2

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2019 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 – 10125261 PERIODE Overige mededelingen Maandag Woensdag Zaterdag Zaterdag 26 AUGUSTUS TOT EN MET 21 SEPTEMBER 2019 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.00 PERIODE 23 SEPTEMBER TOT EN MET 26 OKTOBER 2019 Woensdag 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 PERIODE 28 OKTOBER TOT EN MET 16 NOVEMBER 2019 Zaterdag 9.00 – 11.00 Herstel windsingels op de Zandige Wijk. Onze vereniging heeft zich aangemeld voor het landschapsherstel project van de provincie. In het kader van dit project is het mogelijk singels en houtwallen te herstellen. De windsingels op de Zandige Wijk komen ook voor deelname aan dit project, vooral bedoeld voor beplanting op boerenbedrijven, in aanmerking. Hiermee kunnen we de beplanting op kosten van de provincie daar waar nodig en mogelijk herstellen. Met de projectleider is afgesproken dat de Wrottersploech inventariseert waar herstel kan plaatsvinden. Ons bestuurlid Martin Adema voert deze inventarisatie uit. De betreffende plaatsen worden pas aangemeld na overleg met de aangrenzende tuinders. De projectleider heeft namelijk aangegeven dat herstelwerkzaamheden alleen worden uitgevoerd in goed overleg met deze tuinders. In de eerste jaren na de aanplant is enig onderhoud zoals water geven in droge perioden en verwijdering van onkruid gewenst. Dit kan goed worden gedaan door de tuinders. Kippen op de tuin. De algemene regel voor onze tuinen is dat er geen dieren mogen worden gehouden. Hierop is een uitzondering mogelijk voor het houden van maximaal 5 kippen (inclusief haan). Daarbij gelden de volgende voorwaarden: • • Voor de kippen moet een goede huisvesting aanwezig zijn. • De kippen mogen niet op tuinen van medetuinders kunnen komen. • De buren mogen geen overlast van de kippen ondervinden. Kippen op de tuin waarvan het bestuur niet op de hoogte is, zijn dus clandestien. Het bestuur roept de eigenaren van deze kippen op dit alsnog te melden. Het bestuur informeert de dierenpolitie als de huisvesting van de kippen na een waarschuwing van het bestuur niet op orde wordt gebracht. Permacultuur? Bij de Wrottersploech houden we elk jaar in maart een cursus snoeien. Die wordt gegeven door Eliza Janse uit Hardegarijp. Eliza is docent groen en is samen met zijn vrouw de dorpstuin in Hardegarijp begonnen. (https://www.dorpstuinhurdegaryp.nl ) Daar tuiniert men volgens de principes van permacultuur. Hij bood maart j.l. aan om hierover iets te doen (workshop?) bij onze tuinvereniging. Zelf ben ik vorig jaar begonnen op mijn tuin te werken met de handleiding Natuurlijke Moestuin van Frank Anrijs, een Belgische tuinder. (http://natuurlijkemoestuin.be). Dit boek vond ik toevallig, maar wat is toevallig, in de bieb. Zijn manier van tuinieren is gebaseerd op permacultuur, waar hij wat veranderingen c.q. verbeteringen(?) heeft aangebracht. Dit brengt mij bij het volgende: ik ben er benieuwd naar of er meer mensen bij de Wrottersploeg tuinieren die óf al op een of andere manier, in meer of mindere mate, permacultuur in hun tuinen toepassen, óf dat nog niet doen maar wel geïnteresseerd zijn in deze vorm van tuinieren, en of we samen verenigingsbreed daar meer inhoud aan kunnen geven, door middel van workshops of iets dergelijks. Een en ander dan onder begeleiding van dhr. Janse. Daarom: als u hier geïnteresseerd in bent, laat mij dat dan weten via mail: k.ferbeek@upcmail.nl In het decembernummer van het Wrottersnieuws kom ik hier op terug. Klaas Ferbeek Halloween feest 2019. Ook dit jaar organiseert de Wrottersploech weer Halloween voor de kinderen van 6 tot 12 jaar van de leden op de laatste vrijdag in de herfstvakantie. Dat is vrijdag 25 oktober. Op dit Halloween feest maken de kinderen een lampion van een pompoen. De pompoen wordt beschikbaar gesteld door de Wrottersploech. De kinderen moeten zelf een grote lepel en een waxinelichtje meenemen. Aan de activiteit zijn verder geen kosten verbonden. De deelnemers mogen in Halloween kleding komen en een vriendje of vriendinnetje meenemen. Opgeven voor 23 oktober door te bellen of een berichtje te sturen naar 0651686913 of via de mail, derk40@outlook.com. Wacht niet te lang want vol is vol. Kerstworkshop. Het is de bedoeling ook dit jaar weer een kerstworkshop te organiseren en wel op 16 december. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd. Opgeven bij Derk Hooiveld mail: derk40@outlook.com. Er moet vooraf een ontheffing bij het bestuur/bouwcommissie worden aangevraagd. Dus niet eerst kippen gaan houden en dan toestemming vragen zoals helaas nog steeds gebeurd. Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? Tj. Van Dijk Telefoon 0512-546458 Dwarswijk 356 9202CA Drachten Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart W. Gunther voor 't Soethoudt Redactie: Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor (tel. 0512-545661) (tel. 0512-522034) e-mail: jitgerb@gmail.com e-mail: joopdv@gmail.com e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: volkstuin de wrottersploech

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication