0

KerkContact Informatieblad van de Protestantse Gemeente Westervoort jaargang 4 – nummer 3 15 december 2019 – 4 april 2020

Kerst 2019 Wat zijn er veel donkere plaatsen op aarde, ver weg, maar ook dichtbij! Daarvan horen we dag aan dag! Wie ontsteekt een troostlicht voor de vluchteling, de eenzame… Vonken licht die in hun duisternis oplichten? Misschien wel veel engelen met gebarsten vleugels! Hebben wij zelf iets van zo’n engel? Een vonk licht voor de mens in de duisternis? Eén vonkje kan al de duisternis breken! Käti van Bergen Er wordt een engel geboren waar de ene mens de ander goed doet! Rigoberta Menchú 2

Advent en Kerst Op 1 december was het Eerste Advent. Het woord Advent is een oud woord en komt uit het Latijn. Het betekent: naderbij komen, komst. We tellen de zondagen af naar Kerst, de geboorte van het Kind dat licht zal brengen in de nacht. De periode van Advent is een periode van afwachten, maar ook reikhalzend uitzien, een periode van dromen van het licht dat komen gaat. In de winkels en bij tuincentra lijkt het al in november Kerst te zijn. De Intratuin in Duiven trekt al wekenlang met haar kerstshow vele duizenden mensen. Diep verankerd in het leven van veel mensen is het verlangen naar vrede, naar licht, naar verbondenheid met anderen in harmonie. Datzelfde verlangen doet mensen op weg gaan naar de kerk, voor een adventsviering, vesper, een Carol dienst, een kerstdienst. In de kerk mogen we geloven en vertrouwen dat het kind van Bethlehem licht en vrede brengt in deze wereld. Naar zijn komst zien we met Advent uit, zijn geboorte vieren we met Kerst. Van harte welkom in de diensten deze dagen van Advent en Kerst! Ds. Rosemarie van der Hucht De Protestantse Gemeente Westervoort wenst u fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar! 3

Kerkdiensten De diensten beginnen gewoonlijk om 10.00 uur. Bij afwijkende tijden is dat aangegeven. Van harte welkom! Datum Voorganger 15 december Rosemarie van der Hucht, Didam 22 december* Rosemarie van der Hucht, Didam 24 december 22.00 uur 25 december 29 december 19.30 uur 5 januari* 12 januari 19 januari* 26 januari 2 februari* Barbara Elenbaas, Velp Joop Mol, Gaanderen Top 2000 dienst Dick Kruyt, Arnhem Joanne Vrijhof, Nijmegen Rosemarie van der Hucht, Didam Mirjam Verschure, Groessen Leen den Besten Zevenaar 4 Bijzonderheden Bestemming collecte Heilig Avondmaal Collecte: Kerstviering voor ouderen in onze gemeente Collecte: Bloemengroet gemeenteleden Kerstnachtdienst mmv Con Brio Collecte: Stichting Kerstherberg Arnhem Eerste Kerstdag Collecte voor Kerk in Actie: Kinderen in de Knel Geen ochtenddienst Collecte: Bloemengroet gemeenteleden Collecte voor jaarproject diaconie Westervoort: Stichting Bio Vakantieoord Zanggroep nieuw Liedboek Collecte: Stichting Edukans Collecte voor het jeugdwerk Protestantse Kerk: duizenden jongeren spelen Sirkelslag Collecte: Eigen diaconie algemeen

9 februari Joop Mol, Gaanderen Collecte voor catechese en educatie Protestantse Kerk: relevant en modern trainingsaanbod 16 februari* Rosemarie van der Hucht, Didam 23 februari 1 maart* 8 maart 15 maart* Mirjam Verschure Groessen Lisette van Buuren, Rheden Barbara Elenbaas, Velp Leen den Besten Zevenaar 22 maart 29 maart* Rosemarie van der Hucht, Didam Zangdienst Heilig Avondmaal Collecte voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat): Hulp voor mensen zonder papieren Collecte voor jaarproject diaconie Westervoort: Stichting Bio Vakantieoord Collecte voor Kerk in Actie: De kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten Collecte voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat): Als kerk naar de mensen toe Collecte voor Kerk in Actie (noodhulp): Overleven in een burgeroorlog – Zuid-Soedan Collecte voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat): Vakanties met aandacht Mmv Zanggroep Nieuw Liedboek Collecte voor Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatmeisjes - Ghana 5 april Rosemarie van der Hucht, Didam *) Na de dienst koffie/thee/limonade drinken in het Paalmanhuis. Palmpasen Collecte voor JOP: Jongeren doorleven het Paasverhaal - Nederland 5

Overdenking: Gegroet Maria Op 3 november was het Zeg-eens-hoi-dag. Het is een reactie op een samenleving waarin mensen steeds meer langs elkaar heen leven en vereenzaming zichtbaar wordt. Heb oog voor elkaar, doe eens de moeite om iemand te groeten die je tegenkomt. Als je in een kleine gemeenschap woont, is het gebruikelijk om elkaar te groeten op straat. In een grotere gemeenschap, een grote plaats of stad is elkaar groeten op straat niet gebruikelijk. Maar als je ergens binnenkomt in een buurthuis of in een kerk, dan kan het veel betekenen als mensen elkaar groeten; je wordt gezien, gehoord, je bent gekend. Elkaar groeten, aankijken of de hand geven is een warm gebaar. Het jonge meisje Maria hoort in het Lukas-evangelie (Lucas 1:26-38) hoe iemand haar groet: een engel staat ineens in haar kamer. ‘Wees gegroet, Maria, begenadigde.’ (NBG’51) of zoals het in de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen.’ De groet van engel Gabriel moet voor Maria als een overval hebben gevoeld. Waar heeft zij dit aan verdiend? Hoe kan het dat juist haar dit overkomt? Zij is nog maar jong, van eenvoudige afkomst. De groet van de engel zet haar leven in het licht. ‘Gegroet namens God. God heeft iets bijzonders voor jou weggelegd.’ Het kind dat Maria zal dragen, zal later eenvoudige en kwetsbare mensen groeten en zegenen en omhelzen. De Zoon van God voelt zich niet te hoog om eenvoudige mensen namens God te begroeten. We zijn gekend en gezien; een warme handdruk vanuit de hemel schenkt ons het kerstkind. De woorden van de engel hebben later veel schilders en componisten geïnspireerd. In de schilderkunst wordt het vaak de ‘Annunciatie’ genoemd. Schilder en monnik Fra Angelico (1395) heeft de ontmoeting van Maria met de engel in zachte tinten op de muren van zijn klooster San Marco in Italië geschilderd als fresco. Nog steeds komen mensen van over de hele wereld om zijn fresco’s te bewonderen. Beroemde componisten als Schubert, Bach en Gounod hebben de woorden van de engel op muziek gezet. Het ‘Ave 6

Maria’ van Schubert en het ‘Ave Maria’ van Bach/Gounod zijn geliefde werken, die door de grote zangers en zangeressen en ook door koren zijn uitgevoerd. Wat een engel niet teweeg kan brengen! Ambulant predikant Sinds 10 november ben ik aangesteld als ambulant predikant in de protestantse gemeente Westervoort. Ik werk 18 uur per week. De functie van ambulant predikant is een nieuwe functie binnen de kerk. Een ambulant predikant is een predikant die tijdens een vacatureperiode invalt in een gemeente en de belangrijkste werkzaamheden van de predikant overneemt. In tegenstelling tot een interim-predikant komt een ambulant predikant niet in zwaar weer binnen, maar in een periode dat de gemeente geen eigen predikant heeft door ziekte of vertrek van de predikant. Sommigen noemen de ambulant predikant ook wel een uitzend-dominee. Een ambulant predikant is in tegenstelling tot een gemeentepredikant in dienst van de landelijke kerk. Ik vind het fijn om daar waar nodig in te kunnen springen en pastor voor mensen te kunnen zijn, daar waar tijdelijk geen pastor is. Naast mijn werk als ambulant predikant heb ik een vaste aanstelling als predikant voor de protestantse gemeente Didam, waar ik twee dagen per week werk. Hiervoor werkte ik 20 jaar als predikant in de kop van Overijssel, in twee kleine protestantse gemeenten in Kuinre en Blankenham. Ik vind het fijn om weer terug te zijn in mijn geboortestreek; tot mijn 18-de woonde ik immers in Arnhem-Noord. Op 10 november jl. werd ik in en na de kerkdienst voorgesteld aan de gemeente hier in Westervoort. Inmiddels heb ik al op diverse plekken in de gemeente bij kringen en groepen en op de gemeenteavond met u kennis kunnen maken. Ik zie uit naar een goede tijd bij u in de protestantse gemeente Westervoort. Ds. Rosemarie van der Hucht 7

Activiteiten in de gemeente Vrijdag 13 december: Kerstmarkt Op 13 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt van Westervoort plaats. Ook de Protestantse Kerk is weer van de partij! Tijdens de markt staan we op het Dorpsplein met een stand. U kunt daar onder meer een lichtje krijgen dat u kunt branden voor een dierbare. Dat kunt u natuurlijk altijd en overal doen, maar tijdens de kerstmarkt is er de mogelijkheid om dat te doen in de kerk aan de Dorpstraat 61. Daar kunt u ook gratis warme chocomelk en een koekje krijgen. Bovendien kunt u genieten van een muzikaal programma, met afwisselend orgelspel, koperblazersensemble Westfort Brass en koor Con Brio uit Westervoort. Ook staat er een optreden met piano, accordeon, altsax en sopraansax op het programma. Bij de kraam op het Dorpsplein kunt het volledige programma met tijden, uitvoerenden enz. krijgen. Van harte welkom! Elke 2e dinsdag van de maand: Koffieochtend Elke tweede dinsdag van de maand kunt u een kopje koffie komen drinken in Het Paalmanhuis. Het aantal belangstellenden neemt toe. Het is echt gezellig en een rustpuntje in de week. Kom ook een keer en ervaar het zelf. Niet alleen leden van de PKN zijn welkom, maar álle inwoners van Westervoort. De eerstvolgende data zijn: 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 14 april. Plaats: Het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort. 8

Zondag 15 december: Kerst Sing à Long & Concert Geniet 15 december van een onvergetelijk kerstgebeuren. Zorg dat u erbij bent en kom alvast in die heerlijke, warme en gezellige kerstsfeer. Carla brengt met haar begeleiders een afwisselend, warm en sfeervol kerstconcert. Het programma wordt afgewisseld met luister- en meezingnummers, waarbij de bezoekers dit keer dus gewoon lekker voluit mee mogen zingen! In de donkere dagen voor Kerst komen ze allemaal weer voorbij: de kerstliedjes. Van traditionele tot hippe kerstsongs. De meeste kunnen we dromen en van A tot Z meezingen en dat laatste kan die middag! Yes! We nemen je mee langs echte kerstklassiekers, maar ook langs eigentijdse top-40 hits. We zingen in het Engels, maar ook in het Nederlands. Zingen is heerlijk en werkt ontspannend. Samen zingen is nog gezelliger en fijner, want wat is er mooier dan muziek met elkaar delen. Carla Herlfterkamp: muzikaal leider en zangeres Kirsten van Oort: piano Theo Scholten: accordeon Vincent Gal: percussie Met medewerking van vele gastzangeressen U ontvangt een boekje, zodat u ook kunt meezingen. Kaarten voor donateurs van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk, inclusief koffie of thee, bedragen € 6,-, bij Cigo in de voorverkoop € 7,50 en aan de deur € 10,-. Ook kunt u uw kaarten à € 7,50 bestellen via de site www.vriendenwerenfriedkerk.nl/activiteiten. 9

Het concert op zondag 15 december vindt plaats in de Protestantse Kerk, Dorpstraat 61 en begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De deur is open om 14.30 uur, zodat u voorafgaand aan het concert nog een kopje koffie of thee kunt gebruiken. In de pauze kunt u, tegen betaling, fris of glühwein verkrijgen. De opbrengst is voor het behoud van onze eigen Werenfriedkerk. U komt toch ook? Concertagenda Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk 2020 De Vriendenstichting heeft voor 2020 alweer een nieuwe concertagenda samengesteld. Wij hopen dat u ook volgend jaar weer onze concerten zult bezoeken. Want de opbrengst komt geheel ten goede aan het behoud van ons mooie kerkje. Wij kunnen nog wel nieuwe donateurs gebruiken, zodat we verzekerd zijn van een jaarbudget waardoor wij duurdere muzikanten kunnen contracteren. U wordt al donateur voor € 25,- per jaar. Als tegenprestatie krijgt u korting op uw entreekaartje en ook een 2e persoon krijgt deze korting! Dus mail aan: mailons@werenfriedkerk.nl om donateur te worden en u krijgt antwoord van ons. Concerten 2020 • Zondagmiddag 19 april 2020: Bevrijdingsconcert Double 2 (Andrew Sisters) • Zondagmiddag 28 juni 2020: Popkoor Repeat • Zondagmiddag 18 oktober 2020: Koor Colours • Zondagmiddag 13 december 2020: Popkoor A Sign of Friendship Wij zien u graag tijdens een concert van de Vriendenstichting! -----10

Zanggroep Nieuw Liedboek De zanggroep Nieuw Liedboek is inmiddels een bekende en welkome aanvulling voor onze erediensten. Gastpredikanten roemen ons regelmatig omdat wij zo goed zingen. Dankzij de organisten én dankzij de zanggroep die ons de nieuwe liederen aanleert. Het koor oefent onder de enthousiaste leiding van Marius de Boer in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 61. Men kan net zo vaak meezingen als men wil, eenmalig of vaker. De liederen worden gezongen in de viering volgend op de oefenavond. De eerstvolgende avonden zijn: • vrijdag 24 januari voor de dienst van zondag 26 januari • vrijdag 27 maart voor de dienst van zondag 29 maart • vrijdag 8 mei voor de dienst van zondag 10 mei. Elke 2e woensdag van de maand: Passage - Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Elke tweede woensdag van de maand is er een verenigingsavond. Deze wordt gehouden in Het Paalmanhuis en begint om 20.00 uur. Het zijn hele afwisselende avonden, soms educatief, soms creatief. Het programma is als volgt: 18 december Kerstviering, samen met de oudere gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westervoort. Deze viering wordt gehouden in zalencentrum Wieleman. 11

8 januari Zorgbedrijf Hart van Velp Hart van Velp is een zorgbedrijf midden in het centrum van Velp. Een zorgbedrijf voor en door bijzondere mensen. 12 februari Jaarlijkse algemene ledenvergadering, na de pauze een quiz. 11 maart Wielen en waaien. De landschapshistoricus Ferdinant van Hemmen neemt ons mee via een PowerPointvoorstelling naar de wondere wereld achter volksverhalen. 8 april 13 mei Bloemschikken. Afsluiting van het seizoen. Wij hopen u op een van de avonden te ontmoeten. Ook gasten zijn tegen een kleine vergoeding welkom. Meer informatie: Elly Kuijvenhoven, tel. 3118553, e-mail: ekuijvenhoven@upcmail.nl. Diensten in de Meridiaan, Wilgenpas en Haemerstaete In de woonzorgcentra in Westervoort worden regelmatig (meditatieve) diensten gehouden voor de bewoners. Maar ook anderen zijn van harte welkom om deze kleinschalige diensten bij te wonen. Datum di. 17 dec. 15.00 uur do. 16 jan. 15.00 uur di. 21 januari 15.00 uur di. 18 februari 15.00 uur ma. 9 maart 14.30 uur di. 17 maart 15.00 uur Voorganger Predikant PKN Westervoort Thanh Ta Gezamenlijke ziekenzalving Predikant PKN Westervoort Thanh Ta Gezamenlijke ziekenzalving Predikant PKN Westervoort Predikant PKN Westervoort Waar? Wilgenpas Haemerstaete Wilgenpas Wilgenpas Meridiaan Wilgenpas 12

Wanneer Zaterdag 4 april 2020 in het Paalmanhuis Aanvang 19:00 uur Wat kunt u verwachten Uitgebreid jubileum verrassingsbuffet Kosten € 7,50 p.p. (op de avond te voldoen) Maximaal aantal deelnemers 50 Opgave voor 23 maart bij Roel Buitenhuis Telefoon: 026 – 3113884 E-mail: r.buitenhuis@xs4all.nl De voorbereidingsgroep: Roel Buitenhuis, Rina van Langeveld, Ron von Schukkmann, Geeske Meurs en Meta Siahaan 13

Programma voor Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 13 december 2019 Herdertjestocht. Het verhaal van Kerst beleven tijdens de kerstmarkt in Westervoort. Vertrek om 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur bij de kraam van de Protestantse Gemeente van Westervoort op de kerstmarkt. 15 december 2019 Kerstzang Zevenaar. Samen Advents- en Kerstliederen zingen m.m.v. het koor ‘Con Brio’ uit Westervoort. Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Aanvang 19.00 uur. Er zal worden gecollecteerd. Contactpersoon: Alies Rutgers, tel. (0316) 525478. 29 december 2019 TOP 2000 kerkdienst Duiven. Samen luisteren naar en meezingen met de mooiste nummers uit de popgeschiedenis. SOW kapel, Rijksweg 56b, Duiven. Aanvang 13.30 uur. Voorganger: ds. Jolande van Baardewijk, Er zal worden gecollecteerd. Contactpersoon: Paul Vlaardingerbroek, tel (0316) 282963, e-mail: paul.vlaardingerbroek@gmail.com 29 december 2019 TOP 2000 dienst Westervoort. Kerkdienst waarin een liveband popsongs uit de TOP 2000 speelt rond het thema: ‘Can you feel the love tonight?’ Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 in Westervoort. Aanvang: 19.30 uur. 30 december 2019 Midwinterhoorntocht. Verschillende activiteiten rond het midwinterhoornblazen. Ontmoetingkerk, Marktstraat 24, Zevenaar. De kerk is open vanaf 11.00 uur. 14

14 januari 2020 God vergeten: over geloof en dementie. Is er in dementie nog meer te ontdekken dan alleen pijn en uitzichtloosheid? Kan geloof daar een rol in spelen? Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar. Aanvang 20.00 uur. Leiding: ds. Alle Jonkman. Kosten € 3,-. Contactpersoon: Alies Rutgers, tel: (0316) 525478. 24 januari 2020 Live Muziek: Oost-Europese muziek. Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK), Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum. Aanvang 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie). Uitvoerenden: Trio Odessa. Aanmelding en kosten: toegangskaarten à € 10,(inclusief koffie vooraf en een pauzedrankje), te bestellen via e-mail: vvlk@chello.nl, telefonisch: (0313) 631915, of te koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt. 25 januari 2020 Pelgrimswandeling. Verzamelen om 10.30 uur in Didam, bij de Protestantse Kerk, Torenstraat 10. De wandeling is in de omgeving van ’s Heerenberg. Carpoolen. Bijdrage in de benzinekosten € 3,- Leiding: ds. Jolande van Baardewijk. Eigen lunchpakket meenemen. Contactpersoon: Henk Bonnink, habonnink@live.nl 12 februari 2020 Spirituele film: The story of the weeping camel. Waargebeurd verhaal over het leven van een herdersfamilie in de Mongoolse Gobiwoestijn en een verstoten kamelenkalf. Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar. Tijd: 20.00 uur tot ca. 22.00 uur. Leiding/contactpersoon: Henk Trapman, tel. (0316) 332763. Kosten € 3,-. 15

10 maart 2020 Katholieken en Protestanten in de Liemers. Over de binnen Nederland unieke geschiedenis die zich vanaf de Tachtigjarige Oorlog in de Liemers heeft afgespeeld als het gaat om de verhouding tussen katholieken en protestanten. Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar. Aanvang 20.00 uur. Leiding: Leen den Besten en Theo Salemink. Kosten: € 5,Contactpersoon: Theo Salemink, tel. (0316) 340668. 13 maart 2020 Gery Groot Zwaaftink, troubadour/ verhalenverteller, met zijn voorstelling: ‘De Marskramer’, deels in Achterhoeks dialect. Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar. Aanvang 20.00 uur. Leiding: Gery Groot Zwaaftink, www.gerygrootzwaaftink.nl. Kosten: € 7,50 p.p. Contactpersoon: Petra v.d. Wal, p.vanderwal@planet.nl. 27 maart 2020 Lezing i.s.m. 4 mei comité. Uit het programma van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk (VVLK), Protestantse Kerk Lathum, Kerkstraat 8 te Lathum. Aanvang 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie). Spreker: Mart de Kruif, luitenant-generaal buiten dienst. Aanmelding en kosten: toegangskaarten (entreeprijs n.n.b.; inclusief koffie vooraf en een pauzedrankje), te bestellen via e-mail: vvlk@chello.nl, telefonisch: (0313) 631915, of te koop voor aanvang van de lezing, zolang de voorraad strekt. 28 maart 2020 Pelgrimswandeling. Verzamelen om 10.30 uur in Westervoort, bij het Paalmanhuis, Dorpstraat 63. De wandeling is in de omgeving van het Deelerwoud. Carpoolen. Bijdrage in de benzinekosten € 3,-. Leiding: ds. Jolande van Baardewijk. Eigen lunchpakket meenemen. Contactpersoon: Henk Bonnink, habonnink@live.nl 6, 7 en 8 april 2020 Momenten van Inspiratie en Bezinning in de Stille Week. Korte vieringen ter voorbereiding op Pasen in de Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61, Westervoort. Tijd 19.30-20.00 uur. 16

Terugkijken en vooruitkijken vanuit de Kerkenraad We kijken terug op een enerverend jaar, waarin veel is gebeurd. We hebben ons vernieuwde beleidsplan samen met u als gemeente vorm kunnen geven en onze predikant, Arjen Hiemstra, is na 10 jaar vertrokken naar Arnhem. Gelukkig hebben we in de vacatureperiode op dit moment een gedeeltelijke vervanging voor hem in de persoon van ds. Rosemarie van der Hucht. Verder hebben we de contacten met de Protestantse Gemeenten in de Liemers verder uitgebouwd. Dat betekent dat we nu druk zijn om onze gedachten te ordenen en op zoek zijn naar een nieuwe, andere invulling voor het begeleiden van onze Protestantse Gemeente. Daar komt een profiel uit voor een andere predikant. Gelukkig geven daarbij de puzzelstukjes van ons beleidsplan een duidelijke richting. We wensen u allen een fijne kerstperiode en veel heil en zegen in het nieuwe jaar 2020. Namens de Kerkenraad, Henk de Graaf Afscheid ds. Arjen Hiemstra 17

Diaconaal project 2020: Bio Vakantieoord Ieder jaar ondersteunen we als diaconie een project in de buurt van Westervoort. In 2020 wordt dat het ‘Bio Vakantieoord’. Concreet betekent dit dat we in 2020 tienmaal zullen collecteren voor dit doel. Een weekje erop uitgaan is voor gezinnen met een complex gehandicapt kind niet vanzelfsprekend. Als geen ander weet Bio hoe hun leven eruitziet. Bio begrijpt met welke zorgen ouders kampen. De beperkingen van hun kind staan centraal in hun leven. Altijd, 24/7, is er die praktische, medische en emotionele zorg. Dit legt een grote druk op het gezin. Ook financieel. Het Bio Vakantieoord biedt uitkomst voor deze gezinnen. Alle voorzieningen, hulpmiddelen en toespitste activiteiten heeft het vakantieoord in huis voor een fijne vakantie. We hopen dat we als Protestantse Gemeente Westervoort het met een mooi bedrag kunnen ondersteunen. Zie voor meer informatie www.biovakantieoord.nl Namens de Diaconie, Henk de Graaf 18

Interview met Saskia Janssen ‘Welk alternatief is wèl haalbaar?’ Het gezicht van de kindernevendienst is vele jaren onze trouwe vrijwilligster Saskia Janssen geweest. Helaas komen er steeds minder kinderen in de dienst en ook de Herdertjestocht moest dit jaar afgelast worden bij gebrek aan vrijwilligers. Het is jarenlang een groot succes geweest waar de kinderen van ons hele dorp op ludieke wijze kennis konden maken met het kerstverhaal. Daar heeft Saskia vele steentjes aan bijgedragen. Tijd voor een interview. Je hebt je vijf jaar lang ingezet voor de Herdertjestocht. Wat vonden de kinderen ervan? We zijn dit jaar heel enthousiast voor de vijfde keer begonnen met het organiseren van de Herdertjestocht, maar helaas krijgen we dit jaar niet genoeg vrijwilligers om het rond te krijgen. We gaan nu kijken welk alternatief wél haalbaar is. Het resultaat zullen jullie op vrijdag 13 december wel zien. Het is wel erg jammer, want de kinderen vonden het ontzettend leuk. Even terug in de tijd. Kom je uit Westervoort? Ben je gelovig opgevoed? Ik ben geboren in Veenendaal, maar toen ik twee jaar oud was verhuisden we met ons gezin naar Assen. Daar woonden we tot mijn 19

twaalfde, toen verhuisden we naar Akkrum (Friesland). Na de middelbare school ben ik gaan studeren in Groningen. Ondertussen leerden Peter en ik elkaar kennen. Door zijn werk als beroepsmilitair zijn we in 1992 in Westervoort terecht gekomen. Hier hebben we ons gesetteld en een gezin gesticht. Ik ben gelovig opgevoed, wij gingen vroeger naar de Gereformeerde Kerk. Alhoewel Peter niet actief met het geloof is opgevoed (hij is van huis uit katholiek) zijn we wel in de kerk getrouwd. We hebben onze kinderen laten dopen en hen geprobeerd iets van het geloof mee te geven. Jij hebt een pleegdochter opgevoed. Zou je willen vertellen hoe dat zo gekomen is? Opgevoed is een groot woord. Ons nichtje heeft in totaal bijna drie jaar bij ons gewoond omdat mijn schoonzus depressief werd en tijdelijk als alleenstaande moeder niet voor haar kon zorgen. We hebben geen moment getwijfeld en haar in 2006 in huis genomen. Na ongeveer anderhalf jaar is ze weer teruggeplaatst naar haar moeder, maar na negen maanden bleek dat toch niet goed te gaan en is ze weer bij ons komen wonen. Na nog eens anderhalf jaar is ze opnieuw bij haar moeder gaan wonen. Terugkijkend zijn we heel blij en dankbaar dat we tijdelijk voor haar hebben mogen zorgen en dat we haar iets mee hebben kunnen geven, maar het was soms ook geen gemakkelijke tijd. Onze kinderen zijn nu 19 en 22 jaar en ze wonen allebei nog heel gezellig thuis. Romée heeft haar MBO-studie afgerond en wil eerst een jaar gaan werken en daarna beslissen of ze nog verder wil, Yoram moet nu nog één jaar en heeft dan zijn HBO-diploma op zak. Welke functie heb je vervuld voor de kerk? Waarom juist die? Ik heb ongeveer 23 jaar kindernevendienst gedaan in Westervoort. Ik werk graag met kinderen dus de keuze om ook in de kerk iets met kinderen te doen was niet zo heel moeilijk. Maak deze zin af: Kinderen in de kerk… Saskia: “…zijn de toekomst van de kerk en houden de kerk levendig!” Wat is de betekenis van Kerst voor jou? Eerlijk gezegd is Kerst tegenwoordig vooral gezellig samenzijn met de familie en lekker eten. We hebben een leuke traditie waarbij we allemaal een gang van het kerstdiner bereiden, we eten dan bij degene die het hoofdgerecht verzorgt. Met Kerst zijn we met de hele familie samen. Natuurlijk vieren we ook de geboorte van Christus! 20

Bij welke koren zing je? Zijn er nog concerten waar we naartoe kunnen? Ik ben in Friesland al begonnen met zingen dus ik zing al wel heel lang! Bij Con Brio heb ik zo’n 18 jaar gezongen en nu zing ik alweer ruim 9 jaar bij Gospelkoor Voices in Arnhem-Elderveld. Het lied ‘Via Bethlehem’ zing ik heel graag. Op dit moment zing ik ook nog bij een projectkoor ‘de Toekomst van een Verleden’. In het kader van 75 jaar bevrijding geven we volgend jaar op 8, 9 en 10 mei een concert in de Theaterkerk in Bemmel. Een aanrader! Je speelde heel mooi in de zangdienst met de zanggroep Nieuw Liedboek. Op welke leeftijd ben je begonnen met dwarsfluit spelen? Speel je nog meer instrumenten? Ik ben begonnen met dwarsfluit spelen toen ik waarschijnlijk 8 of 9 was. Ik heb privélessen gehad maar ook op de muziekschool gezeten. Bij Con Brio speelde ik regelmatig op de dwarsfluit, maar tegenwoordig doe ik er heel weinig mee. Wat zou je tot slot willen zeggen, zingen, meedelen, bemoedigend toespreken, over na willen laten denken? De microfoon is voor jou. Ik wil iedereen alvast fijne kerstdagen en een heel gezond 2020 toewensen! Miriam Harten Update: De Herdertjestocht gaat toch door! 21

ZWO-project 2019: Indonesië Periodiek ondersteunt de Protestantse Gemeente Westervoort via Kerk In Actie een project in de Derde wereld. Voor 2019 is er gekozen voor Duurzame Landbouw in Indonesië. Partner Project Jaarlijks verbinden wij ons als kerk aan een ontwikkelingsproject in de Derde Wereld. Soms een lokaal initiatief, maar vaak en project van Kerk in Actie. Projecten voor armoedebestrijding (bijv. touwpompen voor veilig drinkwater in Mozambique), voor Fair Climate (bijv. opleiding tot onderhoudsmonteur van zonnepanelen op Papua) en soms evangelische projecten (beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra in Ghana). In 2018 en 2019 richten we ons op duurzame economische ontwikkeling. In 2018 steunden we een project voor klimaat- en inkomensverbetering in Bangladesh. In 2019 hebben we gekozen voor een duurzaam landbouwproject op Java (Indonesië) Situatie op Java Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. Duurzame landbouw bevorderen Trukajaya is de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk. De organisatie heeft veel kennis van duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze 22

twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Ze helpen de boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/projecten/beterevoedselvoorziening-door-duurzame-landbouw#more-info Helpt u ook mee? Steun dit werk via een bijdrage op rekeningnummer NL21RABO 036.97.72.407 t.n.v. Protestantse Gemeente Westervoort. Onder vermelding van Partner Project Java Indonesië. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Namens de ZWO-commissie: Ton Roelofsen, Bert Frijlingh en Hans Reussing 23

Een vonk licht Als hemel en aarde elkaar raken dan springen er vonken over! (Maarten den Dulk) Toen ik voor het laatst als predikant drie kinderen doopte kreeg ik van de ouders een stenen beeldje van een engel. Het staat op mijn bureau. Het is alsof het keer op keer oplicht in donkere momenten! Het zijn de engelen die de mens ontmoeten licht brengen in hun leven! Soms een vonk licht. Dan gebeuren er dingen die je niet verwacht! Een vonk licht op een donker moment in je leven! Dat ontroert je. Je raakt misschien wel verwonderd. Er gebeurt iets dat je leven ingrijpend verandert! Juist in deze advent/kersttijd, als we uit het Lukas-evangelie lezen, wordt dat helder! Maria, geraakt door een engel, Anders gezegd: door een vonk licht. En het wordt een nieuw begin! Jozef, geraakt door een engel. En hij blijft Maria zegenend nabij. Engelen brengen licht in je leven! Of zijn het gewone medemensen, die door een enkel woord of gebaar, jouw leven in het licht zetten! 24 Zoals op het moment dat iemand, die ernstig ziek was, aan haar verzorgster vroeg om mij te bellen. Zij wilde nog even mijn stem horen, een troostwoord op haar laatste reis. En ik bleef staren naar mijn engel! Ik dacht aan de woorden: Verbergt God zijn gelaat, Dan licht zijn liefde op In gezichten van mensen! (uitspraak Sytze de Vries) Soms hebben we even iets van een engel. Brengen licht als troostwoorden in welke duisternis ook! En de engel op mijn bureau? Ik gaf de engel aan een pasgeborene die mij lief is, bij haar doop! Elise Voor jou, Troostlicht In donkere momenten! Käti van Bergen …..…..

Bijbelleesrooster December zo 15 dec. Psalm 146 ma 16 dec. Micha 6:1-8 di 17 dec. Micha 6:9-16 wo 18 dec. Filippenzen 3:1-11 do 19 dec. Filippenzen 3:12-21 vr 20 dec. Filippenzen 4:1-9 za 21 dec. Filippenzen 4:10-23 zo 22 dec. Micha 7:1-7 ma 23 dec. Micha 7:8-13 di 24 dec. Micha 7:14-20 wo 25 dec. Matteüs 1:18-25 do 26 dec. Hosea 11:1-11 vr 27 dec. Hosea 12:1-7 za 28 dec. Hosea 12:8-15 zo 29 dec. Hosea 13:1-11 ma 30 dec. Hosea 13:12-14:1 di 31 dec. Hosea 14:2-10 Januari wo 1 jan. Jesaja 55:1-13 do 2 jan. Jesaja 56:1-8 vr 3 jan. Matteüs 1:1-17 za 4 jan. Matteüs 1:18-25 zo 5 jan. Matteüs 2:1-12 ma 6 jan. Matteüs 2:13-23 di 7 jan. Matteüs 3:1-17 wo 8 jan. Jesaja 56:9-57:6 do 9 jan. Jesaja 57:7-13 vr 10 jan. Jesaja 57:14-21 za 11 jan. Jesaja 58:1-5 zo 12 jan. Jesaja 58:6-14 ma 13 jan. Jesaja 59:1-8 di 14 jan. Jesaja 59:9-15a wo 15 jan. Jesaja 59:15b-21 do 16 jan. Jesaja 60:1-14 vr 17 jan. Jesaja 60:15-22 za 18 jan. Jesaja 61:1-11 zo 19 jan. Jesaja 62:1-12 ma 20 jan. Psalm 96 di 21 jan. Spreuken 1:1-19 wo 22 jan. Spreuken 1:20-33 do 23 jan. Spreuken 2:1-22 vr 24 jan. Matteüs 4:1-11 za 25 jan. Matteüs 4:12-25 zo 26 jan. Psalm 139:1-12 ma 27 jan. Psalm 139:2-24 di 28 jan. Spreuken 3:1-20 wo 29 jan. Spreuken 3:21-35 do 30 jan. Spreuken 4:1-13 vr 31 jan. Spreuken 4:14-27 Februari za 1 feb. Psalm 149 zo 2 feb. Matteüs 5:1-12 ma 3 feb. Matteüs 5:13-26 di 4 feb. Matteüs 5:27-37 wo 5 feb. Matteüs 5:38-48 do 6 feb. Deuteronomium 28:1-14 vr 7 feb. Deuteronomium 28:15-26 za 8 feb. Deuteronomium 28:27-44 zo 9 feb. Deuteronomium 28:45-57 ma 10 feb. Deuteronomium 28:58-69 di 11 feb. Psalm 31:1-14 wo 12 feb. Psalm 31:15-25 do 13 feb. Deuteronomium 29:1-14 vr 14 feb. Deuteronomium 29:15-28 za 15 feb. Deuteronomium 30:1-10 zo 16 feb. Deuteronomium 30:11-20 ma 17 feb. Psalm 18:1-16 di 18 feb. Psalm 18:17-35 wo 19 feb. Psalm 18:36-51 do 20 feb. Exodus 1:1-14 vr 21 feb. Exodus 1:15-22 za 22 feb. Exodus 2:1-10 zo 23 feb. Exodus 2:11-22 ma 24 feb. Spreuken 5:1-14 di 25 feb. Spreuken 5:15-23 wo 26 feb. Matteüs 6:1-1 25

do 27 feb. Matteüs 6:19-34 vr 28 feb. Matteüs 7:1-12 za 29 feb. Psalm 51 Maart zo 1 maart Exodus 2:23-3:10 ma 2 maart Exodus 3:11-22 di 3 maart Exodus 4:1-17 wo 4 maart Exodus 4:18-31 do 5 maart Exodus 5:1-18 vr 6 maart Exodus 5:19-6:13(-25) za 7 maart Matteüs 7:13-23 zo 8 maart Matteüs 7:24-8:1 ma 9 maart Prediker 1:1-11 di 10 maart Prediker 1:12-2:11 wo 11 maart Prediker 2:12-26 do 12 maart Prediker 3:1-15 vr 13 maart Prediker 3:16-4:3 za 14 maart Prediker 4:4-16 zo 15 maart Prediker 4:17-5:8 ma 16 maart Prediker 5:9-19 di 17 maart Prediker 6:1-12 wo 18 maart Prediker 7:1-14 do 19 maart Prediker 7:15-29 vr 20 maart Prediker 8:1-9 za 21 maart Prediker 8:10-17 zo 22 maart Exodus 6:26-7:13 ma 23 maart Exodus 7:14-25 di 24 maart Exodus 7:26-8:11 wo 25 maart Exodus 8:12-28 do 26 maart Exodus 9:1-12 vr 27 maart Exodus 9:13-35 za 28 maart Exodus 10:1-20 zo 29 maart Exodus 10:21-11:10 ma 30 maart Psalm 130 di 31 maart Exodus 12:1-13 April wo 1 april do 2 april vr 3 april Exodus 12:14-28 Exodus 12:29-42 Exodus 12:43-51 za 4 april Exodus 13:1-16 Lessen van een kerstboom • Wees een lichtje in de duisternis • Je kunt nooit teveel schitteren • Geef vreugde aan anderen • Sprankel zoveel je kunt • Het is niet erg om niet helemaal perfect te zijn 26

Namen, adressen en bankrekeningen P.G.W. GEBOUWEN Kerk: Dorpstraat 61, 6931 BD Westervoort Paalmanhuis: Dorpstraat 63, 6931 BD Westervoort POSTADRES Protestantse Gemeente Westervoort Postbus 63, 6930 AB Westervoort WEBSITE www.prot-gem-westervoort.nl PREDIKANT Ambulant predikant: Rosemarie van der Hucht,  0316-848717 dominee@prot-gem-westervoort.nl KERKENRAAD Voorzitter: vacature Scriba: Frieda van Geest, Lange Griet 62  3117557 scriba@prot-gem-westervoort.nl Penningmeester: Ard Rougoor, Dorpstraat 60  3211584 ardrougoor@hetnet.nl Diaconale Raad: Henk de Graaf, Hoge Eind 104  3114297 diaconie@prot-gem-westervoort.nl LEDENADMINISTRATIE Verhuizingen, geboortes en verzoeken tot uitschrijving s.v.p. melden bij: Klaaske Snoek, Halve Morgen 20  3117391 ledenadministratie@prot-gem-westervoort.nl BEHEERDER KERK EN PAALMANHUIS Beheer en verhuur: Wilma en Ron Meijer, De Mars 5  3116131, paalmanhuis@prot-gem-westervoort.nl MEDEDELINGEN voor de Gemeente- en Kerkbrief voor woensdag 18.00 uur naar Gera van der Steege en Thea van Schaik kerkbrief@prot-gem-westervoort.nl GEMEENTEBRIEF aan/afmelden gemeentebriefpgw@gmail.com COLLECTEBONNEN Jan Koedoot, Hamersestraat 33 B7  3118690 Hans van Norel, Pals 6  3118796 BANKREKENINGEN; Protestantse Gemeente Westervoort inzake…. inzake Kerkenraad inzake Diaconie inzake Z.W.O. inzake Bloemenfonds inzake Verjaardagsfonds inzake Jeugdwerk NL 51 RABO 0383 9686 90 NL 77 RABO 0369 7186 31 NL 21 RABO 0369 7724 07 - NL 43 RABO 3030 8588 07 NL 08 RABO 0175 2663 01 NL 25 INGB 0000 9362 02 NL 43 INGB 0003 5088 03 KerkContact KerkContact verschijnt 3x per jaar en wordt verspreid onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westervoort. Het volgende nummer verschijnt begin april 2020 en loopt tot half september 2020. Kopij kunt u tot uiterlijk 16 maart 2020 sturen naar Gerdi van Eck en Miriam Harten: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl Wilt u wekelijks geïnformeerd worden over activiteiten en actualiteiten in de Protestantse Gemeente Westervoort? Geef uw e-mailadres dan door via: gemeentebriefpgw@gmail.com. U ontvangt dan elke vrijdag de GEMEENTEBRIEF in uw mailbox. Ook vindt u alle informatie op www.werenfried.nl. 27

Can you feel the love tonight? Op 29 december organiseert de Protestantse Gemeente Westervoort voor de vijfde keer een Top2000-dienst. Door middel van prachtige nummers uit de popmuziek gaan we dit jaar op zoek naar de liefde. Is er nog genoeg liefde te vinden in de huidige wereld? Liefde voor onze medemensen? Voor de natuur? Voor de gemeenschap? Onze Top2000-liveband is weer aanwezig, en natuurlijk de prachtige lichtshow van Luuk de Groot. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd in het Top2000café. Datum: Zondag 29 december, vanaf 19:30 uur Plaats: Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61, Westervoort

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication