13

Beheer waterhuishouding op de Zandige Wijk. De waterpeilen in de wijken op de Zandige Wijk worden geregeld met een aantal vaste en regelbare stuwen. Dit is nodig omdat op de Zandige Wijk aanzienlijke hoogteverschillen voor komen. Tot 1 januari van dit jaar was de heer Poelstra beheerder van de regelbare stuwen en de contactpersoon voor het bestuur voor de waterhuishouding op de Zandige Wijk. De leden konden bij hem terecht met vragen over het waterbeheer. De heer Poelstra is hier met ingang van 2017 gestopt. Vanaf nu kunt u met vragen over de waterhuishouding terecht bij Joop de Vries, Anne Wijnstra, Kor van der Vegt of Klaas Ferbeek. Daarbij wordt dezelfde verdeling over het complex aangehouden als voor de controle van de tuinen. Joop en Anne doen de noordzijde (Folgeralaan) en Kor en Klaas doen de zuidzijde (vliegveld). Wilt u een hoger of lager peil in de wijk die aan uw tuin grenst dan moet u dat vragen aan één van hiervoor vermelde personen. Het is streng verboden zelf de regelbare stuwen te veranderen. Verhoging of verlaging kan namelijk op een andere plaats op het complex tot te hoge of te lage waterpeilen leiden. Dit is een gevolg van de aanzienlijke hoogteverschillen op de Zandige Wijk. Het bestuur. Besdragende struiken in de windsingel op de Zandige Wijk. Vorig jaar is in de ledenvergadering besloten de windsingel bij vrij komende tuinen of op verzoek daar waar mogelijk te verrijken met besdragende stuiken. Het doel daarvan is de biodiversiteit van de windsingel te vergroten. Begin dit jaar hebben we voor het eerst plantmateriaal besteld voor een stuk waar weinig meer over was van de windsingel en voor leden die daar om hebben gevraagd. Helaas heeft de levering van het plantmateriaal later plaats gevonden dan de bedoeling was waardoor dit pas op 31 maart werd geleverd. Op 1 april is het materiaal geplant. Geplant zijn: els, hazelaar, meidoorn, Gelderse roos, vlierbes, lijsterbes en sleedoorn. De els is geen besdragende struik maar wel gepland omdat anders in stukken van de windsingel waar niets meer stond alleen maar besdragende struiken zouden staan. Nu maar hopen dat ze ondanks het late tijdstip van planten goed aanslaan. Aan de aangrenzende tuinders is gevraagd de jonge struikjes af en toe water te geven. Het zal nog wel even duren voordat er bloei en bessen te zien zullen zijn omdat de geplante struikjes nog klein zijn. Het bestuur. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication