1

Nieuwsbrief Wrottersploech september 2019 no.2 Diefstal op de Zandige Wijk. Het is volop oogsttijd. Jammer genoeg betekent dit ook dat het bestuur meldingen krijgt van diefstal van groente en fruit op de Zandige Wijk. Het bestuur kan hier weinig tegen doen. Het bestuur adviseert alert te zijn op opvallende zaken, elkaar te waarschuwen als er iets verdachts wordt waargenomen en elkaar te informeren over vakantie etc. Mocht u voor de vakantie een "oppasser" voor uw tuin hebben, dan is het een goede zaak uw buren daarover te informeren. Dit om te voorkomen dat er onjuiste conclusies worden getrokken. Ook is en blijft het verstandig duurdere spullen, zoals elektrisch gereedschap en aggregaten, niet op de tuin te laten. Camerabeelden Zandige Wijk. Op de Zandige Wijk zijn door de Wrottersploech bij de ingang camera's geplaatst. De directe aanleiding daarvoor was een ernstige inbraakgolf enige jaren geleden. De beelden zijn van en voor de vereniging. Bij onregelmatigheden op het complex worden de beelden geraadpleegd. Als de politie bij het tegengaan van onregelmatigheden is betrokken, dan kunnen de beelden op verzoek ook aan de politie beschikbaar worden gesteld. Op het fietshek bij de ingang is aangegeven dat er camerabewaking is. Voor leden die problemen hebben met deze camera-opnames kunnen we geen uitzondering maken. Dit is technisch niet mogelijk. Rijden op het Noorderend naar de Folgeralaan. Het rijden met een auto over het Noorderend van en naar de Folgeralaan is niet toegestaan met een uitzondering voor de aanwonenden. Hiertoe rekenden wij ook de leden met een tuin op Zandige Wijk. Het komt nog regelmatig voor dat leden vanaf het complex de Zandige Wijk op weg naar de Folgeralaan of vanaf de Folgeralaan op weg naar de tuin op de Zandige Wijk een bekeuring krijgen van ruim €100. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig terug te draaien. Het bestuur adviseert daarom de leden niet meer gebruik te maken van deze route. Doet u dit wel dan moet op z'n minst uw lidmaatschapskaart bij u hebben. Hopelijk kunt u daarmee de dienstdoende agent(e) overtuigen geen bekeuring uit te schrijven. Evenementen: 25-10-2019 Halloween feest 16-12-2019 Kerstworkshop Belangrijke mededelingen: Blokhutwinkel: Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers die willen assisteren bij het runnen van de blokhutwinkel. Het is écht niet fulltime, het kost je ongeveer 2 tot 3 uurtjes per week. Kun je één dagdeel helpen gedurende een paar maanden, dan zijn wij ook geholpen. Meld je aan in de blokhut of mail dico.van.toor@gmail.com *** Koffieochtenden: Het bestuur organiseert koffieochtenden waarop tuinders informatie kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen aan het bestuur. De eerstvolgende koffieochtenden zijn op: zaterdag 21 september en zaterdag 19 oktober. De ochtenden worden gehouden in het Informatiecentrum op de Zandige Wijk en duren van 10.00 tot 12.00 uur *** Bestrijding Reuze Berenklauw. De Reuze Berenklauw is een zogenaamde invasieve excoot die volgens een Europese richtlijn moet worden bestreden. Dit om te voorkomen dat deze schadelijke plant zich op een ongewenste manier verspreid. De effectiefste bestrijding is de gehele plant verwijderen, dus inclusief de wortel. Een aantal jaren bloemen en bloemknoppen consequent verwijderen geeft ook een goed resultaat. Er moet geen zaad worden gevormd. Als u deze plant weet te staan dan kunt u dit doorgeven aan het bestuur/klussengroep. Voor planten in uw eigen tuin bent u zelf verantwoordelijk. De bestrijding is het effectiefst als de planten ongeveer 40 cm hoog zijn. NB: Denkt u dit jaar ook weer aan het hekkelen van de sloten achter de tuin??? Pompoen wedstrijd. In mei jl. hebben een aantal huurders met kinderen zaadjes van de halloween pompoen gekregen om deze te planten in de tuin op de ZW. Een jury zal op 21 september vanaf 9.00 tot 10.00 uur langs komen om de grootste pompoenen te bekijken. In de blokhutwinkel is een lijst met deelnemers. U moet dan wel op genoemde datum tussen 9.00 en 10.00 uur aanwezig zijn op uw tuin! De uitslag wordt via het mededelingenbord bekend gemaakt. De prijzen kunnen in de blokhutwinkel tijdens de openingstijden worden afgehaald. *** Openingstijden hek op de Zandige Wijk. De dagen worden weer snel korter. Dit betekent ook dat de sluitingstijden van het hek op de Zandige Wijk de komende tijd weer worden aangepast. Dit gebeurt meestal op de eerste dag van een nieuwe maand. De actuele tijden staan altijd op het publicatiebord. Voorkom dat onze vrijwilligers u 's avonds op een voor hen ongelegen moment moeten "bevrijden".

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication