2

Overige mededelingen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Hindermeldingen vliegtuigen Regelmatig krijg ik het bericht dat de vliegtuigen van of naar het vliegveld Drachten te laag over het complex de Zandige Wijk vliegen. Hierdoor ontstaat er geluidsoverlast. Onlangs heb ik dit aangekaart in de Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Drachten. Als opvolger van Karel Verhagen geef ik de klachten van omwonenden door aan de provincie Fryslân. Als u een klacht hebt, wilt u deze dan aan mij doorgeven met datum en tijd? Op deze manier weet men bij de toren van vliegveld Drachten wanneer er klachten zijn. De afspraak is dat men met een boog om het complex vliegt en de blokhut als richtlijn heeft. Joop de Vries. Jubileum “De Wrottersploech” Onze vereniging bestaat volgend jaar 65 jaar. Het plan is om een boekje uit te geven over het reilen en zeilen van onze vereniging over de afgelopen 65 jaar. In de vorige Nieuwsbrief heb ik gevraagd of er leden zijn die een stukje willen schrijven of een interview met mij willen hebben. Ook foto’s en ander materiaal is welkom. Heel fijn dat er al enkele reacties zijn binnen gekomen. U kunt contact opnemen met mij, bij voorkeur via de mail en dan maak ik binnenkort een afspraak. Joop de Vries. Het is mogelijk dat de aanhangwagen van onze vereniging gebruikt kan worden door leden van De Wrottersploech. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Zowel vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Het tarief voor gebruik is € 10.= per dag Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen 17.00 uur. UITERAARD SCHOON!! Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Het Informatiecentrum op het tuincomplex “De Zandige Wijk” is voor leden van De Wrottersploech beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is € 50.= per dag. Belangstelling? Inlichtingen en reservering bij Joke Gruppen telf. 06-11977304 (ná 13.00 uur) mail: joke.gruppen@gmail.com Samenstelling bestuur en telefoonnummers De samenstelling van het bestuur en de telefoonnummers alsmede meer informatie adressen kunt u vinden in het decembernummer van het Wrottersnieuws en op de website. Uitgifte tuinen: De uitgifte van tuinen wordt verzorgd door: K. van der Vegt voor de Zandige Wijk (tel. 0512-521328) J. Nijboer voor de Dwersfeart R.Vermeer voor 't Soethoudt Het nieuwe toilet op de Zandige wijk: (tel. 0512-545661) (tel. 06-44789369) Redactie: Jan van Houten e-mail: wrotter.janvanhouten@kpnmail.nl Joop de Vries e-mail: joopdv@gmail.com Dico van Toor e-mail: dico.van.toor@gmail.com Website: www.Wrottersploech.nl Mail: contact@wrottersploech.nl Facebook: Volkstuin de Wrottersploech

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication