk in Aktie) deskundig de nodige ins en outs met ons had doorgenomen, konden we het eens worden. De ondersteuning van het project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ staat gepland voor de duur van 2 of 3 jaar. We starten in 2020 en hebben met het streefbedrag € 14.500,- voor het project hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van zoveel mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met ons mee? Om u op de hoogte te houden, zullen wij u regelmatig informeren. Ook zijn we van plan om met acties over de brug te komen. In het artikel hieronder meer informatie over het leven in Accra, de hoofdstad van Ghana. Waarom belanden meisjes op straat in Accra? Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Veel straatkinderen komen uit het arme noorden Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om naar de stad te trekken. Ouders kunnen hun kinderen soms niet meer onderhouden of denken dat hun kinderen in de stad meer kansen hebben dan op het platteland. Ook weten ze weinig over de rechten van kinderen. 19

Kansloos en uitgebuit in de grote stad Veel meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Vaak worden ze uitgebuit. Als ze te weinig verdienen, moeten ze op straat slapen. De kinderen hebben vaak geen opleiding gevolgd, kunnen niet lezen en schrijven, spreken een lokale taal en geen Engels. Ze kunnen daardoor nauwelijks werk vinden in de stad, waardoor velen op straat belanden in de sloppenwijk Agbogbloshie. Ook wel ‘Sodom en Gomorra’ genoemd. Eén ontmoeting kan een leven veranderen Akua vertelt: “Een vrouw bracht me naar Accra. Ze liet me op straat suikerriet verkopen. Daar ontmoette ik iemand van het Lifeline centrum. Ik besloot met haar mee te gaan. Ze hebben me hier een vak geleerd, dat ik de rest van mijn leven kan gebruiken.” Kijk voor meer info op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Met uw steun kunnen meisjes zoals Akua een nieuw leven beginnen. ● Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro. ● Voor 365 euro krijgt 1 meisje een jaar lang te eten in de opvang. Mocht u dit project extra willen steunen? Dat kan via ons banknummer NL21 RABO 0369772407 van de Zending & Werelddiaconaat PG Westervoort onder vermelding van actie GHANA. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ton Roelofsen, werkgroep ZWO. 20

Bijbelleesrooster April zo 05 april Matteüs 21:1-17 ma 06 april Exodus 13:17-14:14 di 07 april Exodus 14:15-31 wo 08 april Matteüs 26:1-16 do 09 april Matteüs 26:17-75 vr 10 april Matteüs 27:1-56 za 11 april Matteüs 27:57-66 zo 12 april Matteüs 28:1-7 ma 13 april Matteüs 28:8-15 di 14 april Exodus 15:1-21 wo 15 april Exodus 15:22-27 do 16 april Exodus 16:1-20 vr 17 april Exodus 16:21-36 za 18 april Psalm 111 zo 19 april Prediker 9:1-10 ma 20 april Prediker 9:11-18 di 21 april Prediker 10:1-11 wo 22 april Prediker 10:12-20 do 23 april Prediker 11:1-10 vr 24 april Prediker 12:1-14 za 25 april Psalm 95 zo 26 april Handelingen 15:1-5 ma 27 april Handelingen 15:6-21 di 28 april Handelingen 15.22-35 wo 29 april Handelingen 15:36-16:5 do 30 april Handelingen 16:6-15 Mei vr 01 mei Handelingen 16:16-24 za 02 mei Handelingen 16:25-40 zo 03 mei Exodus 17:1-7 ma 04 mei Exodus 17:8-16 di 05 mei Psalm 23 wo 06 mei Exodus 18:1-12 do 07 mei Exodus 18:13-27 vr 08 mei Exodus 19:1-15 za 09 mei Exodus 19:16-25 zo 10 mei Psalm 68:1-19 ma 11 mei Psalm 68:20-36 di 12 mei Handelingen 17:1-9 wo 13 mei Handelingen 17:10-15 do 14 mei Handelingen 17:16-21 vr 15 mei Handelingen 17:22-34 za 16 mei Psalm 34 zo 17 mei Exodus 20:1-17 ma 18 mei Exodus 20:18-26 di 19 mei Exodus 21:1-11 wo 20 mei Exodus 21:12-27 do 21 mei Matteüs 28:16-20 vr 22 mei Psalm 47 za 23 mei Exodus 21:28-22:3 zo 24 mei Exodus 22:4-16 ma 25 mei Exodus 22:17-30 di 26 mei Exodus 23:1-17 wo 27 mei Exodus 23:18-33 do 28 mei Exodus 24:1-18 vr 29 mei Ruth 1:1-22 za 30 mei Ruth 2:1-23 zo 31 mei Ruth 3:1-18 Juni ma 1 juni Ruth 4:1-22 di 2 juni Psalm 104:1-18 wo 3 juni Psalm 104:19-35 do 4 juni Matteüs 8:2-13 vr 5 juni Matteüs 8:14-22 za 6 juni Matteüs 8:23-34 zo 7 juni Psalm 150 ma 8 juni Romeinen 5:1-11 di 9 juni Romeinen 5:12-21 wo 10 juni Matteüs 9:1-8 do 11 juni Matteüs 9:9-17 vr 12 juni Matteüs 9:18-26 za 13 juni Matteüs 9:27-34 zo 14 juni Matteüs 9:35-10:4 ma 15 juni Matteüs 10:5-15 di 16 juni Matteüs 10:16-23 wo 17 juni Matteüs 10:24-33 21

do 18 juni Matteüs 10:34-11:1 vr 19 juni Psalm 69:1-13 za 20 juni Psalm 69:14-30 zo 21 juni Psalm 69:31-37 ma 22 juni Romeinen 6:1-14 di 23 juni Romeinen 6:15-23 wo 24 juni Romeinen 7:1-12 do 25 juni Romeinen 7:13-25 vr 26 juni Romeinen 8:1-11 za 27 juni Romeinen 8:12-25 zo 28 juni Romeinen 8:26-39 ma 29 juni Romeinen 9:1-18 di 30 juni Romeinen 9:19-33 Juli wo 1 juli Matteüs 11:2-15 do 2 juli Matteüs 11:16-30 vr 3 juli za 4 juli zo 5 juli ma 6 juli di 7 juli wo 8 juli do 9 juli Psalm 27 Zacharia 9:1-8 Zacharia 9:9-17 Zacharia 10:1-5 Zacharia 10:6-12 Zacharia 11:1-14 Zacharia 11:15-17 vr 10 juli Romeinen 10:1-13 za 11 juli Romeinen 10:14-21 zo 12 juli Romeinen 11:1-12 ma 13 juli Romeinen 11:13-24 di 14 juli Romeinen 11:25-36 wo 15 juli Matteüs 12:1-21 do 16 juli Matteüs 12:22-37 vr 17 juli Matteüs 12:38-50 za 18 juli Matteüs 13:1-23 zo 19 juli Matteüs 13:24-35 ma 20 juli Matteüs 13:36-46 di 21 juli Matteüs 13:47-58 wo 22 juli Zacharia 12:1-8 do 23 juli Zacharia 12:9-13:1 vr 24 juli Zacharia 13:2-6 za 25 juli Zacharia 13:7-9 zo 26 juli Zacharia 14:1-11 ma 27 juli Zacharia 14:12-21 di 28 juli Exodus 25:1-9 wo 29 juli Exodus 25:10-22 do 30 juli Exodus 25:23-30 vr 31 juli Exodus 25:31-40 Augustus za 1 aug. Matteüs 14:1-12 zo 2 aug. Matteüs 14:13-21 ma 3 aug. Psalm 78:1-16 di 4 aug. Psalm 78:17-31 wo 5 aug. Psalm 78:32-51 do 6 aug. Psalm 78:52-72 vr 7 aug. Matteüs 14:22-36 za 8 aug. Matteüs 15:1-20 zo 9 aug. Psalm 29 ma 10 aug. Exodus 26:1-14 di 11 aug. Exodus 26:15-37 wo 12 aug. Exodus 27:1-8 do 13 aug. Exodus 27:9-21 vr 14 aug. Psalm 45:1-8 za 15 aug. Psalm 45:9-18 zo 16 aug. Exodus 28:1-14 ma 17 aug. Exodus 28:15-30 di 18 aug. Exodus 28:31-43 wo 19 aug. Psalm 17 do 20 aug. Exodus 29:1-14 vr 21 aug. Exodus 29:15-30 za 22 aug. Exodus 29:31-37 zo 23 aug. Exodus 29:38-46 ma 24 aug. Psalm 138 di 25 aug. Matteüs 15:21-39 wo 26 aug. Matteüs 16:1-12 do 27 aug. Matteüs 16:13-28 vr 28 aug. Matteüs 17:1-8 za 29 aug. Matteüs 17:9-13 zo 30 aug. Matteüs 17:14-23 ma 31 aug. Exodus 30:1-10 September di 1 sept. Exodus 30:11-16 wo 2 sept. Exodus 30:17-21 do 3 sept. Exodus 30:22-38 vr 4 sept. Matteüs 17:24-27 za 5 sept. Matteüs 18:1-9 zo 6 sept. Matteüs 18:10-20 ma 7 sept. Matteüs 18:21-35 di 8 sept. Matteüs 19:1-9 wo 9 sept. Matteüs 19:10-15 do 10 sept. Matteüs 19:16-22 vr 11 sept. Matteüs 19:23-30 za 12 sept. Exodus 31:1-18 22

Namen, adressen en bankrekeningen P.G.W. GEBOUWEN Kerk: Dorpstraat 61, 6931 BD Westervoort Paalmanhuis: Dorpstraat 63, 6931 BD Westervoort POSTADRES Protestantse Gemeente Westervoort Postbus 63, 6930 AB Westervoort WEBSITE www.prot-gem-westervoort.nl PREDIKANT Ambulant predikant: Rosemarie van der Hucht,  0316-848717 dominee@prot-gem-westervoort.nl KERKENRAAD Voorzitter: vacature Scriba: Frieda van Geest, Lange Griet 62  3117557 scriba@prot-gem-westervoort.nl Penningmeester: Ard Rougoor, Dorpstraat 60  3211584 ardrougoor@hetnet.nl Diaconale Raad: Henk de Graaf, Hoge Eind 104  3114297 diaconie@prot-gem-westervoort.nl LEDENADMINISTRATIE Verhuizingen, geboortes en verzoeken tot uitschrijving s.v.p. melden bij: Klaaske Snoek, Halve Morgen 20  3117391 ledenadministratie@prot-gem-westervoort.nl BEHEERDER KERK EN PAALMANHUIS Beheer en verhuur: Wilma en Ron Meijer, De Mars 5  3116131, paalmanhuis@prot-gem-westervoort.nl MEDEDELINGEN voor de Gemeente- en Kerkbrief voor woensdag 18.00 uur naar Gera van der Steege en Thea van Schaik kerkbrief@prot-gem-westervoort.nl GEMEENTEBRIEF aan/afmelden gemeentebriefpgw@gmail.com COLLECTEBONNEN Jan Koedoot, Hamersestraat 33 B7  3118690 Hans van Norel, Pals 6  3118796 BANKREKENINGEN; Protestantse Gemeente Westervoort inzake…. inzake Kerkenraad inzake Diaconie inzake Z.W.O. inzake Bloemenfonds inzake Verjaardagsfonds inzake Jeugdwerk NL 51 RABO 0383 9686 90 NL 77 RABO 0369 7186 31 NL 21 RABO 0369 7724 07 - NL 43 RABO 3030 8588 07 NL 08 RABO 0175 2663 01 NL 25 INGB 0000 9362 02 NL 43 INGB 0003 5088 03 KerkContact KerkContact verschijnt 3x per jaar en wordt verspreid onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westervoort. Het volgende nummer verschijnt half september en loopt tot half december 2020. Kopij kunt u tot uiterlijk 24 augustus 2020 sturen naar Gerdi van Eck en Miriam Harten: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl Wilt u wekelijks geïnformeerd worden over activiteiten en actualiteiten in de Protestantse Gemeente Westervoort? Geef uw e-mailadres dan door via: gemeentebriefpgw@gmail.com. U ontvangt dan elke vrijdag de GEMEENTEBRIEF in uw mailbox. Ook vindt u alle informatie op www.werenfried.nl. 23

Activiteiten & coronavirus Vanwege het coronavirus weten we niet of activiteiten wel of niet doorgaan. Houd voor de actuele situatie de website en/of de gemeentebrief in de gaten. Ontvangt u de gemeentebrief nog niet? Meld u dan nu aan via gemeentebriefpgw@gmail.com Hulp nodig? Durft u/durf jij vanwege het coronavirus de deur niet uit? Of bent u/ben jij verkouden en bang om een ander te besmetten? Er zijn genoeg behulpzame mensen in onze gemeente die graag helpen met bijvoorbeeld de boodschappen of oppas. Schroom niet om hulp te vragen. Dat kan via Hetty Alewijnse, tel. 026-3119426, e-mail hetty@prot-gem-westervoort.nl Ook als je wilt helpen, horen we het graag. Geef dan ook even je telefoonnummer aan Hetty door. Dat maakt het wel zo makkelijk om snel iets te regelen. Samen kunnen we het aan!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication