2

Overige mededelingen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Invasieve Exoten 2021 Vorig jaar hebben we veel werk gehad van Reuzenberenklauw op de Zandige Wijk. Maar we zijn er nog niet van af. Een nieuwe aanpak door de gemeente Leeuwarden is als volgt: uitgaande van het feit dat deze planten elk jaar weer nieuw zaad produceren is het dus voldoende om te zorgen dat ze geen nieuw zaad geven. Daarvoor haal je tegen de tijd dat het zaad zich zet de bloemstengel uit de plant. De bestaande plant heeft dan zijn taak om zich voort te planten verricht en gaat dood. Omdat zaad 7 jaar kiemkrachtig blijft zul je dat 7 jaar moeten volhouden en daarna kunnen er geen zaden meer ontkiemen. Dus gaan wij dit jaar ook deze manier van werken toepassen. Wilt u voorkomen dat u last van deze planten zult krijgen, (aanraking met de bladeren kan een behoorlijk heftige, brandwond-achtige uitwerking hebben), dan zult u de planten in de windsingel en/of op uw tuin zelf moeten schoffelen/de bloemstengel verwijderen. Het snoeiafval kunt u gerust in de groene container gooien. De Japanse Duizendknoop: in overleg met tuinders van betreffende percelen gaan we hier in het najaar mee aan de gang: schoffelen. Het maaisel kunnen we kwijt op het ecostation. Wilt u reageren dan kunt u uw reactie per mail sturen naar k.ferbeek@upcmail.nl Uitgebreidere informatie in de nieuwsbrief vorig jaar juni en het decembernummer van het Wrottersnieuws. Klaas Ferbeek Actie gratis Conference perenboompjes Begin van dit jaar kon men op verschillende plaatsen gratis perenboompjes krijgen. Ook bij de Wrottersploech waren deze te verkrijgen. Maar liefst 1500 perenboompjes werden met een grote vrachtwagen op de Zandige Wijk gebracht. De leden kregen via een bestelling hun boompjes op de tuin. In Actief stond op de voorpagina de actie van gratis perenboompjes bij de Wrottersploech. Ook belangstellenden kwamen in grote getale naar de Zandige Wijk. Binnen een uur waren alle boompjes weg. Helaas hebben een aantal boompjes het door de langdurige opslag tijdens de Corona het niet gered. En nu maar hopen dat de komende jaren de gezonde boompjes ook peren zullen geven. Joop de Vries. Jubileum. Volgend jaar bestaat onze vereniging 65 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn op zoek naar materiaal van de afgelopen 65 jaar. Deze kunt u in bruikleen afstaan bij secretaris Joop de Vries aan de Middelwyk 172A. Ook is het mogelijk om een stukje te schrijven of foto’s in te leveren. We zijn van plan om via interviews het verleden met het heden te vergelijken. Jeugd plaagt paarden. Op het complex De Zandige Wijk lopen op enkele weilanden pony's en paarden. Het komt regelmatig voor dat er klachten komen over jeugd die de paarden ophitsen. Dat is gevaarlijk en mag niet meer voorkomen. Een verzoek hierbij aan de ouders van deze kinderen om hen te waarschuwen en te stoppen met dit gedrag. Het bestuur Het is mogelijk dat de aanhangwagen van onze vereniging gebruikt kan worden door leden van De Wrottersploech. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Zowel vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Het tarief voor gebruik is € 10.= per dag Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. UITERAARD SCHOON!! Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Het Informatiecentrum op het tuincomplex “De Zandige Wijk” is voor leden van De Wrottersploech beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? Inlichtingen en reservering bij Joke Gruppen telf. 06-11977304 (ná 13.00 uur) mail: joke.gruppen@gmail.com Verhuur is vanwege de coronacrisis tijdelijk nog niet mogelijk tot en met augustus 2021 Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart R.Vermeer voor 't Soethoudt (tel. 0512-545661) (tel. 06-44789369) Redactie: Jan van Houten e-mail: wrotter.janvanhouten@kpnmail.nl Joop de Vries e-mail: joopdv@gmail.com Dico van Toor e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: Volkstuin de Wrottersploech

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication