24

Een vonk licht Als hemel en aarde elkaar raken dan springen er vonken over! (Maarten den Dulk) Toen ik voor het laatst als predikant drie kinderen doopte kreeg ik van de ouders een stenen beeldje van een engel. Het staat op mijn bureau. Het is alsof het keer op keer oplicht in donkere momenten! Het zijn de engelen die de mens ontmoeten licht brengen in hun leven! Soms een vonk licht. Dan gebeuren er dingen die je niet verwacht! Een vonk licht op een donker moment in je leven! Dat ontroert je. Je raakt misschien wel verwonderd. Er gebeurt iets dat je leven ingrijpend verandert! Juist in deze advent/kersttijd, als we uit het Lukas-evangelie lezen, wordt dat helder! Maria, geraakt door een engel, Anders gezegd: door een vonk licht. En het wordt een nieuw begin! Jozef, geraakt door een engel. En hij blijft Maria zegenend nabij. Engelen brengen licht in je leven! Of zijn het gewone medemensen, die door een enkel woord of gebaar, jouw leven in het licht zetten! 24 Zoals op het moment dat iemand, die ernstig ziek was, aan haar verzorgster vroeg om mij te bellen. Zij wilde nog even mijn stem horen, een troostwoord op haar laatste reis. En ik bleef staren naar mijn engel! Ik dacht aan de woorden: Verbergt God zijn gelaat, Dan licht zijn liefde op In gezichten van mensen! (uitspraak Sytze de Vries) Soms hebben we even iets van een engel. Brengen licht als troostwoorden in welke duisternis ook! En de engel op mijn bureau? Ik gaf de engel aan een pasgeborene die mij lief is, bij haar doop! Elise Voor jou, Troostlicht In donkere momenten! Käti van Bergen …..…..

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication