0

Nieuwsbrief Wrottersploech september 2019 no.2 Diefstal op de Zandige Wijk. Het is volop oogsttijd. Jammer genoeg betekent dit ook dat het bestuur meldingen krijgt van diefstal van groente en fruit op de Zandige Wijk. Het bestuur kan hier weinig tegen doen. Het bestuur adviseert alert te zijn op opvallende zaken, elkaar te waarschuwen als er iets verdachts wordt waargenomen en elkaar te informeren over vakantie etc. Mocht u voor de vakantie een "oppasser" voor uw tuin hebben, dan is het een goede zaak uw buren daarover te informeren. Dit om te voorkomen dat er onjuiste conclusies worden getrokken. Ook is en blijft het verstandig duurdere spullen, zoals elektrisch gereedschap en aggregaten, niet op de tuin te laten. Camerabeelden Zandige Wijk. Op de Zandige Wijk zijn door de Wrottersploech bij de ingang camera's geplaatst. De directe aanleiding daarvoor was een ernstige inbraakgolf enige jaren geleden. De beelden zijn van en voor de vereniging. Bij onregelmatigheden op het complex worden de beelden geraadpleegd. Als de politie bij het tegengaan van onregelmatigheden is betrokken, dan kunnen de beelden op verzoek ook aan de politie beschikbaar worden gesteld. Op het fietshek bij de ingang is aangegeven dat er camerabewaking is. Voor leden die problemen hebben met deze camera-opnames kunnen we geen uitzondering maken. Dit is technisch niet mogelijk. Rijden op het Noorderend naar de Folgeralaan. Het rijden met een auto over het Noorderend van en naar de Folgeralaan is niet toegestaan met een uitzondering voor de aanwonenden. Hiertoe rekenden wij ook de leden met een tuin op Zandige Wijk. Het komt nog regelmatig voor dat leden vanaf het complex de Zandige Wijk op weg naar de Folgeralaan of vanaf de Folgeralaan op weg naar de tuin op de Zandige Wijk een bekeuring krijgen van ruim €100. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig terug te draaien. Het bestuur adviseert daarom de leden niet meer gebruik te maken van deze route. Doet u dit wel dan moet op z'n minst uw lidmaatschapskaart bij u hebben. Hopelijk kunt u daarmee de dienstdoende agent(e) overtuigen geen bekeuring uit te schrijven. Evenementen: 25-10-2019 Halloween feest 16-12-2019 Kerstworkshop Belangrijke mededelingen: Blokhutwinkel: Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers die willen assisteren bij het runnen van de blokhutwinkel. Het is écht niet fulltime, het kost je ongeveer 2 tot 3 uurtjes per week. Kun je één dagdeel helpen gedurende een paar maanden, dan zijn wij ook geholpen. Meld je aan in de blokhut of mail dico.van.toor@gmail.com *** Koffieochtenden: Het bestuur organiseert koffieochtenden waarop tuinders informatie kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen aan het bestuur. De eerstvolgende koffieochtenden zijn op: zaterdag 21 september en zaterdag 19 oktober. De ochtenden worden gehouden in het Informatiecentrum op de Zandige Wijk en duren van 10.00 tot 12.00 uur *** Bestrijding Reuze Berenklauw. De Reuze Berenklauw is een zogenaamde invasieve excoot die volgens een Europese richtlijn moet worden bestreden. Dit om te voorkomen dat deze schadelijke plant zich op een ongewenste manier verspreid. De effectiefste bestrijding is de gehele plant verwijderen, dus inclusief de wortel. Een aantal jaren bloemen en bloemknoppen consequent verwijderen geeft ook een goed resultaat. Er moet geen zaad worden gevormd. Als u deze plant weet te staan dan kunt u dit doorgeven aan het bestuur/klussengroep. Voor planten in uw eigen tuin bent u zelf verantwoordelijk. De bestrijding is het effectiefst als de planten ongeveer 40 cm hoog zijn. NB: Denkt u dit jaar ook weer aan het hekkelen van de sloten achter de tuin??? Pompoen wedstrijd. In mei jl. hebben een aantal huurders met kinderen zaadjes van de halloween pompoen gekregen om deze te planten in de tuin op de ZW. Een jury zal op 21 september vanaf 9.00 tot 10.00 uur langs komen om de grootste pompoenen te bekijken. In de blokhutwinkel is een lijst met deelnemers. U moet dan wel op genoemde datum tussen 9.00 en 10.00 uur aanwezig zijn op uw tuin! De uitslag wordt via het mededelingenbord bekend gemaakt. De prijzen kunnen in de blokhutwinkel tijdens de openingstijden worden afgehaald. *** Openingstijden hek op de Zandige Wijk. De dagen worden weer snel korter. Dit betekent ook dat de sluitingstijden van het hek op de Zandige Wijk de komende tijd weer worden aangepast. Dit gebeurt meestal op de eerste dag van een nieuwe maand. De actuele tijden staan altijd op het publicatiebord. Voorkom dat onze vrijwilligers u 's avonds op een voor hen ongelegen moment moeten "bevrijden".

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2019 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 – 10125261 PERIODE Overige mededelingen Maandag Woensdag Zaterdag Zaterdag 26 AUGUSTUS TOT EN MET 21 SEPTEMBER 2019 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.00 PERIODE 23 SEPTEMBER TOT EN MET 26 OKTOBER 2019 Woensdag 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 PERIODE 28 OKTOBER TOT EN MET 16 NOVEMBER 2019 Zaterdag 9.00 – 11.00 Herstel windsingels op de Zandige Wijk. Onze vereniging heeft zich aangemeld voor het landschapsherstel project van de provincie. In het kader van dit project is het mogelijk singels en houtwallen te herstellen. De windsingels op de Zandige Wijk komen ook voor deelname aan dit project, vooral bedoeld voor beplanting op boerenbedrijven, in aanmerking. Hiermee kunnen we de beplanting op kosten van de provincie daar waar nodig en mogelijk herstellen. Met de projectleider is afgesproken dat de Wrottersploech inventariseert waar herstel kan plaatsvinden. Ons bestuurlid Martin Adema voert deze inventarisatie uit. De betreffende plaatsen worden pas aangemeld na overleg met de aangrenzende tuinders. De projectleider heeft namelijk aangegeven dat herstelwerkzaamheden alleen worden uitgevoerd in goed overleg met deze tuinders. In de eerste jaren na de aanplant is enig onderhoud zoals water geven in droge perioden en verwijdering van onkruid gewenst. Dit kan goed worden gedaan door de tuinders. Kippen op de tuin. De algemene regel voor onze tuinen is dat er geen dieren mogen worden gehouden. Hierop is een uitzondering mogelijk voor het houden van maximaal 5 kippen (inclusief haan). Daarbij gelden de volgende voorwaarden: • • Voor de kippen moet een goede huisvesting aanwezig zijn. • De kippen mogen niet op tuinen van medetuinders kunnen komen. • De buren mogen geen overlast van de kippen ondervinden. Kippen op de tuin waarvan het bestuur niet op de hoogte is, zijn dus clandestien. Het bestuur roept de eigenaren van deze kippen op dit alsnog te melden. Het bestuur informeert de dierenpolitie als de huisvesting van de kippen na een waarschuwing van het bestuur niet op orde wordt gebracht. Permacultuur? Bij de Wrottersploech houden we elk jaar in maart een cursus snoeien. Die wordt gegeven door Eliza Janse uit Hardegarijp. Eliza is docent groen en is samen met zijn vrouw de dorpstuin in Hardegarijp begonnen. (https://www.dorpstuinhurdegaryp.nl ) Daar tuiniert men volgens de principes van permacultuur. Hij bood maart j.l. aan om hierover iets te doen (workshop?) bij onze tuinvereniging. Zelf ben ik vorig jaar begonnen op mijn tuin te werken met de handleiding Natuurlijke Moestuin van Frank Anrijs, een Belgische tuinder. (http://natuurlijkemoestuin.be). Dit boek vond ik toevallig, maar wat is toevallig, in de bieb. Zijn manier van tuinieren is gebaseerd op permacultuur, waar hij wat veranderingen c.q. verbeteringen(?) heeft aangebracht. Dit brengt mij bij het volgende: ik ben er benieuwd naar of er meer mensen bij de Wrottersploeg tuinieren die óf al op een of andere manier, in meer of mindere mate, permacultuur in hun tuinen toepassen, óf dat nog niet doen maar wel geïnteresseerd zijn in deze vorm van tuinieren, en of we samen verenigingsbreed daar meer inhoud aan kunnen geven, door middel van workshops of iets dergelijks. Een en ander dan onder begeleiding van dhr. Janse. Daarom: als u hier geïnteresseerd in bent, laat mij dat dan weten via mail: k.ferbeek@upcmail.nl In het decembernummer van het Wrottersnieuws kom ik hier op terug. Klaas Ferbeek Halloween feest 2019. Ook dit jaar organiseert de Wrottersploech weer Halloween voor de kinderen van 6 tot 12 jaar van de leden op de laatste vrijdag in de herfstvakantie. Dat is vrijdag 25 oktober. Op dit Halloween feest maken de kinderen een lampion van een pompoen. De pompoen wordt beschikbaar gesteld door de Wrottersploech. De kinderen moeten zelf een grote lepel en een waxinelichtje meenemen. Aan de activiteit zijn verder geen kosten verbonden. De deelnemers mogen in Halloween kleding komen en een vriendje of vriendinnetje meenemen. Opgeven voor 23 oktober door te bellen of een berichtje te sturen naar 0651686913 of via de mail, derk40@outlook.com. Wacht niet te lang want vol is vol. Kerstworkshop. Het is de bedoeling ook dit jaar weer een kerstworkshop te organiseren en wel op 16 december. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd. Opgeven bij Derk Hooiveld mail: derk40@outlook.com. Er moet vooraf een ontheffing bij het bestuur/bouwcommissie worden aangevraagd. Dus niet eerst kippen gaan houden en dan toestemming vragen zoals helaas nog steeds gebeurd. Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? Tj. Van Dijk Telefoon 0512-546458 Dwarswijk 356 9202CA Drachten Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart W. Gunther voor 't Soethoudt Redactie: Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor (tel. 0512-545661) (tel. 0512-522034) e-mail: jitgerb@gmail.com e-mail: joopdv@gmail.com e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: volkstuin de wrottersploech

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication