6

Overdenking: Gegroet Maria Op 3 november was het Zeg-eens-hoi-dag. Het is een reactie op een samenleving waarin mensen steeds meer langs elkaar heen leven en vereenzaming zichtbaar wordt. Heb oog voor elkaar, doe eens de moeite om iemand te groeten die je tegenkomt. Als je in een kleine gemeenschap woont, is het gebruikelijk om elkaar te groeten op straat. In een grotere gemeenschap, een grote plaats of stad is elkaar groeten op straat niet gebruikelijk. Maar als je ergens binnenkomt in een buurthuis of in een kerk, dan kan het veel betekenen als mensen elkaar groeten; je wordt gezien, gehoord, je bent gekend. Elkaar groeten, aankijken of de hand geven is een warm gebaar. Het jonge meisje Maria hoort in het Lukas-evangelie (Lucas 1:26-38) hoe iemand haar groet: een engel staat ineens in haar kamer. ‘Wees gegroet, Maria, begenadigde.’ (NBG’51) of zoals het in de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen.’ De groet van engel Gabriel moet voor Maria als een overval hebben gevoeld. Waar heeft zij dit aan verdiend? Hoe kan het dat juist haar dit overkomt? Zij is nog maar jong, van eenvoudige afkomst. De groet van de engel zet haar leven in het licht. ‘Gegroet namens God. God heeft iets bijzonders voor jou weggelegd.’ Het kind dat Maria zal dragen, zal later eenvoudige en kwetsbare mensen groeten en zegenen en omhelzen. De Zoon van God voelt zich niet te hoog om eenvoudige mensen namens God te begroeten. We zijn gekend en gezien; een warme handdruk vanuit de hemel schenkt ons het kerstkind. De woorden van de engel hebben later veel schilders en componisten geïnspireerd. In de schilderkunst wordt het vaak de ‘Annunciatie’ genoemd. Schilder en monnik Fra Angelico (1395) heeft de ontmoeting van Maria met de engel in zachte tinten op de muren van zijn klooster San Marco in Italië geschilderd als fresco. Nog steeds komen mensen van over de hele wereld om zijn fresco’s te bewonderen. Beroemde componisten als Schubert, Bach en Gounod hebben de woorden van de engel op muziek gezet. Het ‘Ave 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication