0

Nieuwsbrief Wrottersploech juni 2020 no.3 Evenementen: Gaan dit jaar niet door in verband met de Coronacrisis. Belangrijke mededelingen: Van de voorzitter Na 15 jaar Gerrit Bargerbos, mag ik nu voor de eerste keer als nieuwe voorzitter iets schrijven. Het is me opgevallen dat er bij het bestuur en de vrijwilligers van de Wrottersploech een enorme betrokkenheid is. Door de corona hebben ook wij een poosje niets kunnen en mogen doen. Ondanks dat is de winkel er in geslaagd in aangepaste vorm open te blijven. Inmiddels is het bestuur weer een paar keer bij elkaar geweest en zijn de kasgroep, de klussengroep en de maaiers al een tijdje volop aan de slag. HULDE AAN AL ONZE VRIJWILLiGERS De combinatie Corona, mooi weer en enkele prachtige krantenartikelen hebben er voor gezorgd dat bijna alle tuinen zijn verhuurd. Het is te zien dat er veel tijd beschikbaar is voor goed tuinonderhoud. Daardoor hebben de laatste tuincontroles nauwelijks klachten opgeleverd. Om aan te denken - maximum 30km op het complex maar bij drukte en met veel kinderen is 20 eigenlijk al te snel. - auto’s zo parkeren dat de weg helemaal vrij blijft. - graag niet in de bermen rijden of parkeren. Vooral niet bij nat weer Schilders gezocht In de loop van de zomer hopen we de grote blokhut opnieuw te schilderen. Voor die klus kunnen we nog enkele schilders gebruiken. En verder… Zijn we van plan het oude toiletgebouw te vervangen door een sanitaire unit die hygiënischer is en gemakkelijker kan worden schoon gehouden. Vooruitlopend daarop wordt de huidige heren wc afgekoppeld ivm lekkage. De dames wc is dan voor iedereen te gebruiken. Jan van Houten Gebruik kachel en open vuur op de tuin Het gebruik van een houtkachel op de Zandige Wijk is aan voorwaarden verbonden. Uiteraard mag alleen schoon en droog hout worden gebruikt. Omdat er regelmatig klachten komen over rook overlast. Degene die klachten heeft, moet dit kenbaar maken aan de tuinier met de kachel en dit doorgeven aan het bestuur. Bij herhaling kan dan een verbod worden opgelegd om de kachel te gebruiken. In het Huishoudelijk Reglement is bij art. 37 lid e het volgende over open vuur opgenomen. Het is niet toegestaan om afval op de tuin te verbranden. Vuurkorven, -tonnen en andere vormen van open vuur op de tuin zijn verboden, met uitzondering van barbecue. Voor dit laatste geldt, dat anderen hiervan geen last van ondervinden. Het blokhutwinkelpersoneel bedankt iedereen Coronatijd. (als ik dit schrijf is er in China weer een opleving van het virus) Ik vind het geweldig hoe alle leden omgaan met de regels die we hanteren. De 1.5 meter, niet meer dan 1 persoon in de winkel etc. Zonder die regels hadden we dicht moeten blijven en zonder het blijven volgen van de regels zullen we wellicht dicht moeten gaan. Sommige vrijwilligers/collega’s moeten thuisblijven, sterkte! maar we houden vol. Bedankt!! Dico van Toor *** Gebruik van de WC Bij de blokhutwinkel is een dames- en heren wc. Deze zijn vrij toegankelijk. Wel wordt verzocht om deze ruimten netjes achter te laten en GEEN vochtige doekjes door te spoelen. We krijgen regelmatig te maken met verstoppingen. Als oorzaak wordt het gebruik van vochtige doekjes genoemd. Het is ook voor de vrijwillgers die de wc’s schoonhouden fijn als het een beetje netjes blijft (red.) Blokhutwinkel: Zolang de crisis er is wordt er slechts 1 persoon tegelijk in de winkel toegelaten, en 2 personen als ze tot het zelfde huishouden behoren. dico.van.toor@gmail.com *** Koffieochtenden: Gaan dit jaar niet door in verband met de Coronacrisis. *** Openingstijden hek op de Zandige Wijk. Het hek vooraan op het complex Zandige Wijk sluit ‘s avonds automatisch. De sluitingstijd verandert in de loop van het jaar enkele keren. Dit heeft te maken met het eerder of later donker worden. Op het publicatie bord staat de actuele tijd duidelijk aangegeven. Het komt voor dat men toch te laat is en het noodnummer moet bellen om het hek te laten openen. Daarvoor moet dan een vrijwilliger apart langs komen. We hebben er begrip voor dat dit een keer kan gebeuren. We hebben er geen begrip voor dat dit dezelfde mensen vaker overkomt. Bij een 2e keer worden daarom kosten in rekening gebracht van €10. Dit bedrag verdubbelt bij een 3e keer.

Overige mededelingen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Het is mogelijk dat de aanhangwagen van onze vereniging gebruikt kan worden door leden van De Wrottersploech. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Zowel vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) INVASIEVE EXOTEN Het groeizame weer is er weer, dus tijd om ons te bekommeren om de groei van de invasieve exoten Reuzenbereklauw en de Japanse Duizendknoop op complex De Zandige Wijk. Verhuur informatiec Het tarief voor gebruik is € 10.= per dag Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. UITERAARD SCHOON!! De genoemde planten zijn grote woekeraars, als er niets aan gedaan wordt, breiden ze zich enorm uit ten koste van veel andere, inheemse planten. Ook kunnen er brandwonden op de huid ontstaan als u ze aanraakt, vooral bij kinderen kan dat erg vervelend zijn. Deze planten zijn bijna niet weg te krijgen, alleen vaak en over een langere periode weghalen d.m.v. bijv. schoffelen kan resultaat opleveren. De planten staan vooral in de boomsingels, met name de Reuzenbereklauw en dan het meest in de boomwal aan de noordkant. Maar ook op het schouwpad naast de watergang aan de oostkant staan er veel. trum (alleen v or leden) Om te voorkomen dat de grond buiten de tuinen overwoekert raakt met deze planten, gaan we binnenkort weer aan de gang met het bij de grond om af schoffelen ervan. Dat gaan we, net als vorig jaar, regelmatig doen op dinsdagochtend, de “Wrottersklusochtend”. Maar we vragen ook iets van u. Het zou erg fijn zijn als u de groei van een van deze soorten op uw tuin bij mij meldt. Wilt u de groei van deze planten zoveel mogelijk tegengaan op uw tuin? In dit geval geldt dat óók voor de windsingels aan de noord- en zuidkant van het complex en de schouwpaden langs de sloot/wijk die door het midden van het complex loopt, dus het stuk grond tussen de grenspaaltjes van een perceel en de sloot. Tj. Van Dijk Telefoon 0512-546458 Dwarswijk 356 9202CA Drachten Als u dit doet scheelt dat de klussengroep weer tijd die we dan aan andere zaken kunnen wijden. Alvast bedankt voor uw medewerking. N.B. Voor beide planten geldt dat ze in de groene container gedaan kunnen worden. De resten van m.n. de Japanse Duizendknoop moeten 3 dagen verhit worden boven de 55 C en Orgaworld, dat de verwerking in onze gemeente doet, is hiervoor gecertificeerd. Niet in uw eigen compostbak doen dus! Klaas Ferbeek k.ferbeek@upcmail.nl Verhuur is vanwege de coronacrisis tijdelijk stopgezet tot 1 september in afwachting van nadere berichten van de regering). Momenteel hebben Iepenwacht Fryslân en Wetterskip Fryslân een plan in de maak voor een provinciebrede aanpak van de invasieve exoten. Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Japanse duizendknoop Reuzenbereklauw Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart W. Gunther voor 't Soethoudt Redactie: Jan van Houten Het Informatiecentrum op het tuincomplex “De Zandige Wijk” is voor leden van De Wrottersploech beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? (tel. 0512-545661) (tel. 0512-522034) e-mail: j.vanhouten@chello.nl Joop de Vries e-mail: joopdv@gmail.com Dico van Toor e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: Volkstuin de Wrottersploech

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication