0

Nieuwsbrief Wrottersploech oktober 2021 no.6 Van de voorzitter: Start snoeiseizoen Binnenkort start onze klusgroep weer met het snoeien van struiken en bomen. Dit zal ook in de windsingel achter of naast uw tuin het geval kunnen zijn. Daarbij wordt hier en daar ook over tuinen van leden gelopen. Uiteraard met de nodige voorzichtigheid. Graag uw begrip. Bermen – proefproject Onze maaiers hebben veel last van kapot gereden bermen. Vooral bij nat weer is dit een steeds terugkerend probleem. Met name bij de parkeerstroken als auto’s niet genoeg aan de kant parkeren. Op de tegenoverliggende zijde wordt dan door het gras gereden. Binnenkort willen we als proef bij een aantal parkeerplaatsen een paar methodes uitproberen om hier wat tegen te doen. Halloween Op 22 oktober wordt het traditionele Halloween feest voor de kinderen weer gehouden. Vorig jaar moest door onze vrijwilligers, tot twee keer toe, door de corona de plannen worden aangepast. Het leverde wel een mooi krantenartikel en een prachtig item bij Omrop Fryslân op. Er kunnen maximaal 42 kinderen met begeleiders aanwezig zijn. Onderhoud tuinen - verhoging borg Het is nu een paar keer voorgekomen dat nieuw uitgegeven tuinen binnen korte tijd verwaarloosd werden verlaten. Dit leidde soms tot flinke kosten omdat een kraan de tuin opnieuw moest omspitten. Dit gaat ten koste van de vereniging en dus van ons allemaal. Het bestuur heeft hier uitvoerig over gesproken. We zijn van mening dat de huidige borg van €20 per are te laag is. Bij de volgende Algemene Leden Vergadering komen we met het voorstel de borg te verhogen tot €50 per are. In het WrottersNieuws van december komen we hier uitvoerig op terug. Rijdende rechter… Zijn we niet. Daarom vragen wij altijd eerst om zelf op een fatsoenlijke manier met een mede tuinder in gesprek te gaan als u ergens last van heeft. Bijvoorbeeld onkruid, rook, kippen, parkeren of noem maar op. We krijgen zo nu en dan klachten. Als we dan adviseren om eerst zelf met de veroorzaker in gesprek te gaan, dan wordt bijna altijd een goede oplossing gevonden. Komt u er echt zelf niet uit dan kan het bestuur alsnog proberen te bemiddelen. Openingstijden hek – klokken U heeft het vast gezien. Na binnenkomst op het complex de Zandige Wijk wordt met twee klokken de openings- en sluitingstijd van het toegangshek aangegeven. Dit was een mooi idee van een bestuurslid en prachtig uitgevoerd door een ander bestuurslid samen met één van onze super vrijwilligers. In één oogopslag zie je hoe laat het hek sluit. Kan niet meer misgaan zou je zeggen. Met hartelijke tuindersgroet Namens het bestuur Jan van Houten Evenementen: Infocentrum: 22 oktober 2021 Halloweenfeest Wrottersweetjes: ❖ Het bestuur heeft besloten dat het informatiecentrum per 23 oktober 2021 weer verhuurd kan worden. ❖ We kregen al veel complimenten over de nieuwe wc; uiteraard verwachten we dat deze na gebruik schoon wordt achtergelaten. … ❖ Het straten achter de blokhut is klaar; het straten voor de blokhut gebeurt binnenkort, parkeren voor winkelbezoek is dan weer fatsoenlijk mogelijk. ❖ Er wordt gelukkig minder afval gedumpt; bij betrappen riskeer je opzeggen van de tuin en het lidmaatschap. ❖ We zijn benieuwd of we in januari de reguliere jaarvergadering kunnen houden. ❖ De bouwcommissie is begonnen met het fotograferen van alle opstallen. ❖ Bij bouw, verbouw of ombouw van schuur, kippenhok enz altijd eerst contact met de bouwcommissie opnemen. ❖ voor 15 oktober HEKKELEN! Hekkel lenen? Zie opening blokhutwinkel. Van de blokhutwinkel: Vooral om deze tijd zijn er nauwelijks nog leden die de winkel weten te vinden. Hooguit om een hekkel te lenen. Mogelijk moeten we de openingstijden hierop aanpassen. Ik neem aan dat er algemeen wel bekend is dat we ook gereedschappen en meststoffen hebben, en méér zoals neerslagmeters, vogelbroedhokjes, etc. etc. Dit kan het hele jaar door aangeschaft worden tijdens de openingstijden van de winkel. Dico van Toor, blokhutwinkel. Hek open / Hek dicht

Overige mededelingen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Hindermeldingen vliegtuigen Regelmatig krijg ik het bericht dat de vliegtuigen van of naar het vliegveld Drachten te laag over het complex de Zandige Wijk vliegen. Hierdoor ontstaat er geluidsoverlast. Onlangs heb ik dit aangekaart in de Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Drachten. Als opvolger van Karel Verhagen geef ik de klachten van omwonenden door aan de provincie Fryslân. Als u een klacht hebt, wilt u deze dan aan mij doorgeven met datum en tijd? Op deze manier weet men bij de toren van vliegveld Drachten wanneer er klachten zijn. De afspraak is dat men met een boog om het complex vliegt en de blokhut als richtlijn heeft. Joop de Vries. Jubileum “De Wrottersploech” Onze vereniging bestaat volgend jaar 65 jaar. Het plan is om een boekje uit te geven over het reilen en zeilen van onze vereniging over de afgelopen 65 jaar. In de vorige Nieuwsbrief heb ik gevraagd of er leden zijn die een stukje willen schrijven of een interview met mij willen hebben. Ook foto’s en ander materiaal is welkom. Heel fijn dat er al enkele reacties zijn binnen gekomen. U kunt contact opnemen met mij, bij voorkeur via de mail en dan maak ik binnenkort een afspraak. Joop de Vries. Het is mogelijk dat de aanhangwagen van onze vereniging gebruikt kan worden door leden van De Wrottersploech. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Zowel vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Het tarief voor gebruik is € 10.= per dag Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. UITERAARD SCHOON!! Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Het Informatiecentrum op het tuincomplex “De Zandige Wijk” is voor leden van De Wrottersploech beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? Inlichtingen en reservering bij Joke Gruppen telf. 06-11977304 (ná 13.00 uur) mail: joke.gruppen@gmail.com Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart R.Vermeer voor 't Soethoudt Het nieuwe toilet op de Zandige wijk: (tel. 0512-545661) (tel. 06-44789369) Redactie: Jan van Houten e-mail: wrotter.janvanhouten@kpnmail.nl Joop de Vries e-mail: joopdv@gmail.com Dico van Toor e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: Volkstuin de Wrottersploech

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication