0

KerkContact Informatieblad van de Protestantse Gemeente Westervoort jaargang 4 – nummer 2 15 september – 14 december 2019

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden. (Phil Bosmans) 2

Bij de tijd Het is september. Het kerkenwerk is weer volop begonnen na een zomervakantie waarin tenminste twee keer de mussen van het dak vielen van de warmte, maar waar de kerkgangers ondanks de zomervakantie toch behoorlijk bleven komen op zondagmorgen. Als u dit leest is ook het kamp geweest, de kampdienst en de startzondag, dus alles is weer in volle gang. Tegelijkertijd is dit seizoen alles anders. Per 6 oktober word ik predikant van de Protestantse Gemeente Arnhem. In de Westervoort Post hebt u er het één en ander over kunnen lezen en de lezers van de gemeentebrief/kerkbrief waren al eerder op de hoogte. Er komt een eind aan mijn verbintenis aan de kerk van Westervoort. En hoewel wij hier blijven wonen, wordt alles anders. Dat betekent loslaten, afscheid nemen en werkzaamheden beëindigen. Het formele afscheidsmoment is op zondag 29 september om 15.00 uur in de kerk met na afloop receptie en gelegenheid voor ontmoeting. Dus als u voorlopig afscheid wilt nemen, dan moet u dat moment in uw agenda zetten. Ondertussen gaat de kerk van Westervoort verder. Hoe het precies zal gaan, dat weet ik niet en daar bemoei ik me ook niet mee, maar de kerkenraad heeft wel gezegd dat er eerst een voorlopige oplossing voor het pastoraat komt (bezoekwerk, diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen en enkele kerkelijke activiteiten). Daarna wordt er een procedure gestart om tot een opvolger van mij te komen. Verder zijn er in de komende tijd een aantal kerkelijke activiteiten die gewoon doorgaan met de mensen van de kerkenraad en andere vrijwilligers van de kerk: het programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting gaat van start (bij dit kerkblad vindt u een brochure over het programma). Straks rond 2 november is er weer een Lichtjesavond. En de kerkdiensten gaan ook gewoon door, alleen zullen er wat meer gastpredikanten voorgaan. En dan, voordat je het weet, is het zo weer Advent en komt Kerst al weer in zicht. Maar eerst nog even loslaten en afscheid nemen… Een hartelijke groet en Gods zegen voor op uw wegen. Arjen Hiemstra 3

Kerkdiensten De diensten beginnen gewoonlijk om 10.00 uur. Van harte welkom! Datum Voorganger 15 september* Joanne Vrijhof - Utrecht 22 september 29 september 15.00 uur 6 oktober Dirk Kruyt - Arnhem Afscheid ds. Arjen Hiemstra Er is geen ochtenddienst Niet van toepassing 13 oktober* 20 oktober Nog niet bekend Nog niet bekend 27 oktober* 3 november Akke Clara Thimm Stelwagen - Huissen Dirk Kruyt – Arnhem Bijzonderheden Bestemming collecte Collecte: Nachtopvang daklozen in Arnhem www.stoelenprojectdeduif.nl (ons jaarproject) Collecte: Vredeswerk in conflictgebieden Collecte: Kerstviering voor ouderen in onze gemeente Zangdienst mmv Saskia Jansen op dwarsfluit en zanggroep Nieuw Liedboek olv Marius de Boer Collecte: Kerk en Israël Heilig Avondmaal Collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) Collecte: Nachtopvang daklozen in Arnhem www.stoelenprojectdeduif.nl (ons jaarproject) Collecte: Kerk in Actie (Hervormingsdag) Collecte: Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 10 november* Nog niet bekend Mmv Zanggroep Nieuw Liedboek Collecte: Kerk in Actie (Najaarszendingsweek) Oogstzondag 17 november Leen den Besten – Zevenaar 24 november* Nog niet bekend 4 Collecte: Diaconie (‘Stille hulp’) Gedachtenisdienst Collecte: Diaconie (eigen

gemeentewerk) 1 december 8 december* 15 december Nog niet bekend Florie vd Hoek – Arnhem Nog niet bekend Collecte Missionair Werk en Kerkgroei Collecte: Kerstviering voor ouderen in onze gemeente Heilig Avondmaal Mmv Zanggroep Nieuw Liedboed Collecte: Kerstviering voor ouderen in onze gemeente *) Na de dienst koffie/thee/limonade drinken in het Paalmanhuis. Diensten in de Meridiaan, Wilgenpas en Haemerstaete/Westerstaete In de woonzorgcentra in Westervoort worden regelmatig (meditatieve) diensten gehouden voor de bewoners. Maar ook anderen zijn van harte welkom om deze kleinschalige diensten bij te wonen. Datum di. 17 sept. 15.00 uur di. 15 okt. 15.00 uur do. 17 okt. 15.00 uur di. 19 nov. 15.00 uur wo. 4 dec. 14.30 uur di. 17 dec. 15.00 uur Voorganger André van Boven Nog niet bekend Nog niet bekend Thanh Ta Nog niet bekend Nog niet bekend Waar? Wilgenpas Wilgenpas Haemerstaete/Westerstaete Wilgenpas Meridiaan Wilgenpas 5

Activiteiten in de gemeente Elke 2e dinsdag van de maand: Koffieochtend Elke 2e dinsdag van de maand kunt u een kopje koffie komen drinken in Het Paalmanhuis. Het is altijd heel ongedwongen en gezellig. Niet alleen leden van de PKN zijn welkom, maar álle inwoners van Westervoort. De eerstvolgende data zijn: 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december. Plaats: Het Paalmanhuis, Dorpstraat 63 te Westervoort. “Zó leuk, je ziet telkens andere mensen. Als ik kan dan kom ik zeker.” Zanggroep Nieuw Liedboek De zanggroep Nieuw Liedboek is een mooie, inspirerende aanvulling op de kerkdiensten. Zij hebben ons inmiddels veel nieuwe liederen aangeleerd en dat is duidelijk te horen tijdens de vieringen. Bovendien is het fijn om naar hen te luisteren als zij ons trakteren op meerstemmig gezang. Het koor oefent onder de bezielende leiding van Marius de Boer in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 61. Men kan net zo vaak meezingen als men wil, eenmalig of vaker. De liederen worden gezongen in de viering volgend op de oefenavond. De eerstvolgende avonden zijn: • vrijdag 4 oktober voor de dienst van zondag 6 oktober • vrijdag 8 november voor de dienst van zondag 10 november. 6

6 oktober: Zangdienst In de zangdienst op 6 oktober zullen vooral liederen worden gezongen waarvan de tekst is geschreven door de bekende theoloog Sytze de Vries. Teksten van hem zijn te vinden in het Liedboek, maar ook in andere bekende bundels. Die teksten zijn vaak voorzien van prachtige en meestal bekende melodieën uit de Engelse traditie. Aan de zangdienst wordt meegewerkt door Saskia Jansen op dwarsfluit en de Zanggroep Nieuw Liedboek onder leiding van Marius de Boer. De werkgroep die de zangdiensten voorbereidt is erg enthousiast en verwacht dat het weer een heel mooie dienst wordt. We hopen dat u ons enthousiasme deelt en dat u op 6 oktober mee komt zingen. U bent allen van harte welkom! De voorbereidinggroep: Willemien Dokter, Ron Meijer, Marius de Boer, Henk Bonnink Elke 2e woensdag van de maand: Passage - Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Elke 2e woensdag van de maand is er een verenigingsavond. Deze wordt gehouden in Het Paalmanhuis en begint om 20.00 uur. Het zijn afwisselende avonden, soms educatief, soms creatief. Het programma voor het nieuwe seizoen, dat in september weer begint is als volgt: wo 11 september Glaskunst Glaskunstenaar Jan Berends geeft tekst en uitleg over zijn hobby. Hij is schilder van beroep en is een echte kunstenaar als het gaat om het bewerken van glas. wo 9 oktober Zorgbedrijf Hart van Velp Hart van Velp is een zorgbedrijf midden in het centrum van Velp. Een zorgbedrijf voor en door bijzondere mensen! wo 13 november Senioren en veiligheid Dhr. M. Bakker, hoofdagent Politiebureau Zevenaar, geeft een presentatie ten behoeve van de veiligheid van senioren. Daarbij gaat hij in op de criminaliteit van deze tijd en wat de mensen hier zelf tegen kunnen doen. wo 18 december Kerstviering, samen met de oudere leden van de Protestantse Gemeente Westervoort. 7

Verzorgd door eigen leden. Deze viering wordt gehouden in zalencentrum Wieleman. Wij hopen u op een van de avonden te ontmoeten. Ook gasten zijn tegen een kleine vergoeding welkom. Meer informatie: Elly Kuijvenhoven, tel. 3118553, e-mail: ekuijvenhoven@upcmail.nl. 2 november: Lichtjesavond in Westervoort Ook dit jaar is de kerk op 2 november (Allerzielen) weer open. De lichtjesavonden waren de afgelopen jaren erg waardevol. Veel mensen hebben er behoefte aan om herinneringen aan dierbaren te delen, een kaarsje aan te steken, even stil te zijn, namen te noemen die men niet wil vergeten. U kunt een wens of herinnering op een kaartje schrijven en dat in de herinneringenboom hangen. En er wordt koffie, thee en chocolademelk geschonken. Het is bedoeld voor álle inwoners van Westervoort en u bent helemaal vrij om er op uw manier invulling aan te geven. Er is muziek, er worden gedichten voorgelezen en er zal stilte zijn. Er is ook gelegenheid om zelf iets voor te lezen wat u omtrent dit onderwerp geraakt heeft. Deze avond wordt gehouden in de Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort. De kerk is open van 19.00 uur tot 21.00 uur. U bent allen hartelijk welkom. Hetty Alewijnse, Ine Driesprong, Arjen Hiemstra, Annie Jacobs, Marjon Meulenbrugge 8

Wanneer: Zaterdag 12 oktober in het Paalmanhuis Aanvang: 19.00 uur Wat kunt u verwachten: Indisch Buffet Dessert Koffie / Thee Kosten: € 7,50 p.p. (op de avond te voldoen) Opgave voor 1 oktober bij Roel Buitenhuis Telefoon: 026 - 3113884 E-mail: r.buitenhuis@xs4all.nl De voorbereidingsgroep: Roel Buitenhuis, Rina van Langeveld, Ron von Schukkmann, Geeske Meurs en Meta Siahaan 9

Concertagenda 2019/2020 van de Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk Op 20 oktober a.s. vindt alweer het 3e concert van dit jaar plaats. In tegenstelling tot vorige berichten wordt het geen Indische middag, maar treedt Paul Mulder op met nieuwe eigen liedjes en hij zal zijn optreden larderen met leuke verhalen. Ook neemt hij de bekende accordeonist Theo Scholten mee. Het belooft weer een leuke middag te worden. De Indische middag wordt door omstandigheden verplaatst naar volgend jaar. (foto: Ilse Lambert) Het kerstconcert op zondagmiddag 15 december a.s. wordt verzorgd door Carla Herlfterkam, die een theaterconcert heeft voorbereid speciaal voor de adventstijd. Noteer de datum alvast in uw agenda, want dit wilt u niet missen! De Vriendenstichting probeert steeds weer nieuwe artiesten, muzikanten, koren etc. te werven. Heeft u suggesties, dan horen wij dat graag! 10

Volgend jaar komt er in maart weer een promconcert. De muzikanten zijn nog niet allemaal bekend. Er volgt nog een concert met Indische liedjes en voor Kerst 2020 is het koor A Sign of Friendship al vastgelegd. Dit koor was de vorige keer een groot succes! Voor slechts € 25 per jaar bent u al vriend De Vriendenstichting is 3 jaar geleden opgericht om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud van de kerk, zodat het monument in stand kan worden gehouden. Binnenkort komt er weer een renovatie aan en de opbrengst van de concerten levert hieraan een waardevolle bijdrage. Word daarom donateur. Voor slechts € 25,- per jaar bent u al vriend en krijgt u bovendien korting op de entreeprijs. Zie voor meer informatie www.vriendenwerenfriedkerk.nl. of mail naar frieda.vangeest@kpnmail.nl. Jeugdkamp We hebben dit jaar weer een geslaagd jeugdkamp gehad. Een grote groep jongeren ging mee. De organisatie was voor een groot deel in handen van de jeugd. De jeugd heeft de toekomst, dat werd weer eens duidelijk, want alles was piekfijn geregeld. Wat vooral opviel was hoe jong en ouder samen een hechte groep vormden, met aandacht voor elkaar. Op 25 augustus keken we in een fijne kampdienst samen nog eens terug op het kamp; jongeren, ouders en belangstellende gemeenteleden. Het was goed om zo, in een bomvolle kerk, samen te zijn. Mijn hartelijke dank voor de enorme inzet van iedereen! Hetty Alewijnse 11

Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting (IBO) Jaarprogramma 2019-2020 Als bijlage bij deze uitgave van KerkContact ontvangt u het jaarprogramma van de werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting (IBO). We nodigen u van harte uit om het te bekijken en er aan mee te doen. In dit jaarprogramma vindt u door het jaar heen veel verschillende activiteiten zoals cursussen, lezingen, gespreksavonden, muzikale activiteiten, voorstellingen, pelgrimswandelingen, activiteiten rondom Kerst en speciale diensten. Kortom veel afwisseling en tijd om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten (ook mensen uit andere gemeenten dan Westervoort), en tijd voor bezinning. De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Lathum en Rijnwaarden. Het programmaboekje wordt in al deze gemeenten wijd verspreid. Dat het programma-aanbod goed in de smaak valt merkten we vorig seizoen. Er hebben veel mensen uit de 6 gemeenten deelgenomen. Meer dan we aanvankelijk hadden gedacht en verwacht. Alle geplande activiteiten konden doorgaan en vaak hoorden we achteraf positieve reacties. Muziekactiviteiten en bijzondere diensten/vieringen werden het beste bezocht, vaak was er een goed gevulde kerk. Dat gold ook voor de activiteiten rondom Kerst. De opkomst bij de voorstellingen en de spirituele film was goed. Bij de cursussen, lezingen en gespreksavonden kwamen gemiddeld 15 tot 20 belangstellenden, soms zelfs meer. Ook werden er een aantal spirituele wandeltochten georganiseerd, met meestal tussen de 8 en 12 deelnemers. Kortom: de opkomst stemde ons vorig seizoen tot tevredenheid. De werkgroep is er van overtuigd dat er ook nu weer een boeiend programma wordt aangeboden. Voor een aantal activiteiten stellen we tijdige aanmelding zeer op prijs. U vindt deze op het opgaveformulier. Wilt u uitgebreidere informatie kijk dan ook eens op de website van onze kerk: www.werenfried.nl of neem contact op met Henk Bonnink, tel: 026 3114522, e-mail: habonnink@live.nl. 12

Als er maar iemand is die naast je gaat, je tranen droogt... Het is opvallend, hoeveel er gezegd geschreven wordt over aandacht voor de naaste, tijdens de afgelopen zomer! Denk aan buren, of aan iemand die je ontmoet een 'Goedemorgen' toewensen! Aandacht voor elkaar het is niet vanzelfsprekend! Zo roepen de woorden op de poster in ons kleine winkelcentum gespreksstof op! Of... lopen mensen er aan voorbij, gewend aan de woorden op de poster. En mij raakt het keer op keer. Schatje... voel je je aangesproken? Anderen ook... Oproep om aandacht te geven aan de ander, die je ontmoet! Doen we dat? Soms heel bewust aan iemand, die jouw levenspad kruist! Ze is diabetes-patiënt, gebonden aan huis, stoel en bed. Wie heeft aandacht voor haar? Soms brengt een buur een bos rozen. Maar neemt deze medemens ook de tijd, om aandachtig te luisteren, voor een gesprek, troostwoord misschien? Dat is toch nabijheid? Dan ben je tot zegen! In de herfst, als de bladeren vallen, ook van de wingerd! Het wingerdblad heeft een diepe betekenis. Het is teken van leven teken van toekomst! Wie geef jij een wingerdblad. Dat is toch een teken van nabijheid, van aandacht, van zegen! Zegen is een baken in de nacht, tilt je door het donker heen, brengt je aan het licht! Käti van Bergen

Vanaf het Rhijnvelt - schrijven Of ik een groot schrijver ben? Ik weet het niet. Verschillende redacties van deze kerkelijke gemeente hebben nog wel eens spelen stijlfouten van mij moeten corrigeren. Dus de techniek van het schrijven is niet foutloos. Ik vind het wel mooi om de eigen inspiratie op papier te zetten. Voor de opleiding Geestelijke Begeleiding moesten we regelmatig een paper van een paar duizend woorden schrijven rond hoe wij dachten over het onderwerp van een collegeserie. Dat vond ik mooi en inspirerend om te doen. Je eigen gedachten over het onderwerp aan het papier toevertrouwen. Formuleren en conclusies trekken over wat je had bedacht over spiritualiteit en hoe je die spiritualiteit nuttig kan maken voor de wereld om je heen. En werkstukken zijn bijna allemaal met hoge cijfers beoordeeld, dus blijkbaar kan ik wel een beetje schrijven. Voor mijn schrijven rond de Goede Week heb ik vaak gebruik gemaakt van kunst en cultuur. Dan zocht ik afbeeldingen van kunstwerken, muzieknummers uit soms heel verschillende genres en videofragmenten. En schreef teksten bij de thema’s die in de diensten van de Goede Week aan de orde kwamen. Ook dat is een soort schrijven over de eigen spiritualiteit. Dingen bij elkaar voegen en bedenken wat het is, inspiratie die fascineert en tot nadenken aanzet. De laatste keer was het drukker dan ooit, dus waarderen mensen zulke projecten van mij. Ook de natuur zet mij aan tot nadenken en ook dat leidt soms weer tot schrijven. Mijn volkstuintje (ook dat is natuur) brengt in ieder geval rust in het hoofd. Fascinerend is het hoe dingen groeien. Hoe een zaadje groeit tot een jonge plant en hoe die jonge plant groter wordt. Welke heerlijke dingen je zo allemaal tot stand brengt. Psalm 8 zingt er van: ‘Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde.’ Ik ben daar niet uniek in, al eeuwenlang wordt God in de natuur bezongen. Denkend over de dingen komen de inzichten. En dat leg ik graag vast, in een werkstuk, een preek, een liturgie. En soms worden die inzichten herkend door anderen. Of het zet hen aan het denken. Ook als woorden wat minder vloeiend op papier komen. Arjen Hiemstra

Interview Zolang je er bent moet je er goed zijn ‘Open staan voor de wereld om de kerk’ Onze dominee Arjen Hiemstra gaat ons na tien jaar verlaten. Een opvolger is vooralsnog niet gevonden. We sluiten de samenwerking af met een uitgebreid interview. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Friesland, uit de omgeving van Leeuwarden. Ik heb een oudere broer en twee jongere zussen. Mijn vader was boerenarbeider, later tuinman bij de plantsoenendienst en nog weer later werd hij hoofd van die dienst van de gemeente. We waren thuis Gereformeerd en we deden veel bij de kerk. Als jongere was ik al lid van de ‘Commissie Bijzondere Erediensten’. Ik heb HBO Verpleegkunde gestudeerd (niet afgemaakt) en Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kerkelijke vakken heb ik daarna gevolgd aan de Theologische Hogeschool Kampen. Hoe ben je in Westervoort terecht gekomen? 15

Na alle versplintering in de vorige gemeente (één kerkgebouw, één dorp en geen formele banden met andere gemeenten) wilde ik een beetje duidelijkheid en dan ook nog een gemeente waar het nodige gebeurde. En de belangstelling was wederzijds. Jullie blijven als gezin, Gera en jij, in Westervoort wonen als je in Arnhem gaat werken. Nu de kinderen uit huis zijn, wordt het huis niet erg leeg? Nee, leeg wordt het niet. In de eerste plaats niet omdat er nog regelmatig iemand komt binnenvallen. Daarbij hebben we straks beiden een drukke baan. Dan is juist een wat rustiger woonplek erg goed, denk ik. Hoe was je contact met leden van de kerkenraad en andere vrijwilligers? We hebben altijd goede contacten gehad. Ik heb me breed ingezet voor de kerk van Westervoort. Samen de schouders er onder zetten, dat heb ik altijd willen doen. De één heeft meer mogelijkheden om een bijdrage te leveren dan de ander, je kunt dan ook niet het onmogelijke vragen van vrijwilligers. Zo zijn we ver gekomen. Je zingt graag als voorganger. Welke rol speelt muziek in je leven? Een te kleine rol. Ik zou er meer aan willen doen. In de liturgie probeer ik er iets mee te doen. Bij bijzondere diensten wordt er heel wat muziek (klassiek en populair) beluisterd om te kijken of die muziek de boodschap kan ondersteunen. Als dominee ben je ook diaconaal een goede herder geweest in deze gemeente. Diaconaat is een belangrijke taak van de kerk aan de wereld. Ik heb steeds geprobeerd ook open te staan voor de wereld om de kerk. Of ik daarin een goede herder was? Dat moeten anderen maar beoordelen. Op dat diaconale terrein heb ik wel mooie ontmoetingen gehad. De diaconie heeft behoefte aan menskracht om nieuwe projecten op te pakken. Als we mensen niet kunnen motiveren om daar een bijdrage aan te leveren, dan wordt de Protestantse Gemeente Westervoort niet meer diaconaal actief. Je hebt jarenlang meegewerkt aan de prekencarrousel, hoe kijk je hierop terug? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? 16

Met een aantal collega’s van de ‘preekclub’ zijn we ooit de prekencarrousel begonnen. Het was een initiatief om tot een samenwerking te komen tussen collega’s. Het idee was: je diept één keer een onderwerp goed uit en stelt een dienst samen en daar kun je drie zondagen mee rond door gemeenten in de regio. Dat spaart tijd en energie. En ondertussen leer je de andere gemeenten goed kennen. Dat idee is heel nuttig gebleken in de afgelopen jaren. Het spaarde inderdaad tijd en je leerde de omliggende gemeenten ook kennen. Wat is je voornaamste taak in je nieuwe gemeente? In mijn nieuwe gemeente Arnhem-Noord gaan drie wijkgemeenten samen. In de Protestantse Gemeente Arnhem boven de rivier de Rijn blijft alleen de Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg open, twee worden er gesloten. Dat is een ingrijpend proces voor de gemeenteleden die in het verleden al eerder fusies hebben meegemaakt. Dat proces goed begeleiden en daarin God ter sprake brengen zie ik als mijn belangrijkste taak. Mooi aan deze taak is dat er iets van een nieuwe gemeenschap zichtbaar wordt. Het is niet alleen maar kommer en kwel, door samen te gaan kun je met gezamenlijke energie je inzetten voor het kerkenwerk. Initiatieven die eerst onmogelijk waren, worden nu wel mogelijk. Nu de rooms-katholieke Werenfridus gaat sluiten, hoe zie je de samenwerking met de katholieke gemeenschap, terug- en vooruitkijkend? De samenwerking met de katholieke gemeenschap is altijd moeizaam geweest. Gezamenlijke diensten werden slecht bezocht, zowel van protestantse als van rooms-katholieke kant. Waar het aan lag? De instituten zijn heel verschillend, en misschien ligt de geschiedenis ons ook wel in de weg. Toch zijn de individuele contacten vaak wel goed geweest. Voor de toekomst moet je de samenwerking daar zoeken: met pastores en parochianen. De Protestantse Gemeente Westervoort is een krimpende gemeente, zoals blijkt uit de cijfers. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Zie je nog toekomst voor deze gemeente? Je moet je niet blind staren op de cijfers. Er is ook krimp bij het FNV en de politieke partijen. Zolang je er bent, moet je er goed zijn. Die toekomst ligt in samenwerking met andere organisaties in het dorp en in de samenwerking met gemeenten in de regio, mijns inziens. 17

Waar kijk je in deze ambtsperiode met plezier op terug? Wat waren de mindere kanten? De vieringen in de Goede Week, die in de loop van de jaren langzaam hun huidige vorm hebben gekregen met een thema, muziek, video en bijpassende teksten vond ik heel aangenaam. De opleiding die ik gevolgd heb voor Geestelijk Begeleider, die mij persoonlijk heeft verrijkt. De spirituele wandelingen waarin we mooie dingen gezien en gehoord hebben, ervaringen van licht en ruimte, alsof God er bij was. De pastorale gesprekken waarbij mensen soms hun hele hebben en houden in het gesprek legden, zomaar. Mindere kanten waren er ook: het vertrek van Joanne Greving, onvermijdelijk, maar toen verdween er toch wel een collega die een deel van het kerkenwerk deed, wat ik niet onmiddellijk over kon nemen. Moeilijke tijden die collega’s doormaakten in de regio. Wil je de mensen uit de gemeente nog iets meegeven? God kan een ervaring zijn voor jou als mens. Zoek Hem in alle dingen: in de natuur, in de mensen om je heen en in jezelf. Ik wil je namens mijzelf en waarschijnlijk vele mensen hartelijk bedanken dat je er was toen het moeilijk was, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik, wij, willen je veel inspiratie en liefde toewensen in je nieuwe gemeente en we zien jullie vast nog eens terug, zo ver weg zijn jullie nou ook weer niet. Gods zegen! Miriam Harten Het volledige interview is te lezen op www.werenfried.nl Bereikbaarheid Zondag 29 september eindigt mijn verbintenis als predikant met de Protestantse Gemeente Westervoort. Enige tijd daarna zal ook mijn e-mailadres ophouden te bestaan. Mocht iemand mij daarna nog willen mailen dan kan dat op mij privé e-mailadres: arjenhiemstra@kpnmail.nl. Telefoonnummer en adres blijven gelijk. Arjen Hiemstra 18

Hoe nu verder na vertrek Arjen Hiemstra? Zoals u inmiddels weet gaat onze predikant Arjen Hiemstra een nieuwe uitdaging aan in Arnhem-Noord en heeft onze gemeente per 6 oktober 2019 een vacature! Op 29 september om 15.00 uur zal er een afscheidsdienst plaatsvinden in onze kerk en daarna volgt een receptie, waarvoor ook belangstellenden van buiten de Protestantse Gemeente Westervoort worden uitgenodigd. De kerkenraad heeft al een beginnende inventarisatie gemaakt wat er als eerste moet gebeuren om de vacature weer in te vullen. Eerst wordt gevraagd aan de PKN voor hoeveel FTE onze gemeente een predikant mag beroepen. We laten ons informeren wat de mogelijkheden zijn. Daarna gaan we met de kerkenraad op 26 oktober brainstormen waar we nu staan, hoe ziet de toekomst eruit en wat is de beste oplossing voor onze gemeente. Te denken valt aan een tijdelijke invulling voor bepaalde kerntaken. Er bestaat b.v. een pool met ambulante predikanten waaruit geput kan worden. Op deze manier schept de PKN nog veel meer mogelijkheden. Hier gaan we ons de komende periode over buigen. Daarna vindt op maandagavond 25 november een gemeenteavond plaats, die voor een belangrijk deel ook in het teken zal staan van de vorderingen bij het benoemen van een nieuwe predikant. Ook zal er een beroepingscommissie worden samengesteld. Mocht u willen meedenken in dit proces, dan kunt u zich bij de scriba aanmelden. Enkele gemeenteleden hebben zich al beschikbaar gesteld! Kortom de kerkenraad krijgt het druk het komende jaar en we hopen dat we op uw steun mogen rekenen. We zullen u regelmatig op de hoogte houden via de Kerkbrief, KerkContact en Gemeentebrief! Frieda van Geest, scriba@prot-gem-westervoort.nl 19

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg - houdt protestantse lezing 2019 Protestanten hebben het meeste vertrouwen in de samenleving (sociaal vertrouwen)1. Uiteraard hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, maar ze hebben ook meer dan anderen vertrouwen in de medemens. Andere groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de samenleving. Sterker nog: uit recent onderzoek2 blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de polarisatie in de samenleving. En dat ondanks het feit dat Nederland één van de gelukkigste landen3 ter wereld is. Hangen die zorgen over de tegenstellingen in Nederland misschien samen met het gebrek aan vertrouwen in de medemens? En welke rol speelt secularisatie hierin? Is hier wellicht een rol weggelegd voor de protestantse traditie als ‘hofleverancier van vertrouwen’? Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zijn licht schijnen tijdens de protestantse lezing 2019 met als titel: Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie? De protestantse lezing vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 in de Koepelgevangenis in Arnhem. Praktische informatie Koepelgevangenis, Arnhem Donderdag 31 oktober 2019 20.00-22.00 uur Aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing Over Pieter-Jaap Aalbersberg Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari 2019 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam. In 2014, na de ramp met vlucht MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in Oekraïne. De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). 1 Centraal Bureau voor de Statistiek - Samenhang en Welzijn 2017 2 Sociaal Cultureel Planbureau - Burgerperspectieven 2019|1 3 World Happiness Report 2019 20

Bijbelleesrooster September zo 15 sept. 1 Samuel 18:6-16 ma 16 sept. 1 Samuel 18:17-30 di 17 sept. Lucas 14:25-35 wo 18 sept. Lucas 15:1-10 do 19 sept. Lucas 15:11-32 vr 20 sept. Lucas 16:1-9 za 21 sept. Lucas 16:10-18 zo 22 sept. 1 Samuel 19:1-17 ma 23 sept. 1 Samuel 19:18-24 di 24 sept. 1 Samuel 20:1-11a wo 25 sept. 1 Samuel 20:11b-23 do 26 sept. 1 Samuel 20:24-21:1 vr 27 sept. Lucas 16:19-31 za 28 sept. Lucas 17:1-10 zo 29 sept. 1 Samuel 21:2-10 ma 30 sept. 1 Samuel 21:11-22:5 Oktober di 1 okt. wo 2 okt. do 3 okt. vr 4 okt. za 5 okt. zo 6 okt. ma 7 okt. di 8 okt. wo 9 okt. do 10 okt. vr 11 okt. za 12 okt. zo 13 okt. ma 14 okt. di 15 okt. wo 16 okt. do 17 okt. vr 18 okt. za 19 okt. zo 20 okt. ma 21 okt. di 22 okt. wo 23 okt. do 24 okt. 1 Samuel 22:6-23 1 Samuel 23:1-13 1 Samuel 23:14-28 1 Samuel 24:1-8a 1 Samuel 24:8b-23 1 Samuel 25:1-19 1 Samuel 25:20-35 1 Samuel 25:36-44 1 Samuel 26:1-12 1 Samuel 26:13-25 1 Samuel 27:1-28:2 1 Samuel 28:3-14 1 Samuel 28:15-25 1 Samuel 29:1-11 1 Samuel 30:1-15 1 Samuel 30:16-31 1 Samuel 31:1-13 Lucas 17:11-19 Lucas 17:20-37 Lucas 18:1-8 2 Samuel 1:1-16 2 Samuel 1:17-27 2 Samuel 2:1-11 2 Samuel 2:12-32 za 26 okt. zo 27 okt. ma 28 okt. di 29 okt. November vr 1 nov. za 2 nov. zo 3 nov. ma 4 nov. di 5 nov. wo 6 nov. do 7 nov. vr 8 nov. za 9 nov. 2 Samuel 3:17-27 2 Samuel 3:28-39 2 Samuel 4:1-12 2 Samuel 5:1-16 wo 30 okt. Psalm 58 do 31 okt. Lucas 18:9-17 Lucas 18:18-30 Lucas 18:31-43 Lucas 19:1-10 Lucas 19:11-28 2 Samuel 5:17-25 2 Samuel 6:1-11 2 Samuel 6:12-23 2 Samuel 7:1-16 2 Samuel 7:17-29 zo 10 nov. Psalm 101 ma 11 nov. Hosea 6:4-11a di 12 nov. Hosea 6:11b-7:7 wo 13 nov. Hosea 7:8-16 do 14 nov. Lucas 20:1-8 vr 15 nov. Lucas 20:9-19 za 16 nov. Lucas 20:20-26 zo 17 nov. Lucas 20:27-40 ma 18 nov. Lucas 20:41-21:4 di 19 nov. Hosea 8:1-7 wo 20 nov. Hosea 8:8-14 do 21 nov. Hosea 9:1-9 vr 22 nov. Hosea 9:10-17 za 23 nov. Psalm 39 zo 24 nov. Lucas 21:5-19 ma 25 nov. Lucas 21:20-28 di 26 nov. Lucas 21:29-38 21

vr 25 okt. 2 Samuel do 28 nov. Hosea 10:9-15 vr 29 nov. Micha 1:1-7 za 30 nov. Micha 1:8-16 December zo 1 dec. Micha 2:1-5 ma 2 dec. Micha 2:6-11 di 3 dec. Micha 2:12-3:4 wo 4 dec. Micha 3:5-12 wo 27 nov. Hosea 10:1-8 do 5 dec. vr 6 dec. za 7 dec. Psalm 80 zo 8 dec. Micha 4:1-8 ma 9 dec. Micha 4:9-14 di 10 dec. Micha 5:1-5 wo 11 dec. Micha 5:6-14 do 12 dec. vr 13 dec. za 14 dec. Liever delen dan verspillen! Sinds woensdag 3 juli staat er bij de Werenfriedkerk aan de Dorpstraat een buurtkastje. Een buurtkastje is een openbare voorraadkast, bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan en om elkaar te helpen. Mensen die iets kunnen en willen missen kunnen artikelen in het kastje leggen, zoals bijvoorbeeld koekjes, pindakaas, rijst, tandpasta of zeep. Mensen die iets nodig hebben, kunnen iets uit het kastje pakken. De voorwaarde is dat de artikelen goed en ongebruikt zijn. Het is niet de bedoeling dat er rookwaren of alcoholische dranken in geplaatst worden. Het principe is simpel. Pak wat je echt nodig hebt en geef wat je kunt missen. Het buurtkastje is in Nederland geïntroduceerd door René Verhoogt van de stiching ‘SoGOed’, om iets te doen tegen de voedselverspilling. Het motto van de stichting is: Liever delen dan verspillen. Het kastje is gemaakt in de werkplaats van Grip, in Purmerend. In deze werkplaats werken mensen met een psychiatrische achtergrond, die na een periode van ziekte de draad naar betaald werk weer willen oppakken. Hopelijk wordt het kastje bij de kerk een succes! Iedereen is van harte uitgenodigd er gebruik van te maken. 22 Filippenzen 1:1-11 Filippenzen 1:12-26 Filippenzen 1:27-2:11 Filippenzen 2:12-18 Filippenzen 2:19-30

Namen, adressen en bankrekeningen P.G.W. GEBOUWEN Kerk: Dorpstraat 61, 6931 BD Westervoort Paalmanhuis: Dorpstraat 63, 6931 BD Westervoort POSTADRES Protestantse Gemeente Westervoort Postbus 63, 6930 AB Westervoort WEBSITE www.prot-gem-westervoort.nl PREDIKANT Per 1 oktober 2019 vacature Nadere informatie: scriba Frieda van Geest,  3117557 scriba@prot-gem-westervoort.nl KERKENRAAD Voorzitter: vacature Scriba: Frieda van Geest, Lange Griet 62  3117557 scriba@prot-gem-westervoort.nl Penningmeester: Ard Rougoor, Dorpstraat 60  3211584 ardrougoor@hetnet.nl Diaconale Raad: Henk de Graaf, Hoge Eind 104  3114297 diaconie@prot-gem-westervoort.nl LEDENADMINISTRATIE Verhuizingen, geboortes en verzoeken tot uitschrijving s.v.p. melden bij: Klaaske Snoek, Halve Morgen 20  3117391 ledenadministratie@prot-gem-westervoort.nl BEHEERDER KERK EN PAALMANHUIS Beheer en verhuur: Wilma en Ron Meijer, De Mars 5  3116131, paalmanhuis@prot-gem-westervoort.nl MEDEDELINGEN voor de Gemeente- en Kerkbrief voor woensdag 18.00 uur naar Gera van der Steege en Thea van Schaik kerkbrief@prot-gem-westervoort.nl GEMEENTEBRIEF aan/afmelden gemeentebriefpgw@gmail.com COLLECTEBONNEN Jan Koedoot, Hamersestraat 33 B7  3118690 Hans van Norel, Pals 6  3118796 BANKREKENINGEN; Protestantse Gemeente Westervoort inzake…. inzake Kerkenraad inzake Diaconie inzake Z.W.O. inzake Bloemenfonds inzake Verjaardagsfonds inzake Jeugdwerk NL 51 RABO 0383 9686 90 NL 77 RABO 0369 7186 31 NL 21 RABO 0369 7724 07 - NL 43 RABO 3030 8588 07 NL 08 RABO 0175 2663 01 NL 25 INGB 0000 9362 02 NL 43 INGB 0003 5088 03 KerkContact KerkContact verschijnt 3x per jaar en wordt verspreid onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westervoort. Het volgende nummer verschijnt rond half december en loopt tot 5 april 2020. Kopij kunt u tot uiterlijk 25 november 2019 sturen naar Gerdi van Eck en Miriam Harten: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl Wilt u wekelijks geïnformeerd worden over activiteiten en actualiteiten in de Protestantse Gemeente Westervoort? Geef uw e-mailadres dan door via: gemeentebriefpgw@gmail.com. U ontvangt dan elke vrijdag de GEMEENTEBRIEF in uw mailbox. Ook vindt u alle informatie op www.werenfried.nl. 23

Zondag 29 september 15.00 uur: afscheid ds. Arjen Hiemstra Er is dan géén ochtendviering om 10.00 uur! ----Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de kerk te komen? We regelen graag vervoer voor u! Wilt u gebruik maken van een kindernevendienst? Laat het ons weten. Als er behoefte aan is, regelen we daar iets voor. Aanmelding voor vervoer naar de kerk of voor de kindernevendienst kan bij Henk de Graaf: E-mailadres: degraaf.henk@gmail.com Telefoon: 026 3114297 of 06 12 67 62 91 Van harte welkom!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication