0

Nieuwsbrief Wrottersploech september 2020 no.4 Van de voorzitter Van de redactie Door de corona perikelen kwam de vorige nieuwsbrief twee maanden later uit dan gebruikelijk. Daardoor komt dit exemplaar nu vrij kort op de vorige omdat we weer nieuws en mededelingen hebben die we belangrijk vinden Van de voorzitter De tijd om sloten en wijken te hekkelen breekt weer aan. Volgens onze afspraken in het huishoudelijk reglement is iedereen verantwoordelijk voor het schoonhouden van het water dat aan zijn of haar tuin grenst. Voor de wijken aan de buitenkant van het complex Zandige Wijk hebben we afspraken met boeren en aanwonenden. Voor de middensloten op het terrein verderop in dit Wrottersnieuws een apart stukje. Graag jullie aandacht. Het bestuur heeft gesproken over de algemene ledenvergadering in corona tijd. Op dit moment gaan we er vanuit dat de ledenvergadering in januari niet door kan gaan. In elk geval niet op de gebruikelijke manier. We kijken naar alternatieven zoals een korte zakelijke bijeenkomst in een grote ruimte of verschuiven in de tijd. Ook kunnen de ontwikkelingen ons noodzaken helemaal van een fysieke bijeenkomst af te zien. In de bestuursvergadering van oktober nemen we een definitief besluit. Jan van Houten Hekkelen (met name middensloot) Hierboven heeft de voorzitter in algemene zin al iets over het hekkelen gezegd. We vragen jullie aandacht speciaal voor de middensloten van de Zandige Wijk. Oorspronkelijk liepen er paden langs deze middelste sloten. In de loop van de jaren hebben tuinders delen van deze paden bij de tuinen gevoegd. En op sommige plekken is er zelfs bebouwing op gekomen. Deze paden waren onder meer bedoeld voor het onderhoud van de wijken en met name voor het hekkelen. Volgens ons reglement is iedereen sowieso al verplicht om zijn of haar eigen deel van de sloot of wijk schoon te houden. Omdat de paden niet meer zijn te gebruiken kunnen we als bestuur ook niet iets gezamenlijks organiseren. Zelfs een mini-kraan kan er niet meer langs. Kortgeleden zijn in opdracht van het Wetterskip de meeste stuwen vervangen en is de waterhuishouding opnieuw ingeregeld. Omdat op meerdere plekken van de midden sloten niet of nauwelijks onderhoud is gepleegd en niet of slecht is gehekkeld, begint dit problemen op te leveren. Daarom een dringende oproep hier dit jaar extra aandacht aan te besteden. Vóór 15 oktober moeten de sloten en wijken gehekkeld zijn en zoveel mogelijk vrijgemaakt van slib. Hekkels en ander gereedschap kunt u gratis lenen van de vereniging. Dit gaat via de winkel. De openingstijden vindt u naast de deur en op het publicatiebord. Ook schijnt er een mede tuinder te zijn die dit hekkelen tegen een vergoeding wil doen. Als dit rond is komt er van hem een mededeling op het publicatiebord. Het bestuur heeft hier verder geen bemoeienis mee. Als u nog vragen hebt of overleg wilt plegen kunt u voor de Noordkant (Folgeralaan kant) terecht bij Anne Wijnstra of Joop de Vries. Voor de Zuidkant(vliegveld kant) bij Kor van der Vegt of Klaas Ferbeek. Hun telefoon nummers zijn te vinden op onze website of in het Wrottersnieuws van afgelopen december. Het bestuur. Evenementen: Voor Halloween zal een alternatieve uitvoering komen. Belangrijke mededelingen: Blokhutwinkel: Zolang de Corona er is wordt nog steeds 1 persoon tegelijk in de winkel toegelaten, en 2 personen als ze tot het zelfde huishouden behoren. Ach, we raken er al aan gewend. dico.van.toor@gmail.com *** Gebruik van de WC Bij de blokhutwinkel is nu een gezamenlijke dames- en heren wc. Deze is vrij toegankelijk. Het volgende geldt nog steeds: GEEN vochtige doekjes doorspoelen. Het is ook voor de vrijwillgers die de wc’s schoonhouden fijn als het een beetje netjes blijft (red.) *** Vrijwillligers aan het werk: Onderhoud blokhut De geboorte van het insectenkasteel Het hek is vóór de dam.

Overige mededelingen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Tuincontroles in oktober. Een paar keer per jaar worden er door enkele bestuursleden tuincontroles gehouden. Er wordt dan gelet op het onderhoud van de tuin en evt. wijzigingen zoals een nieuw hok of kippenhok op de tuin. Achterop de tuin is de windsingel. Dit gedeelte hoort niet bij de tuin en mag daarom niet bij de tuin getrokken worden. Wel wordt gevraagd om te snoeien en alles netjes te houden. Binnenkort wordt er gestart met de controles. Mochten er opmerkingen komen over het onderhoud, dan is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is. In goed overleg komt er zeker een oplossing. Tijdens de tuin controles zal vooral het hekkelen bij de middensloten worden meegenomen. Als er na 15 oktober niet gehekkeld is, komt er een brief van het bestuur met de dwingende boodschap om te hekkelen Nieuwe maaimachine op ’t Soethoudt. Omdat de oude maaimachine veel gebreken vertoonde, is er onlangs een nieuwe maaimachine aangeschaft. Herstel van de oude maaimachine brengt veel kosten met zich mee, waardoor besloten is tot een nieuwe. Er is wel een overschrijding van het afgesproken bedrag, maar gezien de hoge onkosten is er door het bestuur besloten voor aanschaf van een nieuwe machine. Foto: Testen nieuwe maaimachine ‘t Soethoudt Het is mogelijk dat de aanhangwagen van onze vereniging gebruikt kan worden door leden van De Wrottersploech. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Zowel vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Het tarief voor gebruik is € 10.= per dag Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. UITERAARD SCHOON!! Diefstal. Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Het Informatiecentrum op het tuincomplex “De Zandige Wijk” is voor leden van De Wrottersploech beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? Tj. Van Dijk Telefoon 0512-546458 Dwarswijk 356 9202CA Drachten Verhuur is vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd stopgezet. Het stelen van andermans eigendom is eigenlijk van alle tijden. In de archieven van “De Wrottersploech” wordt meerdere keren aandacht besteed aan diefstal. Het bestuur doet er alles aan om zo weinig mogelijk het dievengilde zijn werk te laten doen. Mocht er toch diefstal zijn, dan kan dit worden doorgegeven aan het bestuur. Er zal door betrokkene altijd aangifte moeten worden gedaan bij de politie. In een uitgave van het Wrottersnieuws in 2018 werd geschreven dat het belangrijk is dat je jouw buren kent op de tuin. Ook in het geval van diefstal is dat waardevol. Zie je iets wat niet in de haak is op de tuin van je buurman meldt dat dan direct aan hem/haar of geef het door aan het bestuur. Halloween Het altijd succesvolle halloween feest van de Wrottersploech wordt dit jaar op een andere manier georganiseerd dan gebruikelijk. Onze enthousiaste vrijwilligers hebben een volledig corona-proof alternatief bedacht. Op 30 en 31 oktober vindt dit plaats. Binnenkort kunt u er alles over lezen op het publicatiebord, via flyers en op de website van de Wrottersploech. Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart W. Gunther voor 't Soethoudt Redactie: Jan van Houten (tel. 0512-545661) (tel. 0512-522034) e-mail: j.vanhouten@chello.nl Joop de Vries e-mail: joopdv@gmail.com Dico van Toor e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: Volkstuin de Wrottersploech

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication